Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
Javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2018 v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
13. december 2018.
Javno povabilo: Učne delavnice Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018 oziroma v letih 2018, 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v občini Trbovlje za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinaciranje programa Droga v občini Trbovlje 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnost tehnične kulture ter stanovskih organizacij v letu 2018 Občinski razpisi
23. januar 2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Nacionalni razpisi
23. januar 2018 Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018" Nacionalni razpisi
23. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018 Nacionalni razpisi
24. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
25. januar 2018 Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa/Interreg Central Europe Evropski razpisi
26. januar 2018 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Nacionalni razpisi
26. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije Nacionalni razpisi
29. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športa v Mestni občini Ljubljana Občinski razpisi
29. januar 2018 Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov Nacionalni razpisi
29. januar 2018 Javni razpis o sofinanciranju koordinacije in izvajanja dejavnosti lokalne akcijske skupine (LAS) - preprečevanje zasvojenosti od drog v občini Kamnik za leto 2018 Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 Nacionalni razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT Občinski razpisi
31. januar 2018 Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politike - Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EACEA/27/2017) Evropski razpisi
31. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
31. januar 2018 Javni razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
2. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2018 v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
2. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v občini Zagorje ob Savi za leto 2018 Občinski razpisi
2. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v občini Zagorje ob Savi v letu 2018 Občinski razpisi
2. februar 2018 Javni razpis za sodelovanje na prireditvi PUSTNI KARNEVAL V LITIJI 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v Občini Logatec v javnem interesu za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Logatec, za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018) Evropski razpisi
5. februar 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Trbovlje Občinski razpisi
5. februar 2018 Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Trbovlje Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju Občine Logatec, za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Javni razpis o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2018 Občinski razpisi
7. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov invalidskih organizacij iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2018 Občinski razpisi
7. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
9. februar 2018 Razpis za podelitev priznanj mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 Občinski razpisi
9. februar 2018 Javni razpis za priznanja Občine Ig za leto 2018 Občinski razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-4 Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnost v občini Kamnik v letu 2018 Občinski razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018 Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti V občini Zagorje v Savi v letu 2018 Občinski razpisi
14. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2018 v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
15. februar 2018 Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Access to Markets (EACEA/18/2017) Evropski razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020 Nacionalni razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018 - 2020 Nacionalni razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020 Nacionalni razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 Nacionalni razpisi
16. februar 2018 Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2018 Občinski razpisi
19. februar 2018 Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2017 Nacionalni razpisi
19. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Zagorje ob Savi v letu 2018 Občinski razpisi
19. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
20. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 financirala RS iz proračuna za kulturo Nacionalni razpisi
20. februar 2018 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2018 Občinski razpisi
21. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2018 v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
22. februar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018 (Občina Log-Dragomer) Občinski razpisi
22. februar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Log - Dragomer Občinski razpisi
23. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija Občinski razpisi
1. marec 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2018 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
1. marec 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
1. marec 2018 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. marec 2018 Evropa za državljane: Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe Evropski razpisi
1. marec 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Evropski spomin Evropski razpisi
2. marec 2018 Javni razpis "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" Nacionalni razpisi
5. marec 2018 Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v občini Dobrava-Polhov Gradec v letu 2018 Občinski razpisi
5. marec 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2018 Občinski razpisi
7. marec 2018 Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut) Nacionalni razpisi
16. marec 2018 Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)« Nacionalni razpisi
29. marec 2018 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
30. marec 2018 Javni razpisi - Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 Občinski razpisi
2. april 2018 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Nacionalni razpisi
5. april 2018 Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Promotion of European Works Online 2018 (EACEA 13/2017) Evropski razpisi
5. april 2018 Ustvarjalna Evropa: Podprogram Media: Razpis Promocija evropskih del na spletu Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+: Šport-Neprofitne evropske športne prireditve Evropski razpisi
18. april 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
20. oktober 2018 Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018 Občinski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619