Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2017.
Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Nacionalni razpisi
26. februar 2017 Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije znanja Evropski razpisi
26. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije sektorskih spretnosti-Sklop 1 Evropski razpisi
26. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije sektorskih spretnosti-Sklop 2 Evropski razpisi
27. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2017 Občinski razpisi
27. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2017 Občinski razpisi
28. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju spodbujanja raznolikosti Evropski razpisi
28. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017 Občinski razpisi
1. marec 2017 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2017 Cultural grants Nacionalni razpisi
1. marec 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 financirala Občina Brezovica Občinski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v Občini Brezovica Občinski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2017 v občini Brezovica Občinski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v Občini Brezovica v letu 2017 Občinski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Brezovica v letu 2017 Občinski razpisi
1. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2017 Občinski razpisi
2. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2017 Občinski razpisi
3. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Komenda za leto 2017 Občinski razpisi
3. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Komenda za leto 2017 Občinski razpisi
3. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Komenda za leto 2017 Občinski razpisi
6. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremičnine kulturne dediščine v občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2017 Občinski razpisi
6. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2017 Občinski razpisi
7. marec 2017 ERA-MarineBiotech (ERA-MBT) Third Joint Transnational Call Evropski razpisi
7. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2017 Občinski razpisi
10. marec 2017 Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2017 Občinski razpisi
10. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2017 Občinski razpisi
10. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 Občinski razpisi
10. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 Občinski razpisi
10. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 Občinski razpisi
13. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mengeš za leto 2017 Občinski razpisi
13. marec 2017 Javni razpis o sofinaciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2017 Občinski razpisi
13. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš za leto 2017 Občinski razpisi
13. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2017 Občinski razpisi
13. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš Občinski razpisi
14. marec 2017 Erazmus +Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki:Evropski projekti sodelovanja, Evropski razpisi
15. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Velike Lašče za leto 2017 Občinski razpisi
15. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v letu 2017 Občinski razpisi
15. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v občini Velike Lašče za leto 2017 Občinski razpisi
15. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 Občinski razpisi
17. marec 2017 LIFE Preparatory Projects to suport deployment of European solidarity corps Evropski razpisi
20. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš Občinski razpisi
24. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dobropolje za leto 2017 Občinski razpisi
24. marec 2017 Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v Občini Ig v letu 2017 Občinski razpisi
24. marec 2017 Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2017 Občinski razpisi
31. marec 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
31. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2017 Občinski razpisi
1. april 2017 EYF Finančna podpora mladinskim projektom Evropski razpisi
3. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2017 Občinski razpisi
24. april 2017 Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2017 Nacionalni razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mladinske izmenjave Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-Evropska prostovoljna služba (EVS) Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mobilnost mladinskih delavcev. Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju mladine Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
12. maj 2017 Program Erazmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
12. maj 2017 Program Erazmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT-Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619