Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2021, OBČINA HRASTNIK Občinski razpisi
do porabe sredstev OSIFE: JAVNI POZIV ZA HITER ODZIV Nacionalni razpisi
do porabe sredstev DRUGI JAVNI RAZPIS MKGP ZA UKREP »ZDRAVJE IN VARNOST« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2021.
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV NEPROFITNIH IN PROFITNIH ORGANIZACIJ – PF1, PF3, ANS Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2022.
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2022.
JAVNA DELA 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2021 IN 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
30. november 2021 BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
30. november 2021 KROŽNO GOSPODARSTVO IN KAKOVOST ŽIVLJENJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
30. november 2021 BIODIVERSA+: RAZPIS ZA PREDLOGE TRANSNACIONALNIH RAZISKAV NA TEMO "PODPORA BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI IN ZAŠČITI EKOSISTEMOV NA KOPNEM IN MORJU" Evropski razpisi
30. november 2021 JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ČEBELNJAKOV ZA PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2022 Nacionalni razpisi
6. december 2021 RAZPIS SKLADA ZDRUŽENIH NARODOV ZA DEMOKRACIJO ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI ŠIRIJO IN PODPIRAJO DEMOKRACIJO Evropski razpisi
6. december 2021 JAVNI RAZPIS JAK ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH Nacionalni razpisi
6. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA RAZPISNO PODROČJE A V LETU 2022: FINANČNA PODPORA AVTOHTONI SLOVENSKI NARODNI SKUPNOSTI V ZAMEJSTVU Nacionalni razpisi
6. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA RAZPISNO PODROČJE B V LETU 2022: FINANČNA PODPORA SLOVENCEM PO SVETU Nacionalni razpisi
6. december 2021 JAVNI RAZPIS MGRT ZA KREPITEV PODPORNEGA OKOLJA ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
10. december 2021 JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
10. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2021 Nacionalni razpisi
10. december 2021 USMERJEN ČETRTI ROK JAVNEGA RAZPISA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 Evropski razpisi
10. december 2021 DCI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE PRAVNE DRŽAVE TER PRAVIČNOSTI PRAVOSODNEGA SISTEMA V KIRGIZISTANU Evropski razpisi
12. december 2021 POZIV NED K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV ZA NASLEDNJI KROG FINANCIRANJA Evropski razpisi
15. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV WEAVE, KJER NCN (NARODOWE CENTRUM NAUKI) DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE Nacionalni razpisi
15. december 2021 DRUGI RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PILOTNEGA PROJEKTA NA PODROČJU MONITORINGA MEDIJSKEGA LASTNIŠTVA V EU Evropski razpisi
16. december 2021 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ Nacionalni razpisi
17. december 2021 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI Nacionalni razpisi
19. december 2021 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV V POOBLAŠČENEM MUZEJU, KI JO BO V LETU 2022 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO Nacionalni razpisi
20. december 2021 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1 PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2021 Nacionalni razpisi
20. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2022« Nacionalni razpisi
30. december 2021 21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1, OPERACIJA: NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE SPLOŠNE UČINKOVITOSTI IN TRAJNOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, NAMENJENE IZVAJANJU EKOLOŠKE PRIDELAVE HRANE Nacionalni razpisi
30. december 2021 20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1, OPERACIJA: NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE SPLOŠNE UČINKOVITOSTI IN TRAJNOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZAHTEVAM KMETOVANJA NA GORSKIH OBMOČJIH Nacionalni razpisi
31. december 2021 RAZPIS ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE Evropski razpisi
31. december 2021 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI – 2021 Nacionalni razpisi
6. januar 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PILOTNEGA PROJEKTA ZA DOSEGANJE JEZIKOVNE ENAKOSTI V DIGITALNI DOBI V EVROPI DO 2030 Evropski razpisi
11. januar 2022 RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: PODPORA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S KOHEZIJSKO POLITIKO 2021 Evropski razpisi
12. januar 2022 LIFE PREHOD NA ČISTO ENERGIJO Evropski razpisi
12. januar 2022 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2 PODPORA ZA PILOTNE PROJEKTE TER ZA RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV, PRAKS, PROCESOV IN TEHNOLOGIJ ZA PROJEKTE EIP Nacionalni razpisi
12. januar 2022 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 PODPORA ZA SKUPNO UKREPANJE ZA BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJE NANJE TER ZA SKUPNE PRISTOPE K OKOLJSKIM PROJEKTOM IN STALNIM OKOLJSKIM PRAKSAM ZA PROJEKTE EIP Nacionalni razpisi
