Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev DRUGI JAVNI RAZPIS MKGP ZA UKREP »ZDRAVJE IN VARNOST« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
20. oktober 2022.
JAVNI RAZPIS P1 COVID 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2022.
JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO ZBIRKE E-KNJIG ZA DOMAČE BRANJE ZA IZPOSOJO V ŠOLSKIH KNJIŽNICAH Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
10. september 2022.
JAVNI RAZPIS RTV SLOVENIJA ZA KOPRODUKCIJSKO SODELOVANJE PRI REALIZACIJI IZOBRAŽEVALNO DOKUMENTARNIH FILMOV (DOLŽINE 25 MINUT) 2022-3 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. september 2022.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE NA PODROČJU KNJIGE ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2022.
JAVNI POZIV ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI V LETU 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
14. oktober 2022.
JAVNI POZIV JAK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2021 IN 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2022.
JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV JAVNIH ORGANIZACIJ TER NEPROFITNIH ZASEBNIH ORGANIZACIJ – C/D – PF Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA »VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2023.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU ZA OSEBE NA PODROČJU MEDNARODNE ZAŠČITE IN TUJCE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
17. avgust 2022 BMVI: VZPOSTAVITEV NACIONALNIH MEHANIZMOV ZA NADZOR KAKOVOSTI, DA SE ZAGOTOVI IZVAJANJE PRAVA UNIJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA MEJA Evropski razpisi
18. avgust 2022 OBZORJA EVROPA: RAZPIS ZA NAGRADE EU ZA INOVATORKE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
18. avgust 2022 JAVNI RAZPIS »PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023« Nacionalni razpisi
23. avgust 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POVEZOVANJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ Z UMETNOSTJO Evropski razpisi
23. avgust 2022 GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN, DEMOKRACIJE TER VLADAVINE PRAVA V GVAJANI Evropski razpisi
23. avgust 2022 JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV SPLETNE PLATFORME ZA PODPORO PROŽNEJŠIM NAČINOM ORGANIZACIJE DELA Nacionalni razpisi
26. avgust 2022 JAVNI RAZPIS RTV SLOVENIJA ZA KOPRODUKCIJSKO SODELOVANJE PRI REALIZACIJI 1 X SERIJE TV ODDAJ O PROBLEMATIKI GLUHIH IN NAGLUŠNIH 2022-2 Nacionalni razpisi
29. avgust 2022 JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH IN TRAJNOSTNIH ZNAKOV ZA PONUDNIKE V GOSTINSTVU IN TURIZMU Nacionalni razpisi
30. avgust 2022 RAZPIS EP ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PANEVROPSKIH MREŽ NA PODROČJU SPODBUJANJA DEMOKRATIČNE RAZPRAVE V ČASU PRED EVROPSKIMI VOLITVAMI Evropski razpisi
31. avgust 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE V LETU 2022 Nacionalni razpisi
1. september 2022 OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2022 Občinski razpisi
6. september 2022 OBZORJE EVROPA: VKLJUČUJOČA, VARNA, CENOVNO DOSTOPNA IN TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTIH Evropski razpisi
6. september 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN JAPONSKO V LETIH 2023 - 2025 Nacionalni razpisi
7. september 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
8. september 2022 OBZORJE EVROPA: RAZVOJ EVROPSKEGA INDEKSA ENAKOSTI SPOLOV IN RAZNOLIKOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN INOVACIJ Evropski razpisi
8. september 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKEMU SKUPNEMU RAZVOJU ZA LETO 2022 Evropski razpisi
8. september 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V LETU 2022 – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV - MINI Evropski razpisi
