Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
do porabe sredstev Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2017.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. december 2017.
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
Javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
20. november 2017 Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti Nacionalni razpisi
20. november 2017 Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev Nacionalni razpisi
20. november 2017 Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi Nacionalni razpisi
22. november 2017 Creative Europe - Culture Sub-programme: Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018 (EACEA 35/2017) Evropski razpisi
23. november 2017 Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2018 (EACEA/22/2017) Evropski razpisi
30. november 2017 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Nacionalni razpisi
30. november 2017 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala MOL Občinski razpisi
1. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 s področja mladinskega sektorja v MOL Občinski razpisi
1. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2018 - 2019 v MOL Občinski razpisi
1. december 2017 Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju Nacionalni razpisi
4. december 2017 Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« Nacionalni razpisi
5. december 2017 ArtsLink: Finančna podpora neodvisnim projektom Evropski razpisi
5. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
6. december 2017 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK Občinski razpisi
6. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018 Občinski razpisi
6. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 Občinski razpisi
6. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Mestni občini Ljubljana Občinski razpisi
11. december 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Nacionalni razpisi
11. december 2017 Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige Nacionalni razpisi
14. december 2017 Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih (EACEA/26/2017) Evropski razpisi
15. december 2017 Razpis za zbiranje predlogov – Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2018 Evropski razpisi
3. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2018 Občinski razpisi
11. januar 2018 Rights, Equality and Citizenship Programme: Ensure the highest level of protection of privacy and personal data Evropski razpisi
16. januar 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
18. januar 2018 Program Kreativna Evropa-Projekti sodelovanja 2018 Evropski razpisi
23. januar 2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Nacionalni razpisi
25. januar 2018 Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa/Interreg Central Europe Evropski razpisi
31. januar 2018 Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politike - Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EACEA/27/2017) Evropski razpisi
1. marec 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2018 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. marec 2018 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
1. marec 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
29. marec 2018 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+: Šport-Neprofitne evropske športne prireditve Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619