Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
do porabe sredstev Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2017.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2017.
Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2017.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. december 2017.
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
20. september 2017 Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) Nacionalni razpisi
20. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine Hura, prosti čas v letu 2017 Nacionalni razpisi
21. september 2017 3. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2017 Nacionalni razpisi
26. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Nacionalni razpisi
29. september 2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
29. september 2017 1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Nacionalni razpisi
29. september 2017 Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL Občinski razpisi
29. september 2017 Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene Nacionalni razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
2. oktober 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" Nacionalni razpisi
2. oktober 2017 Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov Nacionalni razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mladinske izmenjave Evropski razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-Evropska prostovoljna služba (EVS) Evropski razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mobilnost mladinskih delavcev. Evropski razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju mladine Evropski razpisi
4. oktober 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
9. oktober 2017 Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
12. oktober 2017 Justice Programme: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime Evropski razpisi
16. oktober 2017 Support for information measures relating to the EU Cohesion policy Evropski razpisi
16. oktober 2017 Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo Nacionalni razpisi
18. oktober 2017 Europe for Citizens programme 2014-2020 (Operating grants) Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level Evropski razpisi
20. oktober 2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji Nacionalni razpisi
25. oktober 2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Nacionalni razpisi
1. november 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
7. november 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance Evropski razpisi
14. november 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat gender-based violence and violence against children Evropski razpisi
30. november 2017 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Nacionalni razpisi
25. januar 2018 Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa/Interreg Central Europe Evropski razpisi
1. marec 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2018 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. marec 2018 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
1. marec 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
29. marec 2018 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2018 Program Erasmus+: Šport-Neprofitne evropske športne prireditve Evropski razpisi
23. november 2018 Program Kreativna Evropa-Projekti sodelovanja 2018 napoved razpisa Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619