Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. marec 2019.
2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2018.
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2018 v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
16. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev za leto 2018 (Občina Mengeš) Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2020.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve Občinski razpisi
20. oktober 2018 Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018 Občinski razpisi
23. oktober 2018 JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018« Nacionalni razpisi
23. oktober 2018 Razpis EU za organizacijo nagrade Copernicus za opazovanje in spremljanje zemlje Evropski razpisi
24. oktober 2018 HORIZON 2020: Enostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
24. oktober 2018 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Občinski razpisi
25. oktober 2018 Podpora trajnostnemu načinu preživljanja - Kenija Evropski razpisi
26. oktober 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2018 Občinski razpisi
26. oktober 2018 Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »Digitalizacija 2019–2023« Nacionalni razpisi
29. oktober 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
2. november 2018 ​Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018 Nacionalni razpisi
2. november 2018 Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2018 Občinski razpisi
2. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2019 in/ali za leta od 2019 do 2021: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto Občinski razpisi
4. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena, ki jih organizirajo društva, zdruţenja ter zavodi in niso bili predmet drugih razpisov Občinski razpisi
5. november 2018 JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV – PF1/PF2 2018 Nacionalni razpisi
5. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij Nacionalni razpisi
6. november 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Slovenjiji, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-Romi-2019. Nacionalni razpisi
6. november 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2019 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
8. november 2018 Obzorje 2020: ERC subvencije za sinergije za leto 2019 Evropski razpisi
12. november 2018 Javni razpis urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 Nacionalni razpisi
16. november 2018 Javni razpis za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu Nacionalni razpisi
16. november 2018 Javni razpis urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu Nacionalni razpisi
28. november 2018 Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi
1. december 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 Občinski razpisi
5. december 2018 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru politike EU na področju drog Evropski razpisi
7. december 2018 JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 IN 2019/2020 Nacionalni razpisi
11. december 2018 Javna naročila inovacij Evropski razpisi
12. december 2018 Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja območje Alp v programskem obdobju 2014-2020 Nacionalni razpisi
14. december 2018 Javni razpis MIZŠ za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 Nacionalni razpisi
31. december 2018 Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2018 (Občina Domžale) Občinski razpisi
22. januar 2019 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
31. januar 2019 Projekti zakonitih migracij s tretjimi državami Nacionalni razpisi
31. januar 2019 Vključevanje skupnosti manjšin v akcije ozaveščanja Evropski razpisi
31. januar 2019 Skrb za mladoletne migrante, vključno z mladoletniki brez spremstva Evropski razpisi
31. januar 2019 Podpora žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
31. januar 2019 Lokalne in regionalne mreže za integracijo Evropski razpisi
1. februar 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep pobratenja mest" za leto 2019 Občinski razpisi
1. februar 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 "Evropski spomin" za leto 2019 Nacionalni razpisi
18. februar 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
19. februar 2019 LC-CLA-05-2019: Človeška dinamika podnebnih sprememb Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep mrež mest" za leto 2019 Nacionalni razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Nacionalni razpisi
12. september 2019 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Nacionalni razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619