Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2017.
Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2017.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
3. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje turističnih projektov v občini Vrhnika za leto 2017 Občinski razpisi
3. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
3. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje turističnih projektov v občini Vrhnika za leto 2017 Občinski razpisi
4. maj 2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Nacionalni razpisi
5. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019 Nacionalni razpisi
8. maj 2017 Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2017 Občinski razpisi
11. maj 2017 Call for proposals 2017 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution Evropski razpisi
12. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017–2018 Nacionalni razpisi
15. maj 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« Nacionalni razpisi
19. maj 2017 2.Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja partnerstva Las Zasavje za obdobje 2014-2020 Nacionalni razpisi
19. maj 2017 1. javni poziv z razpisno dokumentacijo za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Barja z zaledjem v programskem obdobju 2014-2020. Nacionalni razpisi
22. maj 2017 Erasmus + Call for proposals EACEA/07/2017 Key Action 3: Support for policy reform Social inclusion through education, training and youth Evropski razpisi
22. maj 2017 Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« Nacionalni razpisi
30. maj 2017 Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 Nacionalni razpisi
30. maj 2017 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
1. junij 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
1. avgust 2017 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. avgust 2017 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. september 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
29. september 2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619