Nevladne organizacije so prepoznane kot ključni deležnik pri razvojnem preboju regije

Predlagali smo umestitev nevladnih organizacij in njihovega doprinosa v regijo v strateški del Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027.

Regionalni razvojni program regije je en izmed najpomembnejših strateških dokumentov razvoja regije, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, prioritete in vsebuje tudi finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. Regionalne prioritete morajo slediti razvojnim prioritetam na državni ravni.

V mesecu decembru se bo Razvojni svet regije seznanil s strateškim delom Regionalnega razvojnega programa. Strateški del Regionalnega razvojnega programa predstavlja skupno izhodišče za razvojno in prostorsko načrtovanje na regionalni ravni in daje podlago za ciljno usmerjeno razvojno načrtovanje ob hkratnem razmišljanju o umeščanju posegov v prostor.

Predstavnice ZLHT – Regionalnega centra smo že na Regijski razvojni konferenci opozarjale na velik pomen nevladnega sektorja pri doseganju prednostnih ciljev regije. Na Regionalno razvojno agencijo Zasavje smo nato po posvetovanju s predstavniki nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije, poslali tudi pisne predloge za umestitev in opredelitev pomena nevladnih organizacij v regijo.

Predlagali smo, da se v dokument vključi podrobnejša analiza nevladnih organizacij v regiji ter da so kot ključne akterke razvoja prepoznane pri načrtovanem razvojnem preboju.

Predlagali smo:

1. spodbujanje razvoja nevladnega sektorja:

 • aktivno podporno okolje za nevladne organizacije (regionalno stičišče)
 • skupnostni prostor za delovanje nevladnih organizacij      
 • spodbujanje zaposlovanja v NVO
 • garancijska shemo za NVO
 • večja odprtost gospodarstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • poenotenje javnih razpisov na regijski ravni
 • vzpostavitev skupnega regijskega razpisa za projekte NVO, ki bi naslavljali cilje in
 • potrebe regije kot celote

2. aktivnejša podpora socialnemu podjetništvu:

 • aktivno podporno okolje za socialna podjetja
 • spodbude za socialne podjetnike

3. vključevanje NVO v razvoj in delovanje regije:

 • stalna vključenost predstavnikov NVO v organe Razvojnega sveta
 • vključevanje NVO in javnosti pri pripravi politik, praks...
 • potrebno je povezovanje interesov

4. spodbujanje prostovoljstva v regiji


5. vpeljava socialnih klavzul v sistem javnega naročanja na nivoju regije oziroma v okviru projektov Dogovora za razvoj regije

 

Predlog z dne 20.11.2019

Predlog z dne 4. 12 2019

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru