Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino

Predmet javnega razpisa:

Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravijo predloge 2-letnih programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva. 

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju. Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno izmed področij mladinskega sektorja ali več:

  • avtonomija mladih,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih
  •  sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prijavljeni programi morajo, ne glede na področje, izkazovati vidnost mladinskega dela.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah: nacionalne mladinske organizacije, mladinski centri, druge nevladne organizacije.                   

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju ter izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2016 in 2017 znaša 2.400 000,00 EUR

 

Zneski in delež financiranja:

Izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR.

Rok za oddajo prijav: 12. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru