Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih:

 1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja.
 2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti.
 3. Programi na področju duševnega zdravja.
 4. Programi za brezdomce.
 5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.
 6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju.
 7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov.
 8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov.
 9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu  vključevanju ranljivih skupin prebivalstva.

Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklopov, in sicer kot B in C programi:

B programi

V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdobje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela. Namen programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih veščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev. 

C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2016 do 2020

V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje je potreben stalen strokovni kader.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva (podrobneje opredeljeno v razpisu) oziroma
 • imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno  v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

Vsi ostali pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisu.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 je 4.000.000,00 EUR za vse programe skupaj.

Opombe:

Rok za oddajo prijave za C programe je 6. januar 2016, rok za B programe je 22. januar  2016.

Rok za oddajo prijav: 22. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru