Glasujte tudi vi! Znani so kandidati za nazive javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2021

Zbrani so predlogi kandidatov za nazive javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2021. Od 5.12.2021 do 31.12.2021 poteka glasovanje. Vabljeni, da svoj glas oddate tudi vi! Vse prejete kandidature je temeljito pregledala strokovna komisija in vse ustrezne predloge uvrstila na javno glasovanje.

Letos bomo podelili nazive v treh kategorijah, Prostovoljec zasavske regije 2021 po posameznih občinah, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 in Prostovoljski projekt zasavske regije 2021. Svoj glas lahko namenite nominiranim v dveh kategorijah. V kategoriji  Prostovoljec zasavske regije 2021 lahko glasujete za prostovoljke in prostovoljce iz občine Litija, Hrastnik in Trbovlje in v kategoriji Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 za prostovoljske projekte, programe, dogodke, akcije ipd. Po končanem glasovanju bodo podeljeni nazivi tistim, ki bodo v posamezni kategoriji izmed kandidatov prejeli največ glasov.

Kandidat za naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 iz občine Zagorje ob Savi je le eden, prav tako je ena organizacija v kategoriji za naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021. Vsi prejemniki nazivov bodo javno objavljeni 10.1.2022.

Glasujete tako, da na številko 030 400 444 pošljete SMS s ključno besedo, ki je navedena v oklepaju pri imenu oziroma nazivu vsakega kandidata. V vsaki kategoriji lahko oddate po en glas. V vsaki kategoriji se upošteva en glas iz ene telefonske številke. Storitev ni dodatno zaračunana.

 

Kategorija 1. Kandidati za naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 (kandidati so predstavljeni po občinah in abecednem vrstnem redu)

1. Jelka Jantol, Litija (pošljite KAN1 na 030 400 444)

Jelka Jantol vodi likovno društvo Lila, ki ima v občini Litija največ slikarskih razstav in je po prijetih priznanjih Zlata paleta drugo društvo v Sloveniji. V okviru društva deluje več skupin (Lila piše, Cici Lila ter foto Lila). Sodelujejo na medgeneracijskem srečanju, razstavljajo in pripravljajo Likovno pot. Da v društvu vse poteka tako kot mora in da se izpelje zastavljen program poskrbi Jelka z ogromno opravljenega prostovoljnega dela.

2. Mijo Levačič, Litija (pošljite KAN2 na 030 400 444)

Mijo Levačič v prostovoljski organizaciji Društvo Žarek upanja deluje od njene ustanovitve, od leta 2001, ko je pričel s svojim prostovoljskim delom na področju težav s pitjem alkohola in zasvojenostjo. Mijo  na osnovi svoje osebne izkušnje in v sodelovanju s številnimi strokovnjaki s svojim delovanjem vzgojno vpliva na številne posameznike v Zasavski regiji in tudi širše, jim je zgled, jim daje moč in kaže pot kako se je mogoče izviti iz brezna ali objema zasvojenosti. S svojo neuničljivo energijo je pred 13 leti pričel z vodenjem gledališke sekcije, v katero se kot aktivni akterji - prostovoljci vključujejo osebe, ki uspešno stopajo po poti resocializacije in ponovne vključitve v socialna okolja ter skupno širijo pozitivno sporočilo o zdravem načinu življenja brez zasvojenosti.

3. Milena Dimec, Litija (pošljite KAN3 na 030 400 444)

Milena Dimec je dolgoletna predsednica Univerze za 3. življenjsko obdobje Litija Šmartno (U3). Z izkušnjami in bogatim znanjem s področja pedagogike/ andragogike, organizacije, vodenja in različnih ustvarjalnih tehnik, že vrsto let uspešno organizira, koordinira vodi in tudi sama izvaja aktivnosti, ki vključujejo vse generacije.  Svoje prostovoljsko delo je uspešno izvajala tudi v času epidemije in tako pomagala pri premagovanju osamljenosti tako v Domu Tisje kot tudi širše v lokalni skupnosti. Milena je polna inovativnih idej, ustvarjalnosti, je kot sama pravi še vedno »učiteljica, mentorica in spodbujevalka. S tem vrača kvaliteto  in smisel življenja marsikateremu starejšemu občanu, mladim in najmlajšim pa posreduje svoje znanje, izkušnje, jih povezuje in podarja spoznanje, da je človek enkraten in ustvarjalen vse svoje življenje.

4. Kristina Strmšek, Hrastnik (pošljite KAN4 na 030 400 444)

Kristina Strmšek deluje v Območnem združenje Rdečega križa Hrastnik že več kot 40 let. S svojim delom je dokazala visoko mero pripadnosti ciljem organizacije. Vrsto let je vodila RK Hrastnik, sodelovala kot član njenih upravnih organov, velik del svojega časa pa je namenila delu na terenu, predvsem v Domu starejših Hrastnik. Število ur ni merilo za njeno delo, gre za človeka, ki je svojo humanost dokazal v mnogih aktivnostih in tudi v času "korona" krize obiskuje varovance doma takrat, ko ji je to omogočeno. Je tudi članica Območnega odbora RKS-OZ Hrastnik tudi v novem mandatu in s svojimi bogatimi izkušnjami sooblikuje delovanje združenja ter je zgled mladim generacijam prostovoljcev, kako naj bi prostovoljec deloval na humanitarnem področju.

5. Slobodan Filipovič, Hrastnik (pošljite KAN5 na 030 400 444)

Slobodan Filipovič je predsednik Kulturno umetniškega društva Veter. Poleg vseh dobrodelnih koncertov tekom 30 let, ki se jim je odzval s svojo skupino VETER je v letu 2020 organiziral peticijo za izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku. Na njegovo pobudo so se zbrani podpisi (3161) predali ministru v upanju da bo to pospešilo izgradnjo. V nadaljevanju je v mesecu oktobru 2021 organiziral dobrodelni koncert za Dom starejših v Hrastniku. Vstopnina je bila v celoti namenjena in podarjena Domu starejših za zaščitna sredstva osebja doma. Da je njegovo delo zelo prepoznavno dokazuje tudi, da je prejemnik številnih priznanj, tudi priznanje 8. februar ZKD Hrastnik  in v letošnjem letu prejemnik zlatega priznanja občine Hrastnik.

6. Jožefa Kukovič, Trbovlje (pošljite KAN6 na 030 400 444)

Jožefa Kukovič je ena od najbolj aktivnih Trboveljčank, saj skoraj ne mine dogodek, kjer ne bi sodelovala ali pomagala pri njegovi izvedbi. Že več let je aktivno vključena v delovanje Turističnega društva Trbovlje, kjer še posebej skrbi za izdelavo izvirnih spominkov, ki jih dopolnjuje z lastnimi verzi, ki širijo naprej sporočilo o skritih lepotah njenega domačega kraja in ljudeh, ki tu živijo. Neprecenljiv je tudi njen prispevek pri promociji Trbovelj kot turistične destinacije, bodisi na številnih predstavitvah po vsej Sloveniji, ali kot avtorica prispevkov v turističnih časopisih. Udeležuje se vseh strokovnih posvetov in okroglih miz na temo razvoja zasavske regije, kjer se posebej intenzivno posveča razvoju turizma. Vsa ta dejavnost ji vzame precej časa, ne da bi bilo to delo plačano. A "Joži", kot jo poznamo v Delavskem domu Trbovlje, te stvari počne iz lastnega veselja in želje, da tudi drugi Slovenci spoznajo lepote in skrivnosti naše občine.

7. Nataša Pavlovič, Trbovlje (pošljite KAN7 na 030 400 444)

Nataša Pavlovič je prostovoljka Društva prijateljev mladine Trbovlje že več kot 10 let in aktivna na večih področjih delovanja. V vsem tem času je pokazala, da jo zanimajo vsi spektri delovanja društva in da se znajde na vseh področjih dela - ali je to delo z otroki, starši, ustvarjalno delo, z veseljem obleče tudi kostum in animira otroke. V zadnjih letih je veliko časa in energije vložila v sam napredek društva na področju usposabljanja prostovoljcev, mentorstva, pomoči družinam, predajanju znanja in urejanju razpisnih dokumentaciji ter iskanju novih virov financiranja za našo organizacijo. Je ena tistih prostovoljk, ki živi z organizacijo in verjame v naše delo. Že to, da svoj letni dopust, preživi pri opravljanju prostovoljnega dela, pove veliko o njej in njeni pripadnosti naši organizaciji.

8. Zvonka Medvešek, Trbovlje (pošljite KAN8 na 030 400 444)

Zvonka Medvešek se je ekipi Rdečega križa Trbovlje pridružila leta 2005. Njena mami, Vida, je takrat že nekaj časa sodelovala z rdečekrižarji, vendar pa se je poškodovala, zato je Zvonka v skladišču sprva »uskočila« namesto nje. In potem je tudi ostala; s kratkim premorom zaradi bolezni vse do danes. Sprva je razdeljevala hrano, sprejemala, zlagala in razdeljevala oblačila, danes pa je prostovoljka v skladišču z oblačili. Je vestna, natančna, zanesljiva, skladišče je pod njeno taktirko urejeno. Je tudi tista, ki uvaja nove prostovoljke in jim predaja svoje izkušnje in znanje.

