Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev SKLAD ZA KULTURO SOLIDARNOSTI: POSEBEN RAZPIS EVROPSKE KULTURNE FUNDACIJE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OZ. POBUD ZA UKRAJINO Evropski razpisi
do porabe sredstev DRUGI JAVNI RAZPIS MKGP ZA UKREP »ZDRAVJE IN VARNOST« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
20. oktober 2022.
JAVNI RAZPIS P1 COVID 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. julij 2022.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME V PROGRAMSKEM LETU 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2021 IN 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV JAVNIH ORGANIZACIJ TER NEPROFITNIH ZASEBNIH ORGANIZACIJ – C/D – PF Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU ZA OSEBE NA PODROČJU MEDNARODNE ZAŠČITE IN TUJCE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
19. maj 2022 AMIF: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI, PODPORE IN INTEGRACIJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV, KI SO ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI Evropski razpisi
19. maj 2022 #BEACTIVE 2022: RAZPIS ZA NAGRADE ZA PROJEKTE, KI SPODBUJAJO ŠPORT IN TELESNO DEJAVNOST Evropski razpisi
19. maj 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKIH DOKUMENTARNIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2022 Nacionalni razpisi
19. maj 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKIH DOKUMENTARNIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2022 Nacionalni razpisi
19. maj 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ČLANARIN SLOVENSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV V MEDNARODNIH ZNANSTVENIH ZDRUŽENJIH V LETU 2022 Nacionalni razpisi
24. maj 2022 MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE: PODPORA ČEZMEJNEMU SODELOVANJU ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI SISTEMOV ZA PREVENTIVO TER SISTEMOV ZA PRIPRAVLJENOST ZA LETO 2022 Evropski razpisi
24. maj 2022 IPA II: PODPORA REGIONALNIM IN TEMATSKIM MREŽAM V DRŽAVAH ZAHODNEGA BALKANA IN TURČIJE TER PODPORI PROJEKTOM SPODBUJANJA SODELOVANJA MED DRŽAVLJANI SRBIJE IN KOSOVA Evropski razpisi
29. maj 2022 NOVI EVROPSKI BAUHAUS: RAZPIS ZA DRŽAVLJANSKO UDELEŽBO Evropski razpisi
29. maj 2022 NOVI EVROPSKI BAUHAUS: RAZPIS ZA SOUSTVARJANJE JAVNEGA PROSTORA Evropski razpisi
29. maj 2022 NOVI EVROPSKI BAUHAUS: RAZPIS ZA DRŽAVLJANSKO UDELEŽBO Evropski razpisi
29. maj 2022 NOVI EVROPSKI BAUHAUS: RAZPIS ZA SOUSTVARJANJE JAVNEGA PROSTORA Evropski razpisi
29. maj 2022 SREDSTVA ZA KREPITEV KOMUNIKACIJSKIH SPRETNOSTI LGBTI ORGANIZACIJ IZ EVROPE IN SREDNJE AZIJE Evropski razpisi
30. maj 2022 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE NAJNUJNEJŠIH PROSTORSKIH POGOJEV IN OPREME ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
30. maj 2022 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE NAJNUJNEJŠIH PROSTORSKIH POGOJEV IN OPREME ZA RAZVOJ LJUBITELJSKE IN NEVLADNE KULTURE ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
31. maj 2022 EU4H: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA BEGUNCEV IZ UKRAJINE Z IZMENJAVO IN IMPLEMENTACIJO DOBRIH PRAKS Evropski razpisi
1. junij 2022 DEVETI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE NGI ASSURE Evropski razpisi
2. junij 2022 IPA II: PODPORA NVO ZA UČINKOVITEJŠE DELOVANJE NA PODROČJU SPODBUJANJA DOBREGA UPRAVLJANJA, VLADAVINE PRAVA IN OKOLJA V ALBANIJI Evropski razpisi
3. junij 2022 NORVEŠKA FUNDACIJA MFMC SPREJEMA PRIJAVE ZA SOFINANCIRANJE KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA EMISIJ Evropski razpisi
4. junij 2022 GLOBALNA EVROPA: KREPITEV SODELOVANJA EVROPSKIH CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ Z JEMENSKIMI NVO Evropski razpisi
6. junij 2022 RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI MLADINSKIH NVO Evropski razpisi
7. junij 2022 GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE IN ZAŠČITA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN, DEMOKRACIJE TER VLADAVINE PRAVA V BOSNI IN HERCEGOVINI Evropski razpisi
