Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2021, OBČINA HRASTNIK Občinski razpisi
do porabe sredstev JAVNI POZIV SFC ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO V LETU – 2021 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev OSIFE: JAVNI POZIV ZA HITER ODZIV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. oktober 2021.
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2021 II Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2021 IN 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Nacionalni razpisi
20. september 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI »PISANJE PO EVROPSKO« Evropski razpisi
22. september 2021 LIFE TEHNIČNA POMOČ ZA PRIPRAVO SIP/SNAP Evropski razpisi
24. september 2021 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS – JESENSKE POČITNICE IN ŠPORTNO-GIBALNE AKTIVNOSTI OB KONCIH TEDNA« V LETU 2021 Nacionalni razpisi
27. september 2021 JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE LIKVIDNOSTNIH POSOJIL NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH – B5 Nacionalni razpisi
27. september 2021 IPA II: IZGRADNJA ODPORNIH IN VKLJUČUJOČIH SKUPNOSTI V SEVERNI MAKEDONIJI Evropski razpisi
28. september 2021 OPERATIVNA PODPORA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA OKOLJA (LIFE-2021-NGO-OG-SGA) Evropski razpisi
28. september 2021 LIFE OKVIRNI PARTNERSKI SPORAZUM ZA OPERATIVNO PODPORO NVO S PODROČJA OKOLJA ALI PODNEBJA, VKLJUČNO S PREHODOM NA ČISTO ENERGIJO Evropski razpisi
30. september 2021 NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN FINANČNI MEHANIZEM EGP 2014–2021: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV Nacionalni razpisi
30. september 2021 NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN FINANČNI MEHANIZEM EGP 2014–2021: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE Nacionalni razpisi
30. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA KROŽENJU EVROPSKIH LITERARNIH DEL ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI – EURES: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU GEOGRAFSKE MOBILNOSTI DELAVCEV TER POVEČEVANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI-PROGRESS: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POBUD ZA KREPITEV IZVAJANJA, UPORABE IN UVELJAVLJANJA DIREKTIVE 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 NAPOTITEV DELAVCEV: KREPITEV ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA IN DOSTOPA DO INFORMACIJ (ESF-2021-POW) Evropski razpisi
1. oktober 2021 EYF FINANČNA PODPORA MLADINSKIM PROJEKTOM Evropski razpisi
3. oktober 2021 HIŠE I-PORTUNUS: PRVI POZIV NOVE PILOTNE SHEME ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI V KULTURI Evropski razpisi
3. oktober 2021 HIŠE I-PORTUNUS: DRUGI POZIV NOVE PILOTNE SHEME ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI V KULTURI Evropski razpisi
4. oktober 2021 REDNI LETNI CILJNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DISTRIBUCIJE EVROPSKIH AVTORSKIH IN SVETOVNIH KINOTEČNIH FILMOV V KINEMATOGRAFSKI MREŽI IN V AVDIOVIZUALNIH STORITVAH NA ZAHTEVO TER ART KINO PROGRAMOV ZA LETO 2021 Nacionalni razpisi
4. oktober 2021 IJ4EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PREISKOVALNEGA NOVINARSTVA V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 2021–2027: PODPORA PROSTOVOLJSKIM AKTIVNOSTIM MLADIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKE SKUPINE NA PREDNOSTNIH PODROČJIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA LABORATORIJEM ZA USTVARJALNE INOVACIJE Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE MED EVROPSKIMI PONUDNIKI VIDEA NA ZAHTEVO V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ OBČINSTVA IN FILMSKO VZGOJO V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 USPOSABLJANJA, KONFERENCE, IZMENJAVA OSEBJA IN ŠTUDIJE NA PODROČJU BOJA PROTI PREVARAM Evropski razpisi
6. oktober 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI MEDIJSKIH PLATFORM, KI BODO NAMENJENE IZBOLJŠANJU DOSTOPA DO INFORMACIJ O EVROPSKIH ZADEVAH Evropski razpisi
6. oktober 2021 FUND FOR COVID SOLIDARITY: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI MED SPOLOMA TER PRAVIC ŽENSK IN DEKLET Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SODELOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI NA TEMO KULTURNE DEDIŠČINE Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE TER KULTURNIH IN USTVARJALNIH PANOG Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU Evropski razpisi
7. oktober 2021 JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2021 Nacionalni razpisi
8. oktober 2021 NORVEŠKA FUNDACIJA MFMC SPREJEMA PRIJAVE ZA SOFINANCIRANJE KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA EMISIJ Evropski razpisi
11. oktober 2021 POSPEŠEVANJE DOSEGANJA CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V TIHOMORSKI OTOŠKI DRŽAVI VANUATU Evropski razpisi
11. oktober 2021 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU UMETNOSTI, KI JIH BO V LETIH 2022–2025 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA Nacionalni razpisi
18. oktober 2021 DODATNI JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNE AKTIVACIJE Nacionalni razpisi
19. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
19. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: TRAJNOSTNA, VARNA IN KONKURENČNA OSKRBA Z ENERGIJO Evropski razpisi
19. oktober 2021 LIFE STRATEGIC NATURE AND INTEGRATED PROJECTS Evropski razpisi
20. oktober 2021 INICIATIVA ZA DOSTOPNA STANOVANJA Evropski razpisi
20. oktober 2021 19. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021 OPERACIJA: NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE SPLOŠNE UČINKOVITOSTI IN TRAJNOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE Nacionalni razpisi
21. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: KREPITEV KIBERNETSKE VARNOSTI Evropski razpisi
21. oktober 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE DVEH MREŽ MLADINSKIH MEDIJEV, KI BODO MLADIM EVROPEJCEM PREK SPLETA ZAGOTAVLJALE INFORMACIJE O EVROPSKIH ZADEVAH Evropski razpisi
21. oktober 2021 RAZPIS ZA NAGRADE #BEINCLUSIVE 2021 ZA PROJEKTE, KI S POMOČJO ŠPORTA SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE Evropski razpisi
22. oktober 2021 18. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021 OPERACIJA: NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE SPLOŠNE UČINKOVITOSTI IN TRAJNOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE Nacionalni razpisi
28. oktober 2021 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - PEČAT ODLIČNOSTI Nacionalni razpisi
5. november 2021 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO BILI PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Občinski razpisi
17. november 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKEMU SKUPNEMU RAZVOJU ZA LETO 2021 Evropski razpisi
23. november 2021 OBZORJE EVROPA: PODPORA KREPITVI RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE Evropski razpisi
30. november 2021 BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
30. november 2021 KROŽNO GOSPODARSTVO IN KAKOVOST ŽIVLJENJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
10. december 2021 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2021 Nacionalni razpisi
10. december 2021 USMERJEN ČETRTI ROK JAVNEGA RAZPISA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 Evropski razpisi
16. december 2021 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ Nacionalni razpisi
17. december 2021 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI Nacionalni razpisi
31. december 2021 RAZPIS ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE Evropski razpisi
31. december 2021 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI – 2021 Nacionalni razpisi
12. januar 2022 LIFE PREHOD NA ČISTO ENERGIJO Evropski razpisi
18. januar 2022 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE POVEZOVANJA MED EVROPSKIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI (WIDERA) Evropski razpisi
10. februar 2022 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru