Prostovoljci zasavske regije 2020 so...

V sredo, 12.1.2021, se je še zadnjič sestala strokovna komisija in pregledala rezultate javnega glasovanja za prejemnike nazivov natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020. Po temeljitem pregledu podatkov je komisija potrdila prejemnike  nazivov. Letos jih prejeme pet prostovoljcev, ena prostovoljska organizacija in en prostovoljski projekt.

Na javnem natečaju Prostovoljec zasavske regije 2020 so kandidati nastopali v treh kategorijah: Prostovoljec zasavske regije 2020 (posamezniki), Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 (organizacije) in Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 (projekti). V prvi fazi javnega natečaja je potekalo zbiranje predlogov za prejemnike nazivov, sledilo je javno glasovanje in nato razglasitev nosilcev nazivov.

Nosilci nazivov Prostovoljec zasavske regije 2020 so Žiga Rappl iz Litije, prostovoljec Rdečega križa Litija, Cvetka Drnovšek iz Zagorja ob Savi, ustanoviteljica in predsednica Društva za zdravilne rastline Zasavje, Borut Sever iz Trbovelj, prostovoljec Rdečega križa Trbovlje ter Hrastničan Matic Rotar, prostovoljec Društva EKO krog in Hrastničanka Marjana Potočin, prostovoljka Mladinskega centra Hrastnik. V Hrastnik bosta letos romala kar dva naziva, saj sta najvišje uvrščena na javnem glasovanju prejela enako število glasov.

Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 prejme organizacija Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje – mesto.

Naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 prejme hrastniški Projekt upokojenih šivilj – 10.500 mask v šestih dneh, Štab civilne zaščite Hrastnik in predstavnica šivilj Jolanda Kunstič.

Letos sklepnega dogodka s podelitvijo nazivov ne bo. Nazive bodo prejemnikom podelili individualno na Občinah, v skladu z navodili in priporočili za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Tudi letos bodo prejemnikom nazivov podarili praktične pozornosti Steklarna Hrastnik, d.o.o., Chipolo d.o.o., ZKMŠ Litija in VDC Zagorje ob Savi.

Vsem kandidatom iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihova prizadevanja. Vsi prejemniki nazivov in tudi ostali kandidati so del lepih zgodb, ki mnogim prebivalcem zasavske regije pomenijo lažje ali lepše življenje. Vsako leto smo znova presenečeni nad tem koliko solidarnosti premore naša zasavska regija in kako močno so pri nas prisotne prostovoljske vrednote. Veseli smo, da z javnim natečajem Prostovoljec zasavske regije lahko te zgodbe, posameznike  in organizacije izpostavimo in predstavimo. Namen natečaja je v prvi vrsti promocija prostovoljstva in izkaz hvaležnosti vsem prostovoljkam in prostovoljcem za njihovo dragoceno delo.« Regionalni center NVO, izvajalec javnega natečaja.

Prostovoljec zasavske regije 2020 je sofinanciran v okviru Ministrstva za javno upravo iz Sklada za NVO in se izvaja v okviru Regionalnega centra NVO v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo.

Medijski partner natečaja Prostovljec zasavske regije 2020 je Radio Aktual KUM in KUM24.si.

» Letošnji izbor kandidatov, organizacij in projektov v zasavski regiji je bil prepleten predvsem z aktivnostmi, ki so jih posamezniki in društva opravili kot odziv na epidemijo korona virusa. Čeprav smo z namenom preprečevanja širjenja virusa morali vzdrževati fizično distanco, ste organizacije in prostovoljci našli več načinov, kako tudi v teh težkih časih ostati povezan in solidaren. Tudi številke o opravljenih prostovoljskih urah, ki jih poročajo prostovoljske organizacije, potrjujejo, da ostati doma, ne pomeni biti nekoristen. Za marsikoga je bil prav nenaden višek časa priložnost, da je podaril svoj čas in znanje in s tem pripomogel k lažjemu vsakdanu posameznika ali skupnosti. Na drugi strani pa se je veliko ljudi bilo pripravljenih izpostaviti in stopiti na teren. Zato v imenu Slovenske filantropije, koordinatorice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, velik poklon in zahvala za vso angažiranost prostovoljcem in organizacijam v zasavski regiji! Prejemnikom nazivov pa iskrene čestitke, naj bo ta naziv popotnica za nadaljnje udejstvovanje tudi v »ne-koronskih« časih.« Slovenska filantropija

