Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva k sodelovanje v postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji.

Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).

V procesu priprave regijskih izvedbenih načrtov  je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z IRSSV, SCSD in CNVOS organiziralo regijske posvete, na katerih so bili predstavljeni NPSV, namen in okvirna vsebina regijskih izvedbenih načrtov, potrebe uporabnikov, kapacitete ipd.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Regionalno stičišče NVO osrednje Slovenije s strani Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje v petek, 8.11.2013, prejelo poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

Opredelitev nevladnih organizacij, ki lahko sodelujejo v postopku izbora: 

―        Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki v Osrednjeslovenski statistični regiji izvaja dejavnost na področju socialnega varstva.
―        Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
―        Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
―        Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 

Postopek prijave

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk 

 

Na obrazcu je potrebno poleg zahtevanih kontaktnih podatkov NVO in kandidata napisati tudi krajšo predstavitev NVO, iz katere bo jasno razvidno, da deluje na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji, prav tako pa je potrebno napisati krajšo predstavitev predlaganega kandidata, iz katere bo jasno razvidno, da kandidat pozna področje socialnega varstva v o srednji Sloveniji, potrebe in specifike področja v naši regiji, da ima ustrezna znanja oz. izkušnje na področju socialnega varstva.

Prijavnica za kandidate je priloga tega poziva.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora ta tako vsebovati poskenirano podpisano prijavo.

Prijavo se pošlje:

- po pošti na naslov: Društvo Geoss, Ponoviška 12, 1270 Litija;
- osebno na naslovu: Društvo Geoss, Ponoviška 12, 1270 Litija (vsak delavnik med 8 in 16. uro);
- po faksu: 01 3209 484;
- po elektronski pošti: info@consulta.si.

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do ponedeljka, 2.12.2013 do polnoči.

Postopek izbora

Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika.


Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
14.11.2013 – objava poziva za prijavo kandidatov
2.12.2013 – rok za oddajo prijav kandidatov
3.12.2013 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
9.12.2013 – objava seznama predlaganih kandidatov
10.12.2013 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10.12.2013 – začetek volitev (pogojno)
16.12.2013 – zaključek volitev (pogojno)
17.12.2013 – pregled glasovnic (pogojno).

19.12.2013 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Ljubljana Moste Polje in objava na spletni strani www.srce-me-povezuje.si in www.consulta.si

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 059  927 619 ali preko e-pošte info@consulta.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora. 

Priloge:
poslovnik postopka izbora
sklep o začetku postpka
poziv
prijavni obrazec

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00