 

Kategorija 2: Kandidati za naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 (kandidati so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)

1. Dobrodelna štrikalnica / od doma, Klub litijskih in šmarskih študentov (pošljite PRO1 na 030 400 444)

V Klubu litijskih in šmarskih študentov smo spletli medgeneracijsko, meddruštveno, medkrajevno in srčnosti polno dobrodelno zgodbo. S pomočjo donatorjev smo preko dobrodelne licitacije kar 150 pletenih izdelkov zbrali 1294 €. Sredstva so bila namenjena oskrbovancem Doma Tisje, za plačilo oskrbe varovancem, ki si jo sami težko privoščijo ter za nakup opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje terapij.

2. Poletni program Društva prijateljev mladine Zagorje in Večgeneracijskega centra Zasavje, Društvo prijateljev mladine Zagorje (pošljite PRO2 na 030 400 444)

Društvo prijateljev mladine Zagorje in Mladinski center Zagorje ob Savi že vrsto let pripravljata skupaj brezplačen počitniški program za otroke, v katerega vključujeta mlade prostovoljke_ce. Tudi med poletnimi počitnicami 2021, kljub vsem ukrepom za zajezitev virusa, so mladi_e prostovoljci_ke pripravili veliko raznolikih aktivnosti za otroke v Zagorju ob Savi in tudi v drugih krajevnih skupnostih ter krajih zagorske občine. Obiskali in popestrili so dan otrokom na Podkumu, v Čemšeniku, Kisovcu in Šentlambertu. Aktivnosti so potekale 3x tedensko in skupaj so pripravili kar 24 ustvarjalnih, športnih, zabavnih in družabnih aktivnosti za otroke razporejenih čez vse tedne poletnih počitnic. Sodelovalo je 13 prostovoljcev in prostovoljk, ki so skupaj opravili 270 prostovoljskih ur. Največja zahvala za uspešno načrtovanje in izvedbo vseh aktivnosti gre vsem prostovoljkam in prostovoljcem Društva prijateljev mladine in Mladinskega centra Zagorje ob Savi, ki so nesebično vložili svoje znanje, veščine, trud ter čas v pripravo in izvedbo vseh aktivnosti za naše najmlajše občane_ke. Ti so čutili njihovo srčnost in se vsak teden z veseljem vračali v še večjem številu.

3. Prostofer, Zavod Zlata mreža in Občina Hrastnik (pošljite PRO3 na 030 400 444)

Projekt PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki se mu je letos priključila tudi Občina Hrastnik. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. V Občini Hrastnik imajo tako kar 17 prostovoljnih voznikov, ki so v zgolj osmih mesecih opravili že več kot 150 brezplačnih prevozov.

4. Urlaub na vasi, Kulturno društvo Podkum (pošljite PRO4 na 030 400 444)

Glavni namen počitniškega programa je, da otrokom popestri počitnice, jih kaj nauči in prebudi ustvarjalnost. Najpomembnejše je, da preživijo dan in teden brez telefona, računalnika, televizije ali drugih elektronskih naprav. V okviru programa želijo tudi vzgajati, da se naučijo spoštovanja, sodelovanja z drugimi udeleženci, iznajdljivosti in dela v timu. Širše pa je namen medobčinsko povezovanje z vsemi sosednjimi občinami, sklepanje novih prijateljstev in promocija kraja. V okviru programa pa se ozavešča tudi o naravi in ekološkemu ravnanju. Program je sestavljen iz raznih delavnic, dramske skupine, družabnih, tekmovalnih in športnih iger. Ponuditi želijo zabaven program, poln dogodivščin in nepozabnih trenutkov.  V času programa je poskrbljeno za pijačo, kosilo in malico. Organiziran pa je tudi prevoz iz okoliških krajev in občin. Udeleženci prihajajo iz različnih krajev, poleg domačega kraja in občine, tudi še iz občine Trbovlje, Litija in Radeče, nekaj posameznikov pa je še od drugje. Za počitniški program ni postavljene cene, ker želijo, da je dostopen vsem otrokom. Vsi voditelji sodelujejo prostovoljno.

Vabljeni h glasovanju!

 

Za več informacij pišite na info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619. 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00