8. junij 2022 PROGRAM ZA KONKURENČNOST IN PODJETJA COSME: ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE Evropski razpisi
9. junij 2022 MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE: MREŽA ZNANJA UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE 2022 Evropski razpisi
13. junij 2022 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZMENJAV SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
14. junij 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI S PROMOCIJO SLOVENSKE ZNANOSTI V TUJINI IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV V LETU 2022 Nacionalni razpisi
15. junij 2022 JAVNI RAZPIS ZA UKREP SOFINANCIRANJE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV ORGANIZACIJAM ČEBELARJEV V PROGRAMSKEM LETU 2022 Nacionalni razpisi
15. junij 2022 JAVNI RAZPIS ZA UKREP SOFINANCIRANJE ZDRAVIL, DOVOLJENIH V EKOLOŠKEM ČEBELARSTVU ZA ZATIRANJE VAROJE V PROGRAMSKEM LETU 2022 Nacionalni razpisi
16. junij 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKIH ANIMIRANIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2022 Nacionalni razpisi
17. junij 2022 VARSTVO ZAGOVORNIKOV ČLOVEKOVIH PRAVIC TER PREPREČEVANJE IN PREISKOVANJE PRIMEROV IZGINOTJA LJUDI V MEHIKI Evropski razpisi
21. junij 2022 GLOBALNA EVROPA: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI MLADINSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ V ZIMBABVEJU Evropski razpisi
22. junij 2022 ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI KORUPCIJI ZA LETO 2022 Evropski razpisi
30. junij 2022 ODNOSI MED DELODAJALCI IN DELOJEMALCI TER SOCIALNI DIALOG: RAZPIS EU ZA PODPORO SOCIALNEMU DIALOGU ZA LETO 2022 Evropski razpisi
30. junij 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO V LETIH 2023–2024 Nacionalni razpisi
1. julij 2022 OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2022 Občinski razpisi
28. julij 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM V LETU 2022 Evropski razpisi
31. julij 2022 JAVNI RAZPIS ZA UKREP RACIONALIZACIJA SEZONSKE SELITVE PANJEV V PROGRAMSKEM LETU 2022 Nacionalni razpisi
2. avgust 2022 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SOCIALNIH INOVACIJ ZA LETO 2022 - PRAVIČEN ZELEN IN DIGITALNI PREHOD Evropski razpisi
18. avgust 2022 OBZORJA EVROPA: RAZPIS ZA NAGRADE EU ZA INOVATORKE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
29. avgust 2022 JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH IN TRAJNOSTNIH ZNAKOV ZA PONUDNIKE V GOSTINSTVU IN TURIZMU Nacionalni razpisi
6. september 2022 OBZORJE EVROPA: VKLJUČUJOČA, VARNA, CENOVNO DOSTOPNA IN TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTIH Evropski razpisi
7. september 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
8. september 2022 OBZORJE EVROPA: RAZVOJ EVROPSKEGA INDEKSA ENAKOSTI SPOLOV IN RAZNOLIKOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN INOVACIJ Evropski razpisi
15. september 2022 ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA KIBERNETSKE KRIMINALITETE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
20. september 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
20. september 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA PRODUKCIJO INOVATIVNIH IN KAKOVOSTNIH TV TER ONLINE VSEBIN V LETU 2022 Evropski razpisi
4. oktober 2022 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2022 Evropski razpisi
4. oktober 2022 EVROPSKA SOLIDARNSOTNA ENOTA - SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
15. oktober 2022 POZIV SVETA EVROPE K PRIJAVI AKTIVNOSTI, KI BODO IZVEDENE V SODELOVANJU Z EVROPSKIMI MLADINSKIMI CENTRI V STRASBOURGU IN BUDIMPEŠTI Evropski razpisi
10. november 2022 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČITVE ORGANIZACIJ K IZBRANIM PROJEKTOM STEBRA 2 IN STEBRA 3 Evropski razpisi
30. november 2022 OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2022  Občinski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00