Pomagamo in svetujemo društvom, zavodom in ustanovam pri razvoju.

Pobudam za boljšo družbo dajemo smisel in podporo, da se uresničijo.

Ozaveščamo javnost o pomenu nevladnega sektorja, sodelujemo z lokalno skupnostjo in spodbujamo civilni dialog.

Smo nepogrešljiv partner pri razvoju lokalne skupnosti.

 

 

Skrbimo za vaš razvoj in vam pomagamo pri pridobivanju sredstev, vodenju računovodstva, ustanavljanju nevladne organizacije in njeni promociji.

Usposabljamo vas iz aktualnih vsebin, ki skrbijo za dvig usposobljenosti vaših članov in zaposlenih v nevladnih organizacijah.

Spodbujamo in pomagamu pri oblikovanju in posredovanju pobud za izboljšanje položaja nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni.

Pomagamo nevladnim organizacijam pri crowdfundingu - množičnem financiranju.

Spodbujamo prostovoljstvo med zaposlenimi, brezposelnimi, podjetji in organizacijami.

Omogočamo uporabo prostora za so-delo nevladnih organizacij.

Novice

Podjetništvo s čutom - socialno podjetništvo

30. junij 2016

Socialno podjetništvo  je lahko odgovor za nevladne organizacije s podjetniško idejo, ki želijo s svojimi storitvami prispevati k skupnem dobru in zagotavljati delovna mesta za težje zaposljive osebe. Krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Več o tem

S Festivalom skupnosti povezujemo lokalno skupnost

29. junij 2016

Podpiramo in povezujemo lokalno skupnost saj krepitev pripadnosti določeni skupnosti, pa naj bo to skupnost v okviru družine, šole, društva ali kraja, zagotovo pomembno prispeva k večji povezanosti posameznikov, krepi pripadnost skupnosti in želji po vključevanju pri reševanju izzivov, ki se v skupnostih pojavljajo. 

Več o tem

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT-Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