Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2017.
Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. december 2017.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
19. januar 2017 Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje 2017 Občinski razpisi
19. januar 2017 Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2017 Občinski razpisi
19. januar 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017 Občinski razpisi
19. januar 2017 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2017 Občinski razpisi
19. januar 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 Občinski razpisi
20. januar 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije Nacionalni razpisi
21. januar 2017 Program Erazmus+:Šport-Partnerska sodelovanja Evropski razpisi
23. januar 2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
24. januar 2017 Javni razpis za sofinanciranje raziskovanja vloge internetnih orodij pri spodbujanju državljanske participacije: e-volitve Evropski razpisi
30. januar 2017 Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvojnega partnerstva LAS-ZASAVJE za obdobje 2014-2020 Nacionalni razpisi
31. januar 2017 Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin Nacionalni razpisi
1. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017 Nacionalni razpisi
1. februar 2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2017 Nacionalni razpisi
1. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v Občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
1. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
2. februar 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mladinske izmenjave Evropski razpisi
2. februar 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-Evropska prostovoljna služba (EVS) Evropski razpisi
2. februar 2017 Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mobilnost mladinskih delavcev. Evropski razpisi
2. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju mladine Evropski razpisi
2. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Krepitev zmogljivosti na področju mladine Evropski razpisi
2. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine Evropski razpisi
2. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2017 Občinski razpisi
3. februar 2017 Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2017 Občinski razpisi
3. februar 2017 Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje za leto 2017 Občinski razpisi
26. februar 2017 Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije znanja Evropski razpisi
26. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije sektorskih spretnosti-Sklop 1 Evropski razpisi
26. februar 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Koalicije sektorskih spretnosti-Sklop 2 Evropski razpisi
28. februar 2017 Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju spodbujanja raznolikosti Evropski razpisi
1. marec 2017 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2017 Cultural grants Nacionalni razpisi
1. marec 2017 Program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
7. marec 2017 ERA-MarineBiotech (ERA-MBT) Third Joint Transnational Call Evropski razpisi
14. marec 2017 Erazmus +Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki:Evropski projekti sodelovanja, Evropski razpisi
17. marec 2017 LIFE Preparatory Projects to suport deployment of European solidarity corps Evropski razpisi
31. marec 2017 Program Erazmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
1. april 2017 EYF Finančna podpora mladinskim projektom Evropski razpisi
24. april 2017 Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2017 Nacionalni razpisi
12. maj 2017 Program Erazmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT-Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

T: 059 927 619

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru