Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
do porabe sredstev Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2017.
Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2017.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
30. maj 2017 Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 Nacionalni razpisi
30. maj 2017 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
1. junij 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
5. junij 2017 Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2017/2018 Občinski razpisi
15. junij 2017 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v Občini Log Dragomer v letu 2017 Občinski razpisi
19. junij 2017 Javni razpis Za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2017 Občinski razpisi
19. junij 2017 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2017 Občinski razpisi
20. junij 2017 Javni razpis o koriščenju športnih objektov v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec v sezoni 2017/18 Občinski razpisi
30. junij 2017 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad EKSRP Nacionalni razpisi
1. avgust 2017 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. avgust 2017 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. september 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
29. september 2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
25. oktober 2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619