Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI: DRUGI JAVNI POZIV ZA MIKRO PROJEKTE (HITER ODZIV) Nacionalni razpisi
do porabe sredstev JAVNI RAZPIS ZA PREDLOŽITEV PROJEKTOV (ZA STANDARDNE PROJEKTE) V OKVIRU INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA-MADŽARSKA 2021-2027 Evropski razpisi
do porabe sredstev DRUGI JAVNI RAZPIS MKGP ZA UKREP »ZDRAVJE IN VARNOST« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
KULTURA PREMIKA EVROPO: RAZPIS ZA INDIVIDUALNO MOBILNOST UMETNIKOV IN KULTURNIH DELAVCEV Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. maj 2023.
JAVNI POZIV ZA OBDOBJE 2022 - 2024 ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EU ALI URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM EFTA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU ZA OSEBE NA PODROČJU MEDNARODNE ZAŠČITE IN TUJCE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
28. april 2023.
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. maj 2023.
JAVNI RAZPIS ZA IZPLAČILO ENKRATNEGA FINANČNEGA PRISPEVKA K STROŠKOM PRIPRAVE IN PRIJAVE PROJEKTOV OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE EU, OBZORJE EVROPA (ZA OBDOBJE OD 1. 12. 2022 DO 31. 5. 2023) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2023.
OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA PREVOZNIH SREDSTEV ZA POTREBE ŠPORTNIH DRUŠTEV S SEDEŽEM V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2023 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. julij 2023.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA »PRILOŽNOST ZAME« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2023.
JAVNI RAZPIS ZA PODPORO DEJAVNOSTI GASILSKO ZAŠČITNIH REŠEVALNIH SLUŽB – NVO GASILCI Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
5. september 2023.
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2022 (328. JAVNI RAZPIS) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
27. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, PODPRTIH S STRANI MEDNARODNIH KOPRODUKCIJSKIH SKLADOV, PRI KATERIH JE UDELEŽEN OZIROMA SODELUJE SLOVENSKI FILMSKI CENTER – 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2023.
FINANCIRANJE PROJEKTNIH GOSTOVANJ NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. oktober 2023.
RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI, NAMENJENIH MLADIM UKRAJINCEM Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO DOPOLNILNE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2024.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA ZELENA DELOVNA MESTA Nacionalni razpisi
20. marec 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKIH DOKUMENTARNIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2023 Nacionalni razpisi
20. marec 2023 JAVNI RAZPIS JAK ZA IZDAJO PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (SAMO KRVS) Nacionalni razpisi
22. marec 2023 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
24. marec 2023 OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2023 Občinski razpisi
27. marec 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA RAZDELITEV SREDSTEV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI LITIJA ZA LETO 2023 Občinski razpisi
27. marec 2023 GLOBALNA EVROPA: SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU BOJA PROTI NEKAZNOVANOSTI Evropski razpisi
27. marec 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT Občinski razpisi
27. marec 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS IN POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Občinski razpisi
29. marec 2023 OBZORJE EVROPA: DIGITALNE IN NASTAJAJOČE TEHNOLOGIJE ZA SPODBUJANJE KONKURENČNOSTI IN PODPORO EVROPSKEMU ZELENEMU DOGOVORU ZA LETO 2023 Evropski razpisi
29. marec 2023 OBZORJE EVROPA: GLOBALNE VODILNE PODATKOVNE IN RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE ZA LETO 2023 Evropski razpisi
29. marec 2023 OBZORJE EVROPA: RAZVOJ NA ČLOVEKA OSREDOTOČENIH TER ETIČNIH DIGITALNIH IN INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJ ZA LETO 2023 Evropski razpisi
30. marec 2023 SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI SLOVENSKIH PARTNERJEV V OKVIRU RAZPISA »ERA-MIN 2023« ZA PROJEKTE NA PODROČJU SUROVIN ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN KROŽNO GOSPODARSTVO Nacionalni razpisi
30. marec 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ OBČINSTVA IN FILMSKO VZGOJO V LETU 2023 Evropski razpisi
30. marec 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA PROJEKTOM NA PODROČJU SPODBUJANJA MEDIJSKE PISMENOSTI V LETU 2023 Evropski razpisi
31. marec 2023 GLOBALNA EVROPA: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA PREHRANSKE NEGOTOVOSTI MATER IN OTROK V ANGOLI Evropski razpisi
31. marec 2023 RAZPIS AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA V SLOVENIJI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2023 Evropski razpisi
31. marec 2023 JAVNI POZIV ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJIH VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE, ARHIVSKE DEJAVNOSTI IN KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI V LETIH 2023–2024 Nacionalni razpisi
31. marec 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Občinski razpisi
3. april 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH Nacionalni razpisi
3. april 2023 OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2023 Občinski razpisi
3. april 2023 JAVNO NAROČILO EU: ŠTUDIJA V PODPORO PRIPRAVI POROČILA O UPORABI IN UČINKOVITOSTI DIREKTIVE O STRATEŠKI OKOLJSKI PRESOJI Evropski razpisi
3. april 2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2023 SOFINANCIRAL JSKD Nacionalni razpisi
3. april 2023 JAVNI DVOLETNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV VRHUNSKIH SKUPIN NA PODROČJU ZBOROVSKE IN FOLKLORNE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETIH 2023 IN 2024 SOFINANCIRAL JSKD Nacionalni razpisi
5. april 2023 OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2023 Občinski razpisi
11. april 2023 GLOBALNA EVROPA: KREPITEV DEMOKRATIČNE UDELEŽBE Z VZGOJO ZA DEMOKRACIJO V NAMIBIJI Evropski razpisi
11. april 2023 GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE PRAVIC INVALIDOV, AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH TER TERITORIALNEGA RAZVOJA V ALŽIRIJI Evropski razpisi
12. april 2023 OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA – CENTRI ODLIČNOSTI Evropski razpisi
12. april 2023 SOCIALTECH4EU: FINANČNA PODPORA ZA USPOSABLJANJA ZA EVROPSKA SOCIALNA PODJETJA Evropski razpisi
13. april 2023 OBZORJE EVROPA: NA ČLOVEKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA OSKRBA V EVROPSKIH REGIJAH ZA LETO 2023 Evropski razpisi
13. april 2023 OBZORJE EVROPA: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU OKOLJA IN ZDRAVJA ZA LETO 2023 Evropski razpisi
13. april 2023 OBZORJE EVROPA: ORODJA, TEHNOLOGIJE IN DIGITALNE REŠITVE ZA ZDRAVO DRUŽBO ZA LETO 2023 Evropski razpisi
13. april 2023 OBZORJE EVROPA: VZDRŽEVANJE INOVATIVNE, TRAJNOSTNE IN GLOBALNO KONKURENČNE Z ZDRAVJEM POVEZANE INDUSTRIJE ZA LETO 2023 Evropski razpisi
14. april 2023 RAZPIS AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA V SLOVENIJI ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV ZA LETO 2023 Evropski razpisi
17. april 2023 ENI: SOFINANCIRANJE PROJEKTA NA PODROČJU EKONOMSKEGA OPOLNOMOČENJA ŽENSK V DRŽAVAH JUŽNEGA SOSEDSTVA Evropski razpisi
18. april 2023 10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
19. april 2023 CERV: RAZPIS ZA IZBOR POSREDNIŠKIH ORGANIZACIJ, KI BODO IZVAJALE PODPORNE AKTIVNOSTI ZA NVO, KI DELUJEJO NA PODROČJU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI IN OTROCI Evropski razpisi
19. april 2023 PROGRAM ZA PRAVOSODJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH DELEŽNIKOV ZA LETO 2023 Evropski razpisi
20. april 2023 OBZORJE EVROPA: PODPORA DVOJNEMU PREHODU NA ZELENO IN DIGITALNO GOSPODARSTVO Evropski razpisi
20. april 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA LABORATORIJEM ZA USTVARJALNE INOVACIJE Evropski razpisi
20. april 2023 PROGRAM ZA PRAVOSODJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PRAVOSODNEGA SODELOVANJA V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH ZA LETO 2023 Evropski razpisi
20. april 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV WEAVE, KJER FNR DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE V LETU 2022 Nacionalni razpisi
20. april 2023 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »MREŽE MEST« ZA LETO 2023 Evropski razpisi
20. april 2023 JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN FRANCOSKO REPUBLIKO V OKVIRU PROGRAMA PROTEUS V LETIH 2024 – 2025 Nacionalni razpisi
25. april 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2023 Občinski razpisi
