Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. marec 2019.
2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
16. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev za leto 2018 (Občina Mengeš) Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2019.
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. julij 2019.
Javni razpis za uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za sezono 2018/2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. julij 2019.
Javni razpis za uporabo dvorane Športnega parka Horjul za dejavnost športa za sezono 2018/2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2020.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve Nacionalni razpisi
11. december 2018 Javna naročila inovacij Evropski razpisi
11. december 2018 Ustvarjalna Evropa/ podprogram kultura: podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2019 Evropski razpisi
11. december 2018 Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+ Nacionalni razpisi
12. december 2018 Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja območje Alp v programskem obdobju 2014-2020 Nacionalni razpisi
14. december 2018 Javni razpis MIZŠ za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 Nacionalni razpisi
14. december 2018 Razpis za zbiranje predlogov: podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2019 Nacionalni razpisi
18. december 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 s področja varstva okolja Občinski razpisi
21. december 2018 Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja Evropski razpisi
21. december 2018 EIDHR: Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU za leto 2018 Evropski razpisi
28. december 2018 Razpis, namenjen spodbujanju transparentnosti in udeležbe v volilnih procesih v Afganistanu Evropski razpisi
31. december 2018 Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2018 (Občina Domžale) Občinski razpisi
31. december 2018 Skupni transnacionalni javni razpis »ERA-MIN Joint Call 2018 - Raw materials for sustainable development and the circular economy « Evropski razpisi
9. januar 2019 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v letu 2019 Občinski razpisi
14. januar 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov družabno - socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij v letu 2019 Občinski razpisi
21. januar 2019 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija Nacionalni razpisi
21. januar 2019 Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija Nacionalni razpisi
21. januar 2019 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija Nacionalni razpisi
22. januar 2019 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
24. januar 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja razvojnih procesov na Tajskem Evropski razpisi
24. januar 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja ter razvojnih procesov v Maleziji Evropski razpisi
31. januar 2019 Projekti zakonitih migracij s tretjimi državami Evropski razpisi
31. januar 2019 Vključevanje skupnosti manjšin v akcije ozaveščanja Evropski razpisi
31. januar 2019 Skrb za mladoletne migrante, vključno z mladoletniki brez spremstva Evropski razpisi
31. januar 2019 Podpora žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
31. januar 2019 Lokalne in regionalne mreže za integracijo Evropski razpisi
31. januar 2019 Četrti razpis evropske komisije za inovativne urbane projekte Evropski razpisi
31. januar 2019 ENI: Podpora lokalnih svetovalnih storitev na področju kmetijstva in promocija lokalne hrane v Azerbajdžanu Evropski razpisi
31. januar 2019 Erasmus+: ključni ukrep 3 - podpora za reformo politike - mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
1. februar 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep pobratenja mest" za leto 2019 Evropski razpisi
1. februar 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 "Evropski spomin" za leto 2019 Evropski razpisi
7. februar 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za dostop do trgov Evropski razpisi
14. februar 2019 ISF: razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti trgovini s strelnim orožjem za leto 2019 Evropski razpisi
14. februar 2019 ISFP: razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti okoljskemu kriminalu v letu 2019 Evropski razpisi
18. februar 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
19. februar 2019 LC-CLA-05-2019: Človeška dinamika podnebnih sprememb Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep mrež mest" za leto 2019 Evropski razpisi
7. marec 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmsko vzgojo v letu 2019 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju migracij za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju vodenja za prihodnost za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju družbeno ekonomskih in kulturnih sprememb v kontekstu četrte industrijske revolucije za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
19. marec 2019 ISFP: razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti radikalizaciji v letu 2019 Evropski razpisi
5. april 2019 Usvarjalna Evropa / podprogram media: promocija evropskih avdiovizualnih del na spletu Evropski razpisi
7. maj 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmske festivale v letu 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Občinski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Evropski razpisi
12. september 2019 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Nacionalni razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi
6. december 2019 JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 IN 2019/2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619