V zasavski regiji opravljenih toliko prostovoljskih ur kot jih opravi 70 polno zaposlenih oseb

Leto 2020 je potekalo v znamenju epidemije covid-19, kar se je odrazilo tudi na poročanih prostovoljskih urah, kjer se je povečalo število prostovoljskih ur opravljenih na področju sociale, civilne zaščite in varovanja okolja. Občutno pa so se zmanjšale opravljene ure na področju kulture in športa. 83 organizacij vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij iz zasavske regije je za leto 2020 poročale o 1.779 vključenih prostovoljcih, ki so opravili 146.500 ur prostovoljskega dela v vrednosti 1,35* mio EUR. Toliko ur v enem letu opravi 70 zaposlenih oseb za polni delovni čas. 

Prostovoljcev v regiji manj vendar več opravljenih prostovoljskih ur kot leto prej

Glede na leto 2019 se je število prostovoljskih organizacij (nevladne organizacije) in organizacij s prostovoljskim programom (javni zavodi), ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij v letu 2020 povečalo za 5. Kljub temu, da se je število vključenih prostovoljcev glede na lanske podatke zmanjšalo za 1% oz. 19 oseb, vendar so skupaj opravili za 5,8% oz. 8.431 prostovoljskih ur več kot leto prej. Skupaj kar 146.500 ur prostovoljskega dela.

 

Prostovoljskih ur opravljenih za 70 zaposlenih oseb

V zasavski regiji so v letu 2020 poročali o 1.779 vključenih prostovoljcih v 83 organizacijah, kar predstavlja povprečno 21 prostovoljcev na organizacijo. Ti so opravili za 146.500 prostovoljskih ur, kar predstavlja povprečno 1.765 ur ali 44 delovnih tednov ali 221 delovnih dni na organizacijo. Skupaj to predstavlja opravljenega dela za kar 70 zaposlenih, ki so eno leto delali polni delovni čas. Posamezni prostovoljec v regiji je tako opravil v letu povprečno 82 ur ali za nekaj več kot 10 delovnih dni prostovoljskega dela.

Prevladujejo prostovoljke

Med prostovoljci v regiji prevladujejo ženske (60%). Največ prostovoljcev je starih med 30 in 60 let (36%), sledijo starejši od 60 let (31%), 22% je mladih od 18 do 30 let in 11% mlajših od 18 let. 

Več prostovoljk kot prostovoljcev

 

36% prostovoljcev je starih med 30 in 60 let

Največ prostovoljskega dela se opravi na področju socialne dejavnosti

Največ dela so prostovoljci opravili na področju socialne dejavnosti (32% oz. 46.185 ur), civilne zaščite in reševanja (20% oz. 28.786 ur) ter vzgoje in izobraževanja (15% oz. 22.511 ur). Glede na prejšnja leta se je tako občutno zmanjšalo število opravljenih ur na področju kulture in umetnosti ter se povečalo število opravljenih ur na področju civilne zaščite in reševanja kar je odraz ukrepov in potreb zaradi epidemije Covid – 19.  Prav tako je bilo opazno povečanje prostovoljskih ur na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

To so zabeleženi podatki 83 organizacij, ki so o svojem prostovoljskem delu poročale na AJPES in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Med njimi je 74 nevladnih organizacij, kar predstavlja le 12% vseh NVO v regiji, ki so v vpisniku in so poročale o opravljenih prostovoljskih urah in 9 javnih zavodov iz zasavske regije. Opravljenega je tako veliko več prostovoljskega dela, kot ga zajemajo uradne evidence. V poročilu  namreč ni zajeto prostovoljstvo, ki se opravlja v okviru organizacij, ki se niso vpisale v vpisnik ali pa ga posameznice ali posamezniki opravljajo manj kot 24 ur letno.