25. april 2023 GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE IN ZAŠČITA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJIH SVOBOŠČIN, DEMOKRACIJE TER VLADAVINE PRAVA V BOSNI IN HERCEGOVINI Evropski razpisi
26. april 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKEMU SKUPNEMU RAZVOJU ZA LETO 2023 Evropski razpisi
27. april 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA DISTRIBUCIJO FILMOV V LETU 2023 Evropski razpisi
27. april 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA NOVINARSKIM PARTNERSTVOM ZA LETO 2023 Evropski razpisi
27. april 2023 OBZORJE EVROPA: PODPORA PRI IZVAJANJU MISIJE EU ZA PODNEBNO NEVTRALNA IN PAMETNA MESTA V LETU 2023 Evropski razpisi
27. april 2023 OBZORJE EVROPA: OZELENITEV IN URBANA REGENERACIJA V PODPORO PREHODU V PODNEBNO NEVTRALNA IN PAMETNA MESTA V LETU 2023 Evropski razpisi
28. april 2023 EMIF: SOFINANCIRANJE PREISKOVALNIH PROJEKTOV NA TEMO OBSEGA (IN NJIHOVEGA VPLIVA) LAŽNIH INFORMACIJ V EVROPI Nacionalni razpisi
28. april 2023 EMIF: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA MEDIJSKE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI Evropski razpisi
4. maj 2023 MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI SISTEMOV ZA PREVENTIVO IN PRIPRAVLJENOST TER TERENSKIH VAJ NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE ZA LETO 2023 Evropski razpisi
12. maj 2023 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH Nacionalni razpisi
15. maj 2023 GLOBALNA EVROPA: VZPOSTAVLJANJE MIRU IN PREPREČEVANJE NASILJA V FERGANSKI DOLINI Evropski razpisi
16. maj 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA PRODUKCIJO INOVATIVNIH IN KAKOVOSTNIH TV TER ONLINE VSEBIN V LETU 2023 Evropski razpisi
23. maj 2023 OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA ŽE UVELJAVLJENE RAZISKOVALCE ZA LETO 2023 Evropski razpisi
24. maj 2023 GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE DOBREGA VODENJA IN VLADAVINE PRAVA TER BOJ PROTI NEKAZNOVANOSTI IN PODPORA NOVINARJEM V ČRNI GORI Evropski razpisi
25. maj 2023 JOURNALISMFUND.EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LOKALNIH RAZISKOVALNO NOVINARSKIH PROJEKTOV V LETU 2023 Evropski razpisi
25. maj 2023 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI TER ZAŠČITE IN SPODBUJANJA TEMELJNIH PRAVIC IN EVROPSKIH VREDNOT V LETU 2023 Evropski razpisi
25. maj 2023 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI TER ZAŠČITE IN SPODBUJANJA TEMELJNIH PRAVIC IN EVROPSKIH VREDNOT V LETU 2023 Nacionalni razpisi
26. maj 2023 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
31. maj 2023 KULTURA PREMIKA EVROPO: RAZPIS ZA INDIVIDUALNO MOBILNOST UMETNIKOV IN KULTURNIH DELAVCEV Evropski razpisi
31. maj 2023 JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V TUJINO ZA LETO 2022 Evropski razpisi
1. junij 2023 ROKI PRIJAVE NA RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI MLADINSKIH NVO V 2023 Evropski razpisi
1. junij 2023 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V LETU 2023 – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV - MINI Evropski razpisi
20. junij 2023 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI IN BOJA PROTI RASIZMU, KSENOFOBIJI TER DISKRIMINACIJI ZA LETO 2023 Evropski razpisi
1. september 2023 ROKI PRIJAVE NA RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI MLADINSKIH NVO V 2023 Evropski razpisi
2. september 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
19. september 2023 OBZORJE EVROPA: PODPORA EVROPSKIM PARTNERSTVOM ZA ZDRAVJE NA PODROČJU REDKIH BOLEZNI V LETU 2023 Evropski razpisi
20. september 2023 OBZORJE EVROPA: PODPORA IZVAJANJU MISIJE ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM V LETU 2023 Evropski razpisi
20. september 2023 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2023 Evropski razpisi
21. september 2023 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ERC ZA POTRDITEV KONCEPTA ZA LETO 2023 Evropski razpisi
28. september 2023 OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - HOP ON FACILITY Evropski razpisi
19. oktober 2023 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
2. november 2023 OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Občinski razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2023 Nacionalni razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2023 Nacionalni razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00