Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
do porabe sredstev Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. julij 2017.
Javno povabilo: Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. julij 2017.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2016/2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2017.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2017.
Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2017.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. december 2017.
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
1. avgust 2017 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. avgust 2017 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. avgust 2017 ACTIVE YOUTH - Call no. 2017-1 (Call-ID) EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment Evropski razpisi
14. avgust 2017 Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji Nacionalni razpisi
18. avgust 2017 IPA: Grant Scheme for Grassroots Civil Society Organizations – Turkey Evropski razpisi
25. avgust 2017 IPA: National Resource Centre for Civil Society Organisations - Kosovo Evropski razpisi
1. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
1. september 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
1. september 2017 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
4. september 2017 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 Nacionalni razpisi
6. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko Nacionalni razpisi
7. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo Nacionalni razpisi
7. september 2017 2017 Call for proposals for LIFE Grants Evropski razpisi
20. september 2017 Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) Nacionalni razpisi
29. september 2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
29. september 2017 1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Nacionalni razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
12. oktober 2017 Justice Programme: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime Evropski razpisi
25. oktober 2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Nacionalni razpisi
7. november 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance Evropski razpisi
14. november 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat gender-based violence and violence against children Evropski razpisi
25. januar 2018 Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa/Interreg Central Europe Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619