O prejemnikih nazivov: 


Žiga Rappl, Litija 

Žiga Rappl je prostovoljec Rdečega križa Litija, v okviru katerega sodeluje pri vseh pomembnejših akcijah. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč in nemudoma se odzove na najrazličnejše potrebe.  Predlagatelji so še posebej izpostavili njegova prizadevanja med migrantsko krizo, v preteklem letu pa njegovo nesebično pomoč pri reševanju krize povezane z epidemijo bolezni COVID – 19.  Žiga od oktobra 2020 deluje kot prostovoljec v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je pomagal najprej na kliničnem oddelku za hematologijo, nato pa nadaljeval svoje prostovoljsko delo v sivi coni na sektorju COVID, kjer obravnavajo paciente, ki imajo poleg akutne bolezni še sum na COVID-19. Ljudje so njegova prizadevanja prepoznali in mu na javnem glasovanju podelili največ glasov. 

Cvetka Drnovšek, Zagorje ob Savi 

Cvetka Drnovšek je ustanoviteljica in predsednica Društva za zdravilne rastline Zasavje, kjer je odgovorna je za koordinacijo aktivnosti in vodenje organizacije. V okviru organizacije izvajajo najrazličnejše delavnice in programe v povezavi z zdravilnimi rastlinami. Eden njihovih vidnejših projektov je t.i. Zeliščni vrt tete Johance, ki so ga uredili v Zagorju. Gospa Cvetka kot prostovoljka sodeluje še v programih Zasavske ljudske univerze, VDC Zagorje, Vrtca Zagorje, Doma starejših Tisje. Za navedene organizacije izvajajo tečaje, delavnice, organizirajo čajanke in druženja, v Domu Tisje je pomagala zasaditi tudi zeliščni vrt. Je srčna gospa z veliko energije in zanosa. Njena prizadevanja za mnoge pomenijo večjo kvaliteto življenja, otroci pa so z njene strani  deležni dragocenega znanja, izkušenj in dogodivščin. Gospa Cvetka je za svoje delo prejela tudi srebrno plaketo – priznanje Občine Zagorje ob Savi.

Borut Sever, Trbovlje

Borut Sever je član organizacije Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Trbovlje že 12 let. Njegovo delo je nepogrešljivo, saj vsak teden prazni zabojnike z oblačili, ob sredah pa pomaga razdeljevati hrano. Je zanesljiv prostovoljec, prijazen do ljudi in vedno dobre volje. Z veseljem se spoprime z vsakim delom, saj ga, kot sam prvi, to izpolnjuje. Borutove prostovoljne pomoči so izjemno veseli tudi drugi, saj priskoči na pomoč tudi npr. samozaposleni cvetličarki, ki ji gre rad po malico, spet drugi obrtnici, ki ne more zapustiti delovnega mesta, gre na pošto, na banko zamenjat bankovce za drobiž ipd. Borut je zagotovo eden izmed zelo predanih in srčnih prostovoljcev.

Matic Rotar, Hrastnik

Matic Rotar je član Eko kroga in Civilne iniciative Brezno, ki se že vrsto let predaja varovanja narave in javno opozarja na okoljske probleme, še posebej pa je aktiven v primeru onesnaževanja okolja odlagališča Unično. S prevzemanjem pobude, spremljanjem stanja na odlagališču, obveščanjem medijev ter pristojnih služb o kršitvah in zbiranjem ter dokumentiranjem dokazov zoper družbo Ceroz d.o.o je prispeval k temu, da se je odkrilo dejansko stanje, nedovoljene prakse pa so se ustavile. Vodstvo družbe se je kot posledica tega zmenjalo in odlagališče se je saniralo. Sodeloval je tudi pri intervencijah v primerih onesnaženja potokov Ničnica in Breznica in dosegel ukrepanje pristojnih služb. S svojo odločnostjo, komunikativnostjo in pozitivno energijo daje zagon celotni skupnosti in jim s tem vliva upanje po pozitivnih spremembah.