Seznam organizacij iz zasavske regije

vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, ki so oddale poročilo za leto 2020

Nevladne organizacije:

 1. DRUŠTVO ARYANI
 2. DRUŠTVO BOTANIČNI VRT RAZNOLIKOST
 3. DRUŠTVO CALVODAS
 4. DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
 5. DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE
 6. DRUŠTVO GEOSS
 7. DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC
 8. DRUŠTVO INFUNDIBULUM
 9. DRUŠTVO LOJTRA
 10. DRUŠTVO MOAVE
 11. DRUŠTVO OSTEOPOROZE TRBOVLJE
 12. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE
 13. DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI TRBOVLJE
 14. DRUŠTVO PUNKT CC, SO.P.
 15. DRUŠTVO RAST
 16. DRUŠTVO REVIRSKIH LIKOVNIKOV - RELIK
 17. DRUŠTVO SINTROPIJA
 18. DRUŠTVO SLOVENSKA FILATELISTIČNA AKADEMIJA
 19. DRUŠTVO SPIRIT
 20. DRUŠTVO SPIRITUAL
 21. DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POLDE EBERL - JAMSKI ZAGORJE OB SAVI
 22. DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOL PRI HRASTNIKU
 23. DRUŠTVO UPOKOJENCEV GABROVKA
 24. DRUŠTVO UPOKOJENCEV HRASTNIK
 25. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
 26. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE
 27. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI
 28. DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE HRASTNIK
 29. DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE ZAGORJE OB SAVI
 30. DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE - ZASAVJE
 31. DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC
 32. EKO KROG - DRUŠTVO ZA NARAVOVARSTVO IN OKOLJEVARSTVO
 33. FIBULA
 34. FILATELISTIČNA AKADEMIJA - USTANOVA
 35. INŠTITUT IVIZ
 36. KLUB BRIGADIRJEV ZASAVJA
 37. KLUB KLIŠE
 38. KOŠARKARSKI KLUB RUDAR TRBOVLJE
 39. KOŠARKARSKI KLUB ZAGORJE
 40. KULTURNO DRUŠTVO MLINŠE
 41. KULTURNO DRUŠTVO PLESNE SKUPINE MAŽORET TRBOVLJE
 42. KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE
 43. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VENČESLAV TAUFER DOLE PRI LITIJI
 44. MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO UPANJE TRBOVLJE
 45. MEDNARODNO ZDRUŽENJE REJCEV BOSANSKIH PLANINSKIH KONJ
 46. MDI OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, SOCIALNO PODJETJE
 47. PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU
 48. PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
 49. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU
 50. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO
 51. PROSVETNO DRUŠTVO ČEMŠENIK
 52. RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE
 53. RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK
 54. RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE ZAGORJE OB SAVI
 55. RKS - OZ TRBOVLJE
 56. RŽ KLUB ZAGORJE
 57. SKLAD DELA ZASAVJE, USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
 58. SMUČARSKO DRUŠTVO HRASTNIK
 59. SMUČARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE
 60. SPIN DRUŠTVO ŠPORTA REKREACIJE IN DRUŽABNOSTI
 61. ŠAHOVSKI KLUB ZAGORJE OB SAVI
 62. ŠKLAB - KLUB ZASAVSKIH ŠTUDENTOV
 63. ŠPORTNO DRUŠTVO FELIX ZASAVJE
 64. ŠPORTNO-HUMANITARNO DRUŠTVO MOČ DUHA
 65. THC DRUŠTVO ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO PRODUKCIJO
 66. TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK
 67. TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE
 68. ZASEBNI VRTEC ČAROBNI GOZD
 69. ZAVOD AMBITIA
 70. ZAVOD ASPIRA, ZAVOD ZA RAZVOJ POSAMEZNIKA IN DRUŽBE
 71. ZAVOD BIASANA
 72. ZAVOD KŠTM TRBOVLJE, SOCIALNO PODJETJE
 73. ZAVOD ODPRTA DLAN TRBOVLJE
 74. ZVEZA SOCIALNIH DRUŠTEV IN ZAVODOV ZASAVJA SO.P., SOCIALNO PODJETJE

Javni zavodi:

 1. CSD ZASAVJE
 2. DDT
 3. DOM STAREJŠIH HRASTNIK
 4. KTS TRBOVLJE
 5. MC ZOS
 6. MC HRASTNIK
 7. ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE
 8. ZKMŠ LITIJA
 9. ZLU

Vir: neuradni podatki poročil o prostovoljstvu iz AJPES-a

*Vrednost prispevka prostovoljskega dela je izračunana na podlagi podatkov o opravljenih prostovoljskih urah glede na vrsto dela in ocenjene vrednosti, ki so določene v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (1 ura organizacijskega dela je 13,00€, vsebinskega dela 10,00€, drugega dela 6,00€).

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00