Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev MULTITUDES FOUNDATION: SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZGRADNJE BOLJ VKLJUČUJOČIH IN HUMANIH POLITIK V EVROPI Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
27. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, PODPRTIH S STRANI MEDNARODNIH KOPRODUKCIJSKIH SKLADOV, PRI KATERIH JE UDELEŽEN OZIROMA SODELUJE SLOVENSKI FILMSKI CENTER – 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2023.
FINANCIRANJE PROJEKTNIH GOSTOVANJ NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
19. oktober 2023.
JAVNI POZIV JSKD ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE PROSTOROV IN NAKUPA OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKE IN POKLICNE NEVLADNE KULTURE ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. oktober 2023.
RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI, NAMENJENIH MLADIM UKRAJINCEM Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2023.
OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2023 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO DOPOLNILNE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO ZEMLJA IN GOZD Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2024.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA – JAVNA DELA ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2024.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA ZELENA DELOVNA MESTA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2025.
IMPACT4VALUES - JAVNI POZIV ZA IZVEDBO AKCIJ ZA OBRAMBO EVROPSKIH VREDNOT Nacionalni razpisi
21. september 2023 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ERC ZA POTRDITEV KONCEPTA ZA LETO 2023 Evropski razpisi
21. september 2023 PROGRAM ZA ENOTNI TRG: SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADNE HRANE Evropski razpisi
22. september 2023 REFERNET – EVROPSKA MREŽA STROKOVNEGA ZNANJA NA PODROČJU POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI JO UPRAVLJA CEDEFOP Evropski razpisi
22. september 2023 RAZPIS EU: PODPORA PRI VZPOSTAVITVI ENEGA EVROPSKEGA OBSERVATORIJA ZA SPREMLJANJE IN BOJ PROTI DEZINFORMACIJAM Evropski razpisi
22. september 2023 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO IZ INSTRUMENTOV UNIJE ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
22. september 2023 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO IZ INSTRUMENTOV UNIJE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
26. september 2023 DIGITALNA EVROPA: NAPREDNA DIGITALNA ZNANJA IN SPRETNOSTI Evropski razpisi
26. september 2023 DIGITALNA EVROPA: UVAJANJE IN UČINKOVITA UPORABA DIGITALNIH ZMOGLJIVOSTI Evropski razpisi
26. september 2023 DIGITALNA EVROPA: PODATKI V OBLAKIH IN UMETNA INTELIGENCA Evropski razpisi
26. september 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH MANJŠINSKIH KOPRODUKCIJSKIH PROJEKTOV – 2023 / II Nacionalni razpisi
26. september 2023 POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA IZVAJANJE PARTNERSKIH PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA IZVAJANJA STRATEGIJE UNHCR V SLOVENIJI Evropski razpisi
27. september 2023 JAVNI RAZPIS »EKSPERIMENTALNI PROJEKTI – CELOVIT RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC IN TEMELJNIH ZNANJ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE« Nacionalni razpisi
28. september 2023 OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - HOP ON FACILITY Evropski razpisi
28. september 2023 RAZPIS EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA SOFINANCIRANJE KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV PRED EVROPSKIMI VOLITVAMI LETA 2024 Evropski razpisi
28. september 2023 JOURNALISMFUND.EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU SHEME »LOKALNI MEDIJI ZA DEMOKRACIJO« Evropski razpisi
28. september 2023 ERASMUS+: RAZPIS ZA NAGRADE #BEINCLUSIVE 2023 ZA PROJEKTE, KI S POMOČJO ŠPORTA SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE Evropski razpisi
29. september 2023 URBANA AGENDA ZA EU: RAZPISA ZA VZPOSTAVITEV DVEH NOVIH TEMATSKIH PARTNERSTEV - HRANA IN MESTA ENAKOST Evropski razpisi
29. september 2023 IHRA: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA TEMO HOLOKAVSTA IN GENOCIDA NAD ROMI Evropski razpisi
3. oktober 2023 OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA EU NAGRADE ZA HUMANITARNE INOVACIJE 2023 Evropski razpisi
4. oktober 2023 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
4. oktober 2023 JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
4. oktober 2023 PROGRAM ZA PRAVOSODJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU E-PRAVOSODJA TER PODROČJU PRAVIC ŽRTEV IN PROCESNIH PRAVIC ZA LETO 2023 Evropski razpisi
4. oktober 2023 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
9. oktober 2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV KREPITVE PODPORNEGA OKOLJA V KULTURI V LETIH 2024–2025 Nacionalni razpisi
9. oktober 2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV KREPITVE PODPORNEGA OKOLJA V KULTURI V LETIH 2024–2025 Nacionalni razpisi
13. oktober 2023 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZMENJAVE ZNANJ SREDNJEEVROPSKE POBUDE Evropski razpisi
13. oktober 2023 TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG OBMOČJE ALP: DRUGI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE Evropski razpisi
13. oktober 2023 TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG OBMOČJE ALP: DRUGI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE Evropski razpisi
15. oktober 2023 POZIV SVETA EVROPE K PRIJAVI AKTIVNOSTI, KI BODO IZVEDENE V SODELOVANJU Z EVROPSKIMI MLADINSKIMI CENTRI V STRASBOURGU IN BUDIMPEŠTI Evropski razpisi
17. oktober 2023 EU4H: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVJA ZA LETO 2023 Evropski razpisi
17. oktober 2023 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+: ŠPORT PODPIRA – NUJNE AKCIJE ZA MLADE Evropski razpisi
17. oktober 2023 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+: ŠPORT ZA LJUDI IN PLANET Evropski razpisi
17. oktober 2023 GLOBALNA EVROPA: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI SPODBUJAJO KULTURNO IN USTVARJALNO PODJETNIŠTVO V MAROKU Evropski razpisi
19. oktober 2023 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
31. oktober 2023 SAFE ONLINE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA SPLETNEGA NASILJA IN SPOLNIH ZLORAB OTROK Evropski razpisi
2. november 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Občinski razpisi
6. november 2023 OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2023 Občinski razpisi
7. november 2023 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNEGA UKREPA: PISATI PO EVROPSKO Evropski razpisi
14. november 2023 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA INTEGRACIJE ZARADI VOJNE RAZSELJENIH UKRAJINCEV S POMOČJO KULTURE Evropski razpisi
14. november 2023 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA INTEGRACIJE ZARADI VOJNE RAZSELJENIH UKRAJINCEV S POMOČJO KULTURE Evropski razpisi
21. november 2023 DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE Evropski razpisi
21. november 2023 SMP: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DIGITALNE PREOBRAZBE SOCIALNIH PODJETIJ Evropski razpisi
22. november 2023 DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE Nacionalni razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2023 Nacionalni razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2023 Nacionalni razpisi
1. december 2023 PROVEG: PODPORA AKTIVNOSTIM ZA ZMANJŠEVANJE PORABE MESA Evropski razpisi
1. december 2023 PROVEG: PODPORA AKTIVNOSTIM ZA ZMANJŠEVANJE PORABE MESA Evropski razpisi
7. december 2023 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNEGA UKREPA: PISATI PO EVROPSKO Občinski razpisi
8. december 2023 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
14. december 2023 EASI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SOCIALNIH INOVACIJ – BOJ PROTI BREZDOMSTVU Evropski razpisi
16. januar 2024 OBZORJE EVROPA: TRAJNOSTNA, VARNA IN KONKURENČNA OSKRBA Z ENERGIJO ZA LETO 2024 Evropski razpisi
5. marec 2024 OBZORJE EVROPA: PODNEBNE ZNANOSTI IN PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2024 Evropski razpisi
7. marec 2024 OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA – CENTRI ODLIČNOSTI Evropski razpisi
31. december 2025 JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Nacionalni razpisi
31. december 2025 JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Nacionalni razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00