15. september 2022 ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA KIBERNETSKE KRIMINALITETE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
16. september 2022 IPA II: PODPORA NACIONALNEMU CENTRU ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE V SRBIJI Evropski razpisi
19. september 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU PODPORE MEDIJEM PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ O PREMALO ZASTOPANIH TEMATIKAH Evropski razpisi
20. september 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
20. september 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA PRODUKCIJO INOVATIVNIH IN KAKOVOSTNIH TV TER ONLINE VSEBIN V LETU 2022 Evropski razpisi
20. september 2022 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: ZAŠČITA MEDIJSKE SVOBODE IN PLURALIZMA - POKLICNI STANDARDI IN MEHANIZEM ZA HITRO ODZIVANJE Evropski razpisi
21. september 2022 OBZORJE EVROPA: PODPORA PLATFORMI ZNANJA ZA OCENO SOCIALNEGA UČINKA POLITIK ZELENEGA PREHODA Evropski razpisi
21. september 2022 OBZORJE EVROPA: PODPORA OBLIKOVANJU SODELOVALNIH PLATFORM IN MREŽ ZA KULTURNE IN USTVARJALNE SEKTORJE Evropski razpisi
21. september 2022 OBZORJE EVROPA: PODPORA MREŽI ZA INOVATIVNE REŠITVE ZA PRIHODNOST DEMOKRACIJE Evropski razpisi
21. september 2022 OBZORJE EVROPA: KREPITEV NEVROZNANSTVENIH RAZISKAV IN TEHNOLOGIJ PREK EVROPSKE INFRASTRUKTURE ZA RAZISKAVE MOŽGANOV – EBRAINS Evropski razpisi
22. september 2022 ESPRA: ŽENSKE V SEKTORJIH MODRE EKONOMIJE Evropski razpisi
26. september 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE DVEH PROJEKTOV NA PODROČJU PODATKOVNO VODENE PRODUKCIJE NOVIC Evropski razpisi
27. september 2022 OBZORJE EVROPA: SKUPNI RAZPIS V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM IN ZA ZAŠČITO IN OBNOVO MORSKIH IN SLADKOVODNIH EKOSISTEMOV Evropski razpisi
29. september 2022 ENI: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI NVO V DRŽAVAH JUŽNEGA SOSEDSTVA NA PODROČJU SOOBLIKOVANJA POLITIK IN SODELOVANJA V STRUKTURIRANEM DIALOGU Z EU (SKLENITEV OKVIRNIH SPORAZUMOV) Evropski razpisi
29. september 2022 ERASMUS+: RAZPIS ZA NAGRADE #BEINCLUSIVE 2022 ZA PROJEKTE, KI S POMOČJO ŠPORTA SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE Evropski razpisi
4. oktober 2022 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2022 Evropski razpisi
4. oktober 2022 EVROPSKA SOLIDARNSOTNA ENOTA - SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV WEAVE, KJER HRZZ (HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST) DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE Evropski razpisi
5. oktober 2022 USTVARJALNA EVROPA: PODPORA PRI VZPOSTAVITVI ENE KROVNE ORGANIZACIJE ZA ZNAK EVROPSKE DEDIŠČINE Evropski razpisi
15. oktober 2022 POZIV SVETA EVROPE K PRIJAVI AKTIVNOSTI, KI BODO IZVEDENE V SODELOVANJU Z EVROPSKIMI MLADINSKIMI CENTRI V STRASBOURGU IN BUDIMPEŠTI Evropski razpisi
17. oktober 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI MEDIJSKIH PLATFORM, KI BODO NAMENJENE IZBOLJŠANJU DOSTOPA DO INFORMACIJ O EVROPSKIH ZADEVAH Evropski razpisi
24. oktober 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV: NOVI SPLETNI MEDIJI ZA MLADE EVROPEJCE Evropski razpisi
25. oktober 2022 OBZORJA EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA ZAČETEK SAMOSTOJNE RAZISKOVALNE POTI ZA LETO 2023 Evropski razpisi
27. oktober 2022 DRUGI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV V OKVIRU PROGRAMA INTERREG EURO-MED: PAMETNEJŠE IN BOLJ ZELENO SREDOZEMLJE Evropski razpisi
8. november 2022 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA ERC PROJEKTE ZA SINERGIJO RAZISKAV ZA LETO 2023 Evropski razpisi
10. november 2022 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČITVE ORGANIZACIJ K IZBRANIM PROJEKTOM STEBRA 2 IN STEBRA 3 Evropski razpisi
30. november 2022 OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2022  Občinski razpisi
12. december 2022 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00