Ste med upravičenci do donacij iz naslova 1% dohodnine za leto 2021?

Objavljen je seznam upravičencev do donacij iz naslova 1% dohodnine za leto 2021. Seznam upravičencev sestavljajo tiste organizacije, katerim lahko davčni zavezanci namenijo do 1 odstotka odmerjene dohodnine leta 2021. Davčni zavezanci lahko svoj zahtevek za namenitev dela dohodnine oddajo do 31.12.2021.

Preverite če je vaša organizacija na seznamu:

NVO iz Občine Zagorje ob Savi

NVO iz Občine Litija

NVO iz Občine Hrastnik

NVO iz Občine Trbovlje

 

Do namenitve do 1% dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini, so upravičene tiste organizacije, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje, določene v 142. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06). Najkasneje do 15. julija mora Finačna uprava od AJPESA prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31.12. preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem intersu in so vpisane v evidence nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta. Finančna uprava pa mora ta seznam poslati na Ministrstvo za finance do 31. julija tekočega leta. Vlada pa mora seznam upravičencev v Uradnem listu objaviti do 30. septembra.

 

Davčni organ upravičencem do 30. januarja in do 30. septembra nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. Pri nakazilu davčni organ upošteva vse veljavne zahteve za namenitev, s katerimi razpolaga na dan 31.decembra, leta, za katerega se odmerja dohodnina. Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, višji kot 1 euro.

 

 

Nevladna organizacija se med drugim uvrsti na seznam upravičencev, če:

  • sam zakon določa, da je dejavnost nevladne organizacije v javnem interesu (npr.: Zakon o gasilstvu določa, da je dejavnost gasilskih društev v javnem interesu ipd.)
  • zakon določa, da je njihova dejavnost dobrodelna (npr.: dobrodelne ustanove po Zakonu o ustanovah)
  • ima z odločbo ministrstva pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu (status delovanja v javnem interesu na področju športa, kulture ipd., status humanitarne in invalidske organizacije)
  • oziroma je ustanovljena po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti (npr: socialno podjetje)

Če je nevladna organizacija pridobila npr. status v javnem interesu v avgustu 2021, se bo uvrstila na seznam upravičencev za leto 2022. Po objavljenem seznamu bodo lahko davčni zavezanci podali zahtevo za namenitev dela dohodnine tej nevladni organizaciji. Če bo takšna zahteva podana do 31.12.2022, bo nevladna organizacija v letu 2023 pridobila donacijo odmerjene dohodnine zavezanca.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanci lahko svoj zahtevek za namenitev dela dohodnine za leto 2021 oddajo do 31.12.2021.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00