13. januar 2022 OBZORJA EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA ZAČETEK SAMOSTOJNE RAZISKOVALNE POTI 2022 Evropski razpisi
17. januar 2022 JAVNI RAZPIS ZA OPERACIJO NALOŽBE V PRED INDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA IZ PRP 2014-2020 ZA LETO 2021 Nacionalni razpisi
18. januar 2022 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE POVEZOVANJA MED EVROPSKIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI (WIDERA) Evropski razpisi
20. januar 2022 OBZORJE EVROPA: RAZVOJ, KONSOLIDACIJA IN OPTIMIZACIJA EVROPSKE RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE, OHRANJANJE KONKURENČNOSTI EVROPSKE RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE NA SVETOVNI RAVNI - 02 Evropski razpisi
25. januar 2022 RAZPIS EU ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODPORO ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO (SKP) ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
26. januar 2022 ISF: PODPORA MALIM PONUDNIKOM STORITEV GOSTOVANJA PRI IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ UREDBE O OBRAVNAVANJU RAZŠIRJANJA TERORISTIČNIH SPLETNIH VSEBIN Evropski razpisi
31. januar 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU SPODBUJANJA UDELEŽBE MLADIH V PRAVIČNEM PREHODU – EUTEENS4GREEN Evropski razpisi
31. januar 2022 5. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 Nacionalni razpisi
1. februar 2022 OBZORJE EVROPA: RAČUNALNIŠKI MODELI ZA NOVE STRATEGIJE STRATIFIKACIJE PACIENTOV Evropski razpisi
7. februar 2022 EIDHR: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI MED SPOLOMA V PAPUI NOVI GVINEJI Evropski razpisi
10. februar 2022 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 PODPORA ZA HORIZONTALNO IN VERTIKALNO SODELOVANJE MED UDELEŽENCI V DOBAVNI VERIGI ZA VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ KRATKIH DOBAVNIH VERIG IN LOKALNIH TRGOV TER ZA PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI NA LOKALNI RAVNI, KI SO POVEZANE Z RAZVOJEM KRATKIH DOBAVNIH VERIG IN LOKALNIH TRGOV Nacionalni razpisi
10. februar 2022 3. JAVNI RAZPISZA PODUKREP 16.9 PODPORA ZA DIVERZIFIKACIJO KMETIJSKIH DEJAVNOSTI V DEJAVNOSTI V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM VARSTVOM, SOCIALNIM VKLJUČEVANJEM, KMETIJSTVOM, KI GA PODPIRA SKUPNOST, TER IZOBRAŽEVANJEM O OKOLJU IN HRANI Nacionalni razpisi
10. februar 2022 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
10. februar 2022 OBZORJE EVROPA: DOKTORSKE IN PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE Evropski razpisi
10. februar 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SODELOVANJA V DEMOKRATIČNEM IN DRŽAVLJANSKEM ŽIVLJENJU V UNIJI Evropski razpisi
15. februar 2022 OBZORJE EVROPA: DVOSTOPENJSKA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ODPORNIH, VKLJUČUJOČIH, ZDRAVIH IN ZELENIH PODEŽELSKIH, PRIOBALNIH IN URBANIH SKUPNOSTI Evropski razpisi
22. februar 2022 ERASMUS+: VIRTUALNE IZMENJAVE NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MLADINE Z ZAHODNIM BALKANOM IN TRETJIMI DRŽAVAMI Evropski razpisi
23. februar 2022 PRVI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA INTERREG SREDNJA EVROPA Evropski razpisi
23. februar 2022 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2022 Evropski razpisi
24. februar 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI IN OZAVEŠČANJA O LISTINI EU O TEMELJNIH PRAVICAH TER STRATEŠKE LITIGACIJE Evropski razpisi
3. marec 2022 SKLAD ZA INOVACIJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VELIKIH DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV ZA PRELOMNE NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOŠKE INOVACIJE Evropski razpisi
9. marec 2022 OBZORJE EVROPA: MARIE SKLODOWSKA CURIE IZMENJAVE RAZISKOVALNEGA IN INOVACIJSKEGA OSEBJA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
15. marec 2022 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV ODLIČNOSTI INOVACIJSKEGA EKOSISTEMA (WIDERA) Evropski razpisi
17. marec 2022 OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA UTRDITEV SAMOSTOJNE RAZISKOVALNE POTI 2022 Evropski razpisi
24. marec 2022 EIT: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA USTANOVITEV SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ - KULTURNI IN KREATIVNI SEKTORJI TER INDUSTRIJA Evropski razpisi
24. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »MREŽE MEST« ZA LETO 2022 Evropski razpisi
24. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2022 Evropski razpisi
21. april 2022 OBZORJE EVROPA: OHRANJANJE ZDRAVJA V HITRO SPREMINJAJOČI SE DRUŽBI - PERSONALIZIRANA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PRI KRONIČNIH VNETIJ Evropski razpisi
21. april 2022 OBZORJE EVROPA: METODE ZA OCENO ZDRAVSTVENIH STROŠKOV ZARADI OBREMENITEV OZIROMA STRESORJEV, KI IZHAJAJO IZ OKOLJA Evropski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru