Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
28. september 2018.
2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2018.
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JCP-MED-UM-2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. oktober 2018.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v Občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2018.
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2018 v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
16. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev za leto 2018 (Občina Mengeš) Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
21. junij 2018 Javni razpis o koriščenju športnih objektov v lasti občine Škofljica v sezoni 2018 / 2019 Občinski razpisi
22. junij 2018 3.javni poziv partnerstva LAS Zasavje Občinski razpisi
26. junij 2018 2. Razpis programa Interreg Adrion; prednostna os 2 - turizem in okolje Evropski razpisi
28. junij 2018 Razpis evropske komisije: podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s kohezijsko politiko EU Evropski razpisi
29. junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2018 v občini Litija Občinski razpisi
29. junij 2018 Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 Nacionalni razpisi
30. junij 2018 Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta, ki bo prispeval k razvoju sektorja osebnih in gospodinjskih storitev Evropski razpisi
1. julij 2018 EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Evropski razpisi
6. julij 2018 Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD Nacionalni razpisi
9. julij 2018 Javni razpis JAK za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige Nacionalni razpisi
9. julij 2018 JAVNI RAZPIS MK ZA IZBOR OPERACIJ ZA VEČJO SOCIALNO VKLJUČENOST PRIPADNIKOV RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE V OKVIRU EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA V LETIH 2018–2019 Nacionalni razpisi
10. julij 2018 Razpis Evropske komisije za spodbujanje dialoga med mladinskimi civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Kanade Evropski razpisi
10. julij 2018 DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnega razvoja in trajnostne rasti v Iranu Evropski razpisi
16. julij 2018 EIDHR: Razpis, namenjen podpori zagovornikom človekovih pravic v Afganistanu Evropski razpisi
16. julij 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2018 Občinski razpisi
16. julij 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občina Borovnica v letu 2018 Občinski razpisi
20. julij 2018 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Indoneziji Evropski razpisi
23. julij 2018 Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije Nacionalni razpisi
31. julij 2018 Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 Občinski razpisi
31. julij 2018 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom Nacionalni razpisi
1. avgust 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
6. avgust 2018 Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov na področju kulture Nacionalni razpisi
6. avgust 2018 Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji Nacionalni razpisi
14. avgust 2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Nacionalni razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
27. avgust 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi Evropski razpisi
10. september 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih projektov programov spletne in tradicionalne distribucije Evropski razpisi
11. september 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
12. september 2018 Horizon 2020: Razpis za individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" Evropski razpisi
14. september 2018 2. Javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja Las Barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021 Občinski razpisi
27. september 2018 HORIZON 2020: Razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov Evropski razpisi
28. september 2018 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice v letu 2018 Občinski razpisi
28. september 2018 Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 Občinski razpisi
30. september 2018 Najava razpisa: Sponzorstvo in donacije Steklarna Hrastnik Občinski razpisi
4. oktober 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
9. oktober 2018 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije ter integracije romov Evropski razpisi
20. oktober 2018 Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018 Občinski razpisi
26. oktober 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2018 Občinski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi
1. december 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 Občinski razpisi
31. december 2018 Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2018 (Občina Domžale) Občinski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
12. september 2019 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Nacionalni razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619