Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
14. februar 2020.
Javni razpis za izbor operacije "pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD" Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. maj 2019.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. julij 2019.
Javni razpis za uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za sezono 2018/2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2019.
Štipendije za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2018 (264.JR) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. oktober 2019.
Razpis Veter v laseh 2019 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2019.
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2019.
Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. december 2019.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlitev mladih – Zaposlimo mlade Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2020.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve Nacionalni razpisi
22. februar 2019 Javni razpis MK za izbor operacij "Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture" Nacionalni razpisi
22. februar 2019 Fairtrade International: Podpora aktivnostim na temo pravične trgovine in etične mode pred evropskimi volitvami Evropski razpisi
22. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale v letu 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 financirala Občina Brezovica iz proračuna, namenjenega za kulturo Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v Občini Brezovica v letu 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Brezovica v letu 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 Občinski razpisi
25. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v občini Zagorje ob Savi v letu 2019 Občinski razpisi
26. februar 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije ter kulture, umetnosti in športa v Gambiji. Evropski razpisi
28. februar 2019 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 Občinski razpisi
28. februar 2019 Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja Evropski razpisi
28. februar 2019 Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb Nacionalni razpisi
28. februar 2019 Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostne potrošnje in proizvodnje v Aziji. Evropski razpisi
28. februar 2019 IPA: Krepitev političnega dialoga in ozaveščanja o Evropskem integracijskem procesu v Albaniji Evropski razpisi
28. februar 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2019 Občinski razpisi
1. marec 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep mrež mest" za leto 2019 Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis sklada ZN za žrtve mučenja za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom v letu 2020 Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis za sofinanciranje manjših projektov na temo vojnih zločinov, storjenih med vojno na območju nekdanje Jugoslavije Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis sklada ZN za žrtve trgovine z ljudmi za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis Fundacije SOROS za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k večjemu številu ženskih govork na konferencah na visoki ravni v EU Evropski razpisi
1. marec 2019 Javni razpis za sofinancirnaje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
2. marec 2019 Javni razpis za sodelovanje na prireditvi Litijski karneval 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Mjanmarju Evropski razpisi
4. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen izboljšanju zdravja in varnosti pri delu v Turčiji Evropski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju Občine Logatec, za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki deluje na območju Občine Logatec, za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Logatec za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev, na območju Občine Logatec, za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu za leto 2019 Občinski razpisi
4. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov na podorčju ljubiteljske kulturne dejavnsoti v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
5. marec 2019 EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij v Burkini Faso, Slonokoščeni obali ter Gani. Evropski razpisi
6. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov turističinih društev v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
6. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
7. marec 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmsko vzgojo v letu 2019 Evropski razpisi
7. marec 2019 DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja ter spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji Evropski razpisi
7. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture za leto 2019 v Občini Domžale Občinski razpisi
7. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev v letu 2019 v Občini Domžale Občinski razpisi
7. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v letu 2019 v Občini Domžale Občinski razpisi
7. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi v letu 2019 v Občini Domžale Občinski razpisi
7. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine v letu 2019 v Občini Domžale Občinski razpisi
7. marec 2019 Tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB 2019: Ideje, ki spreminjajo svet Evropski razpisi
8. marec 2019 Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis Evropski razpisi
8. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v Občini Horjul v letu 2019 Občinski razpisi
8. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 Občinski razpisi
11. marec 2019 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic na Haitiju Evropski razpisi
11. marec 2019 DCI: Razpis, namenjen spodbujanju dobrega vodenja in trajnostnega razvoja na Haitiju Evropski razpisi
11. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2019 Občinski razpisi
11. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
11. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v občini Zagorje ob Savi za leto 2019 Občinski razpisi
12. marec 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na Filipinih Evropski razpisi
12. marec 2019 EIDHR: Spodbujanje sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja, izvajanja in monitoringa politik na področju človekovih pravic v Turčiji Evropski razpisi
13. marec 2019 Program ukrepov na področju zdravja: Prenos dobrih praks spodbujanja zdravja in preprečevanja nenalezljivih bolezni Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju migracij za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju vodenja za prihodnost za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju družbeno ekonomskih in kulturnih sprememb v kontekstu četrte industrijske revolucije za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče v letu 2019 Občinski razpisi
