Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport Evropski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
14. februar 2020.
Javni razpis za izbor operacije "pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD" Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. maj 2019.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. julij 2019.
Javni razpis za uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za sezono 2018/2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. julij 2019.
Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 V Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2019.
Štipendije za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2018 (264.JR) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. oktober 2019.
Razpis Veter v laseh 2019 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2019.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče v letu 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2019.
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2019.
Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. december 2019.
Javni poziv za sofinanciranje prireditev za leto 2019 v Občini Mengeš Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. december 2019.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlitev mladih – Zaposlimo mlade Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2019.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2020.
Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve Nacionalni razpisi
26. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Javnin razpis za izvedbo projekta »Obleležitev svetovnega dneva beguncev« Nacionalni razpisi
26. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Vodice za leto 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Vodice za leto 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Sofinanciranje kulturnih programov v občini Vodice za leto 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vodice za leto 2019 Občinski razpisi
26. april 2019 Javni razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2019 v občini Dobrova - Polhov Gradec Občinski razpisi
27. april 2019 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Logatec, za leto 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Sofinanciranje kulturnih programov v občini Vodice za leto 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 v občini Vrhnika Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2019 Nacionalni razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
29. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
30. april 2019 Objavljen je razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019 Evropski razpisi
30. april 2019 Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socilanega varstva v letu 2019 Nacionalni razpisi
30. april 2019 Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čeblejih matic v letu 2019 Nacionalni razpisi
30. april 2019 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov v letu 2019 Nacionalni razpisi
30. april 2019 Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov založništva za leto 2019 v občini Domžale Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za prijavo sofinanciranja infrastrukture in opreme za kulturne domove v občini Domžale za leto 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Velike Lašče za leto 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v občini Velike Lašče za leto 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v letu 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Brezovica 2019 Občinski razpisi
30. april 2019 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
3. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2019 Občinski razpisi
3. maj 2019 Javni razpis za počitniško varstvo otrok za leto 2019 v Občini Grosuplje Občinski razpisi
6. maj 2019 Sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika v letu 2019 Občinski razpisi
6. maj 2019 Javni razpis za 3.ukrep uredbe: pomoč pri delovanju nepridobitnih združenj na podorčju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 Nacionalni razpisi
6. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
6. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
6. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
6. maj 2019 Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
7. maj 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmske festivale v letu 2019 Evropski razpisi
7. maj 2019 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih procesov na Kosovu Evropski razpisi
7. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2019 Občinski razpisi
7. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2019 Občinski razpisi
8. maj 2019 Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Vrhnika za leto 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij društev v Občini Škofljica v letu 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kulturnega programa v Preskarjevi bajti na Veliki planini z namenom ohranjanja kulturne dediščine za leto 2019 Občinski razpisi
10. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Moravče za leto 2019 Občinski razpisi
13. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
13. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
14. maj 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite otrok, za leto 2019 Evropski razpisi
14. maj 2019 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje Evropski razpisi
14. maj 2019 Erasmus+: Razpis v okviru pilotne pobude za spodbujanje VET mobilnosti na Zahodnem Balkanu in v Turčiji ter v Afriki Evropski razpisi
14. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Kamnik za leto 2019 Občinski razpisi
14. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik za leto 2019 Občinski razpisi
15. maj 2019 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
15. maj 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj ter pravic žrtev kaznivih dejanj za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HERCULE III: Javni razpisi, namenjeni sofinanciranju cilnjega specializiranega usposabljanja, konfernec, izmenjav osebja za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HERCULE III: Javni razpisi, namnjeni sofinanciranju izdelave primerjalnih analiz, pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov v letu 2019 Evropski razpisi
16. maj 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom pri ozaveščanju in odpravljanju spolnih stereotipov Evropski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019 Evropski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje za leto 2019 Občinski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš za leto 2019 Občinski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2019 v občini Lukovica Občinski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2019 Občinski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik za leto 2019 Občinski razpisi
20. maj 2019 Razpis Fundacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja Evropski razpisi
20. maj 2019 Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2019 Občinski razpisi
20. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
21. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2019 Občinski razpisi
22. maj 2019 Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2019 Občinski razpisi
23. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
27. maj 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju razvoja nacionalnih poklicnih standardov v Turčiji Evropski razpisi
27. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v občini Litija v letu 2019 Občinski razpisi
27. maj 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 Občinski razpisi
29. maj 2019 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Nacionalni razpisi
29. maj 2019 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe Nacionalni razpisi
29. maj 2019 Javno naročilo: Študija o vplivu pobude Evropske komisije za socialno podjetništvo in njenih nadaljnjih ukrepih Evropski razpisi
3. junij 2019 LIFE: Razpis za sklenitev okvirnega partnerskega sporazuma z mrežami NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju okolja in klimatskih sprememb Evropski razpisi
3. junij 2019 Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2019/2020 Občinski razpisi
6. junij 2019 EASI – EURES: Razpios namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2019 Evropski razpisi
11. junij 2019 Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve Nacionalni razpisi
13. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju e-pravosodja za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 EASI-PROGRESS: Razpis za sofinancirnaje pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja direktive 96/71/ES o napotitivi delavcev na delo za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog: Razpis EU za podporo socialnemu dialogu v letu 2019 Evropski razpisi
18. junij 2019 Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Evropski razpisi
20. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti diskriminaciji za leto 2019 Evropski razpisi
27. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov na področju civilnega prava, kazenskega prava ali temeljnih pravic za leto 2019 Evropski razpisi
1. julij 2019 Razpis za sofinanciranje manjših projektov na področju krepitve judovske skupnosti v srednji in vzhodni Evropi Evropski razpisi
31. julij 2019 Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 Nacionalni razpisi
6. avgust 2019 Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2019 Nacionalni razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinaciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpis za sofinaciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Evropski razpisi
3. september 2019 OBZORJE 2020: Razpisi na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij (FET PROACTIVE) Evropski razpisi
3. september 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinaciranje projektov na področju varne, čiste in učinkovite energije. Evropski razpisi
27. september 2019 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice v letu 2019 Občinski razpisi
1. oktober 2019 Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2019 Občinski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi
30. november 2019 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacije v Občini Škofljica v letu 2019 (županova sredstva) Občinski razpisi
1. december 2019 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj v Občini Horjul v letu 2019 Občinski razpisi
6. december 2019 JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 IN 2019/2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619