Marjana Potočin, Hrastnik

Marjana Potočin že nekaj let kot prostovoljka sodeluje z Mladinskim centrom Hrastnik. V letošnjem novembru je izpeljala prav poseben projekt Pozitivčice - doprinos pozitivizma lokalnemu okolju v teh negotovih časih. Tri tedne so njene objave s področja prehrane, gibanja, pozitivnega odnosa do življenja, negovanja in krepitve imunskega sistema navdihovale ljudi. Dotaknila se je konkretnih stvari, kot so spanje, dihanje, zdravilna zelišča, napitki za podporo imunskemu sistemu, modrosti iz tradicionalne kitajske medicine ter tudi duhovnih komponent, kot je hvaležnost, ki je poglavitna za zadovoljstvo tukaj in sedaj. Njene objave na socialnih omrežjih so dosegale številne pozitivne odzive. Marjana se je na domiseln in inovativen način lotila širjenja pozitivnih misli in jih približala širšemu krogu uporabnikov.

Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Trbovlje - mesto sestavlja gasilsko enoto 5. kategorije in tvori osrednjo gasilsko enoto v občini Trbovlje in deluje v javnem interesu. V društvo se vključuje okrog 150 članov, ki so v letu 2020 opravili preko 30.000 prostovoljnih ur. V okviru svojih dejavnosti izvajajo naloge zaščite in reševanja ter požarne preventive. Še posebej je bilo društvo aktivno v času epidemije COVID – 19 saj so člani društva skupaj z RK Trbovlje prevažali hrano za starejše in socialno ogrožene, dnevno razvažali vzorce testiranj v Ljubljano, izvajali razkuževanje vstopne točke za testiranje, domov starejših občanov v občini Trbovlje, Hrastnik in Prebold, drugih zdravstvenih ustanov (ZD Trbovlje, SB Trbovlje), javnih zavodov in Zasavskih podjetij ter nudili logistično podporo delovanju štaba CZ občine Trbovlje. Poleg operativnih dejavnosti pa PGD Trbovlje-mesto skrbijo za širjene gasilstva v Občini Trbovlje saj skrbijo tudi za vzgojo gasilske mladine, povezovanje mladih in starejših prostovoljnih gasilcev. Prav tako pa se društvo povezuje v celotni regiji z drugimi društvi in organizacijami.

Projekt upokojenih šivilj, 10.500 mask v šestih dneh, Štab civilne zaščite in predstavnica šivilj Jolanda Kunstič 

V prvem valu epidemije koronavirusa je vladalo veliko pomanjkanje zaščitnih mask. Po vladnem odloku, da je za obisk trgovine, lekarn in drugih podobnih zaprtih prostorov obvezna uporaba zaščitne maske, je bilo povpraševanj po zaščitnih maskah še večje. Štab CZ občine Hrastnik je aktiviral številne aktivne in upokojene šivilje, ki so v šestih dneh skrojile in sešile 10.500 pralnih zaščitnih mask. Projekt, ki se je zdel v praksi neizvedljiv. A odzvalo se je 36 šivilj, ki so s svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom v času epidemije znatno pripomogle v boju proti širjenju COVID-19 na območju občine Hrastnik. V le 6 dneh, z delom podnevi in ponoči, jim je uspelo sešiti 10.500 mask, katere je prejelo vsako gospodinjstvo v občini Hrastnik. Šlo je za edino takšno akcijo v Sloveniji, o kateri so poročali tudi nacionalni mediji. In to je tudi razlog, da ta projekt izdelave mask za zaščito prebivalcev predlagamo za Prostovoljski projekt zasavske regije 2020. Vsa aktivnost in podpora, kot tudi maksimalna angažiranost pri izdelavi zaščitnih mask v občini Hrastnik, so pogojevali odločitev Občine Hrastnik, da se šivilje predlaga tudi za državni spominski znak.

Več informacij o prejemnikih nazivov in vtise iz podelitev boste v prihodnjih dneh našli  v E-obvestilniku Regionalnega centra NVO, v Facebook skupini ZLHT – nevladne organizacije zasavske regije in v lokalnih in regionalnih medijih. 

Vsem prejemnikom nazivov še enkrat iskrene čestitke in velik hvala!

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00