Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2017.
Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2017.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika v letu 2017 Občinski razpisi
27. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2017 Občinski razpisi
27. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2017 Občinski razpisi
27. marec 2017 Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2017 Občinski razpisi
29. marec 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
31. marec 2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2017 Občinski razpisi
1. april 2017 EYF Finančna podpora mladinskim projektom Evropski razpisi
1. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi Občinski razpisi
3. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2017 Občinski razpisi
3. april 2017 Razpis za podelitev priznanj inovacijam Zasavja za leto 2017 Občinski razpisi
3. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče v letu 2017 Občinski razpisi
6. april 2017 Program Erasmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2017 Program Erasmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
6. april 2017 Program Erasmus+: Šport-Neprofitne evropske športne prireditve Evropski razpisi
6. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2017 Občinski razpisi
7. april 2017 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija Občinski razpisi
7. april 2017 Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija v letu 2017 Občinski razpisi
7. april 2017 Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017 Občinski razpisi
14. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2017 v občini Litija Občinski razpisi
14. april 2017 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2017 Občinski razpisi
14. april 2017 Raspis za sponzorstvo in donacije steklarne Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
24. april 2017 Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2017 Nacionalni razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mladinske izmenjave Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-Evropska prostovoljna služba (EVS) Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mobilnost mladinskih delavcev. Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju mladine Evropski razpisi
26. april 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
11. maj 2017 Call for proposals 2017 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution Evropski razpisi
19. maj 2017 2.Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja partnerstva Las Zasavje za obdobje 2014-2020 Nacionalni razpisi
22. maj 2017 Erasmus + Call for proposals EACEA/07/2017 Key Action 3: Support for policy reform Social inclusion through education, training and youth Evropski razpisi
30. maj 2017 Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 Nacionalni razpisi
30. maj 2017 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
1. september 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619