15. marec 2019 EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja razvoja kmetijskega sektorja v Sierri Leone Evropski razpisi
15. marec 2019 Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja Evropski razpisi
15. marec 2019 Interreg ITALIJA-SLOVENIJA:Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019 Evropski razpisi
15. marec 2019 Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2019 Nacionalni razpisi
15. marec 2019 Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2019 Nacionalni razpisi
18. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Lokaliziranje in merjenje ciljev trajnostnega razvoja v mestih in regijah". Evropski razpisi
18. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen krepitvi raziskav in inovacij v Črni gori Evropski razpisi
18. marec 2019 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2019 Občinski razpisi
18. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2019 v Občini Komenda Občinski razpisi
18. marec 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Komenda za leto 2019 Občinski razpisi
18. marec 2019 Razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2019 Občinski razpisi
18. marec 2019 Razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda v letu 2019 Občinski razpisi
18. marec 2019 Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2019 Občinski razpisi
19. marec 2019 ISFP: razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti radikalizaciji v letu 2019 Evropski razpisi
19. marec 2019 Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
21. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Dinamika trgov stanovanjskih nepremičnin v čezmejnih območjih". Evropski razpisi
22. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju socialnega vključevanja Romov v Makedoniji Evropski razpisi
25. marec 2019 Money Trail: podpora mednarodnim novinarskim ekipam za projekte na temo nezakonitih finančnih tokov, davčnih zlorab in korupcije Evropski razpisi
27. marec 2019 Javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2019 v občini Komenda Občinski razpisi
27. marec 2019 Javni razpis za podelitev športnih priznanj v občini Komenda za leto 2018 Občinski razpisi
29. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Kulturna dediščina kot vir družbene blaginje evropskih regij". Evropski razpisi
29. marec 2019 Fairtrade International: Podpora skupnim projektom civilnodružbenih organizacij in lokalnih organov na temo pravične trgovine in etične mode Evropski razpisi
29. marec 2019 Erasmus+: Poseben razpis za zbiranje predlogov – EACEA/02/2019 – Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020 Evropski razpisi
29. marec 2019 ENI: Razpis, namenjen spodbujanju zapoloRAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU ZAPOSLOVANJA MLADIH NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V DRŽAVAH VZHODNEGA PARTNERSTVA Evropski razpisi
31. marec 2019 Razpis fundacije Mama Cash za podporo projektom na področju spodbujanja pravic žensk, deklet in transspolnih oseb Evropski razpisi
1. april 2019 DCI: Razpis, namenjen spodbujanju ciljev trajnostnega razvoja v Kolumbiji Evropski razpisi
4. april 2019 COSME: Krepitvi delovanja centrov odličnosti in njihovega čezmejnega sodelovanja v letu 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo za leto 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Izboljšanje sistemov za pripravljenost za leto 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus + Neprofitni evropski športni dogodki Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus+: partnerska sodelovanja na področju športa Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus+: Šport-majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
5. april 2019 Usvarjalna Evropa / podprogram media: promocija evropskih avdiovizualnih del na spletu Evropski razpisi
10. april 2019 Razpis National Geographic Society za sofinanciranje projektov, ki s pomočjo izobraževanja ali pripovedovanja zgodb ozaveščajo o migracijah Evropski razpisi
11. april 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za GDPR, pri ozaveščanju deležnikov o novi zakonodaji Evropski razpisi
11. april 2019 REC: Razpis za sodelovanje projektov na področju ozaveščanja o državljanskih pravicah EU in vključevanja mobilnih državljanov EU ter vzpostavitve nacionalnih volilnih omrežij Evropski razpisi
12. april 2019 Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2019 Nacionalni razpisi
15. april 2019 IPA: Razpis, namenjen izboljšanju kvalitete specialno pedagoških storitev v Turčiji Evropski razpisi
16. april 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah za leto 2019 Evropski razpisi
18. april 2019 IPA: Razpis, namenjen vključevanju romskih otrok in otrok s posebnimi potrebami v izobraževalne procese v Makedoniji Evropski razpisi
23. april 2019 EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Črni Gori Evropski razpisi
24. april 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti ter boja proti sovražnem govoru na spletu Evropski razpisi
30. april 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
30. april 2019 Objavljen je razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019 Evropski razpisi
7. maj 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmske festivale v letu 2019 Evropski razpisi
14. maj 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite otrok, za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
15. maj 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj ter pravic žrtev kaznivih dejanj za leto 2019 Evropski razpisi
16. maj 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom pri ozaveščanju in odpravljanju spolnih stereotipov Evropski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019 Evropski razpisi
20. maj 2019 Razpis Fundacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja Evropski razpisi
27. maj 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju razvoja nacionalnih poklicnih standardov v Turčiji Evropski razpisi
29. maj 2019 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Nacionalni razpisi
29. maj 2019 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe Nacionalni razpisi
13. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju e-pravosodja za leto 2019 Evropski razpisi
18. junij 2019 Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Evropski razpisi
20. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti diskriminaciji za leto 2019 Evropski razpisi
27. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov na področju civilnega prava, kazenskega prava ali temeljnih pravic za leto 2019 Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi
1. december 2019 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj v Občini Horjul v letu 2019 Občinski razpisi
6. december 2019 JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 IN 2019/2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619