Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev FINANČNA PODPORA ZA OBISKE - PROGRAM "SOCIALNI DIALOG - DOSTOJNO DELO" Evropski razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
28. september 2018.
2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2018.
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JCP-MED-UM-2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. oktober 2018.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v Občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2018.
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2018 v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
16. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev za leto 2018 (Občina Mengeš) Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2020.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve Občinski razpisi
17. avgust 2018 Sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij Evropski razpisi
20. avgust 2018 EDF: Razpis, namenjen razvoju populacijske politike v Burkini Faso Evropski razpisi
20. avgust 2018 Javni razpis za sofinanciranje projekta na področju založništva v občini Kamnik v letu 2018 Občinski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
22. avgust 2018 Razpis EU za oblikovanje priporočil za učinkovitejše zagotavljanje pomoči žrtvam spolnega nasilja v operacijah humanitarne pomoči Evropski razpisi
27. avgust 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi Evropski razpisi
28. avgust 2018 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Nigeriji Evropski razpisi
31. avgust 2018 Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica v letu 2018 Občinski razpisi
31. avgust 2018 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov Nacionalni razpisi
1. september 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena, ki jih organizirajo društva, zdruţenja ter zavodi in niso bili predmet drugih razpisov Občinski razpisi
3. september 2018 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
3. september 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
3. september 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje aktivnosti, ki prispevajo k razvoju kulturnega sektorja v Egiptu Evropski razpisi
3. september 2018 JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV – PF1/PF2 2018 Nacionalni razpisi
3. september 2018 Javni razpis za pred - financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev Nacionalni razpisi
5. september 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 Nacionalni razpisi
5. september 2018 Pripravljalni ukrep: "REACTIVATE" Med-EU zaposlitveni program mobilnost za nezaposlene na 25 let Evropski razpisi
7. september 2018 Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2018: Identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi Evropski razpisi
7. september 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju kulture v Libanonu Evropski razpisi
10. september 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih projektov programov spletne in tradicionalne distribucije Evropski razpisi
11. september 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
12. september 2018 Horizon 2020: Razpis za individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" Evropski razpisi
12. september 2018 ESPON: Javno naročilo za izvedbo raziskave na temo prihodnosti evropskega podeželja Evropski razpisi
12. september 2018 ESPON: Javno naročilo za izvedbo raziskave na temo prostorskih vplivov naravnih nesreč Evropski razpisi
14. september 2018 2. Javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja Las Barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021 Občinski razpisi
15. september 2018 EPIM-Poziv za posredovanje inovativnih rešitev na področju inovativnih rešitev na podorčju vključevanja migrantov v družbo Evropski razpisi
15. september 2018 Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019 Občinski razpisi
17. september 2018 Javni razpis "Mentorske sheme za socialna podjetja" Nacionalni razpisi
17. september 2018 Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije Nacionalni razpisi
21. september 2018 Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD Nacionalni razpisi
25. september 2018 DCI: Razpis za sofinanciranje aktivnosti ozaveščena javnosti v zvezi z razvojnimi vprašanji in spodbujanju izobraževanja za razvoj v Evropi Evropski razpisi
27. september 2018 HORIZON 2020: Razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov Evropski razpisi
28. september 2018 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice v letu 2018 Občinski razpisi
28. september 2018 Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 Občinski razpisi
30. september 2018 Najava razpisa: Sponzorstvo in donacije Steklarna Hrastnik Občinski razpisi
2. oktober 2018 Skupne akcije za nadzor produktov na evropskem trgu Evropski razpisi
2. oktober 2018 Regionalna usposabljanja in podpora za večjo kakovost in profesionalnost novinarskega dela Evropski razpisi
4. oktober 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
9. oktober 2018 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije ter integracije romov Evropski razpisi
20. oktober 2018 Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018 Občinski razpisi
23. oktober 2018 JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018« Nacionalni razpisi
24. oktober 2018 HORIZON 2020: Enostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
24. oktober 2018 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Občinski razpisi
25. oktober 2018 Podpora trajnostnemu načinu preživljanja - Kenija Evropski razpisi
26. oktober 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2018 Občinski razpisi
28. november 2018 Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi
1. december 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 Občinski razpisi
11. december 2018 Javna naročila inovacij Evropski razpisi
14. december 2018 Javni razpis MIZŠ za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 Nacionalni razpisi
31. december 2018 Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2018 (Občina Domžale) Občinski razpisi
31. januar 2019 Projekti zakonitih migracij s tretjimi državami Nacionalni razpisi
31. januar 2019 Vključevanje skupnosti manjšin v akcije ozaveščanja Evropski razpisi
31. januar 2019 Skrb za mladoletne migrante, vključno z mladoletniki brez spremstva Evropski razpisi
31. januar 2019 Podpora žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
31. januar 2019 Lokalne in regionalne mreže za integracijo Evropski razpisi
19. februar 2019 LC-CLA-05-2019: Človeška dinamika podnebnih sprememb Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
12. september 2019 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Nacionalni razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619