Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
Javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. oktober 2018.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v Občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2018.
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in izobraževanj za leto 2018 v Občini Horjul v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
16. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev za leto 2018 (Občina Mengeš) Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
19. april 2018 Javni razpis o sofinanciranju poletnega festivala (Občina Kamnik) Občinski razpisi
19. april 2018 REC: razpis za sofinanciranje projektov na področju enake zastopanosti žensk in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja Evropski razpisi
20. april 2018 Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nacionalni razpisi
20. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018 Nacionalni razpisi
20. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/2019 Nacionalni razpisi
23. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
23. april 2018 Javni razpis Sofinanciranje pokroviteljstva v občini Vodice za leto 2018 Občinski razpisi
26. april 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
26. april 2018 Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation Evropski razpisi
26. april 2018 Ustvarjalna Evropa (2014–2020) podprogram media razpis za zbiranje predlogov Evropski razpisi
27. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2018 Občinski razpisi
27. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2018 Občinski razpisi
27. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2018 Občinski razpisi
30. april 2018 Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028 Nacionalni razpisi
30. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018 Nacionalni razpisi
30. april 2018 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018 Občinski razpisi
3. maj 2018 IPA II: razpis za sofinanciranje projektov na področju zviševanja stopnje zaposlenost v Srbiji Evropski razpisi
6. maj 2018 EEB: Razpis za AZPIS ZA sofinanciranje projektov NVO, ki prspevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Evropski razpisi
7. maj 2018 Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 Nacionalni razpisi
7. maj 2018 Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrava-Polhov Gradec v letu 2018 Občinski razpisi
7. maj 2018 Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2018 Občinski razpisi
7. maj 2018 Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
8. maj 2018 Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 Nacionalni razpisi
8. maj 2018 Razpis v okviru srednjeevropske pobude (SEP) za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks Evropski razpisi
8. maj 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje aktivnost na področju spodbujanja pravic žensk v državah južnega sosedstva Evropski razpisi
9. maj 2018 Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga Nacionalni razpisi
10. maj 2018 Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti (MOL) Občinski razpisi
11. maj 2018 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018 Nacionalni razpisi
14. maj 2018 Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« Nacionalni razpisi
15. maj 2018 Union Civil Protection Mechanism Exercises / Razpis EU za sofinanciranje vaj na področju civilne zaščite za leto 2018 Evropski razpisi
18. maj 2018 Access to Social Protection and National Reform Support EaS Evropski razpisi
18. maj 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrepolje za leto 2018 Občinski razpisi
18. maj 2018 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za leto 2018 Občinski razpisi
18. maj 2018 Razpis evropske komisije za sofinanciranje ukrepov obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije Evropski razpisi
22. maj 2018 ERASMUS+: Socialno vključevanje in skupne vrednote - prispevek na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih Evropski razpisi
24. maj 2018 Entrepreneurial capacity building for young migrants Evropski razpisi
25. maj 2018 Erasmus+: razpis za zbiranje predlogov - ključni ukrep 3 - podpora za reformo politik - Združena evropska mladina Evropski razpisi
31. maj 2018 Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care Evropski razpisi
4. junij 2018 Razpis za oddajo prostih terminov v športni dvorani Komenda za šolsko leto 2018/2019 Občinski razpisi
11. junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Nacionalni razpisi
13. junij 2018 EASI-PROGRESS: razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja dela na črno Evropski razpisi
19. junij 2018 Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters / Razpis za sofinanciranje projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah Evropski razpisi
26. junij 2018 2. Razpis programa Interreg Adrion; prednostna os 2 - turizem in okolje Evropski razpisi
1. julij 2018 EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Evropski razpisi
10. julij 2018 Razpis Evropske komisije za spodbujanje dialoga med mladinskimi civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Kanade Evropski razpisi
31. julij 2018 Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 Občinski razpisi
31. julij 2018 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom Nacionalni razpisi
1. avgust 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
14. avgust 2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Nacionalni razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
11. september 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
12. september 2018 Horizon 2020: Razpis za individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" Evropski razpisi
14. september 2018 2. Javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja Las Barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021 Občinski razpisi
27. september 2018 HORIZON 2020: Razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov Evropski razpisi
28. september 2018 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice v letu 2018 Občinski razpisi
30. september 2018 Najava razpisa: Sponzorstvo in donacije Steklarna Hrastnik Občinski razpisi
4. oktober 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
9. oktober 2018 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije ter integracije romov Evropski razpisi
20. oktober 2018 Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018 Občinski razpisi
26. oktober 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2018 Občinski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi
31. december 2018 Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2018 (Občina Domžale) Občinski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619