Posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Domžale

22. april 2016

Nevladne organizacije imate pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Prepoznava lokalnih potreb pa je pomembna za vse nas, ki si prizadevamo za razvoj lokalne skupnosti.

Vlada napoveduje obisk Osrednjeslovenske regije

11. april 2016

V sredini maja je Vlada Republike Slovenije napovedala obisk v Osrednjeslovenski regiji, kar je priložnost tudi za nevladne organizacije, da izpostavimo teme, ki so za nas pomembne in bi želeli da jih Vlada RS obravnava.

Iz posveta nevladnih organizacij v občini Kamnik...

8. april 2016

V četrtek 31.3.2016 smo se družili v okviru posveta o delu ter potrebah lokalnih NVO v občini Kamnik. Sam dogodek se je začel s predstavitvijo Stičišča NVO osrednje Slovenije našega podpornega okolja in storitev, ki jih lahko nudimo NVO. Posveta se je udeležilo 14 udeležencev iz 9 društev, ki so prihajala iz precej različnih področij; vse od sociale, kulture, turizma do gasilskih društev, kar kaže na to, kako dejavne ter raznolike so nevladne organizacije v občini Kamnik. Skupaj smo ugotavljali, katere so lokalne potrebe in kako bi jih najlažje rešili.

Posvet nevladnih organizacij iz občine Litija

7. april 2016

Kaj pogrešate v občini Litija? Si predstavljate življenje v Litiji leta 2020? Želite kaj izboljšati, pa ne veste, kako? Želite vaše aktivnosti nadgraditi?
Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Litija, ki bo v torek, 19.4.2016, od 18.00 do 20.00 ure v Kulturnem centru Litija, Trg na Stavbah 8a v Litiji.

Usposabljanje iz varstva pri delu

7. april 2016

Društvo za podporo civilne družbe vabi na usposabljanje iz varstva pri delu, ki je namenjeno zaposlenim v društvih, zavodih in ustanovah. Usposabljanje bo potekalo v torek, 19.4.2016, od 9.00 do 12.00 ure, v predavalnici Kampusa, 1. nadstropje (rdeča stavba), Pivovarniška 6 v Ljubljani.

Posvet nevladnih organizacij iz občine Grosuplje - 7.4.2016

29. marec 2016

Pogrešate kaj v vaši občini? Izvajate storitev in jo želite nadgraditi? Imate novo zamisel?

Vabimo vas na Posvet nevladnih organizacij iz občine Grosuplje, v četrtek, 7. 4. 2016 od 18.00 do 19.30, v Družbeni dom, Taborska cesta 1, Grosuplje.

V Zagorju ob Savi smo identificirali lokalne potrebe

29. marec 2016

V torek, 22.3.2016 je potekal posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Zagorje ob Savi, ki ga je organiziral ZLHT-Regionalni center NVO. Posvet je bil namenjen predstavitvi ZLHT-Regionalnega centra, spoznavanju nevladnih organizacij in predvsem identifikaciji lokalnih potreb in morebitnih rešitev

Anketa o vlogi Stičišča NVO osrednje Slovenije

21. marec 2016

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti stičišča v Osrednjeslovenski regiji.

 

Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij iz občine Kamnik

15. marec 2016

Pogrešate kaj v vaši občini? Izvajate storitev in jo želite nadgraditi? Imate novo zamisel?

 

Vabimo vas na Posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Kamnik,ki bo v četrtek, 31.3.2016 od 18.00 do 19.30 v prostorih KIKštarter (MC Kotlovnica), Fužine 10, Kamnik.

 

Brezplačna delavnica prijave na razpis: Vključevanje ranljivih družbenih skupin na področju kulture

15. marec 2016

ZLHT-Regionalni center NVO vabi nevladne organizacije s področja kulture iz občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik na brezplačno delavnico prijave na razpis: Vključevanje ranljivih družbenih skupin na področju kulture, ki bo v ponedeljek, 21.3.2016 od 17.00 do 19.30 ure v prostorih Dom Svoboda, Trg Franca Fakina 4, Trbovlje

Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij iz občine Zagorje ob Savi

15. marec 2016

Pogrešate kaj v vaši občini? Želite kaj izboljšati, pa ne veste, kako bi to uresničili? Društvo že izvaja storitev, pa bi jo želeli nadgraditi?

Vabimo vas, da se nam pridružite na 1. posvetu nevladnih organizacij iz občine Zagorje ob Savi, ki bo v torek, 22.3.2016 od 17.00 do 18.30 ure v Mladinskem centru Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi

 

Oddaja letnega poročila za društva

15. marec 2016

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letna poročila, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih in sicer preko spletne aplikacije AJPES.

Nevladne organizacije in občine

15. marec 2016

Sodelovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti  je obojestransko koristno.  Predvsem pa je koristno, pomembno za občane in občanke, ki preko dejavnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo, občine pa sofinancirajo oziroma kako drugače podpirajo, zadovoljujejo svoje potrebe in interese. Le sodelovanje NVO in občine je lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Seveda pa to ni  oziroma ne sme biti zaprto partnerstvo. Gospodarstvo, javni zavod in mediji so lahko enako enakovredni partnerji pri gradnji kvalitete lokalnega okolja. Zato je širše povezovanje in sodelovanje še kako pomembno.

Anketa o vlogi in prepoznavnosti ZLHT-Regionalnega centra NVO

19. februar 2016

V okviru ZLHT–Regionalnega centra NVO smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti regionalnega centra nevladnih organizacij v zasavski regiji.

Možnost predplačil v okviru občinskih razpisov!

17. februar 2016

Z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15)) se  na lokalni ravni ugodneje ureja  možnost predplačil za financiranje nevladnih organizacij.

ZIPRS1617 namreč od 1.1.2016 občinam dovoljuje predplačila pri občinskih razpisih pod enakimi pogoji, kot je do sedaj veljalo za nacionalne razpise.

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

15. februar 2016

Ponovno organiziramo brezplačno delavnico Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Delavnica bo potekala v sredo, 16.3.2016 ob 17.30 uri, v prostorih Mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti 12 v Litiji.

Pripravili smo predloge sprememb Zakona o Športu v javni obravnavi

11. februar 2016

Stičišče NVO osrednje Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo predloge sprememb k objavljenem predlogu novega Zakona o športu

Predlogi in pripombe na lokalni oziroma letne programe občine Litija na področju športa, kulture in sociale.

5. februar 2016

Na podlagi zbranih pripomb na javnem posvetu nevladnih organizacij, ki je potekal v Litiji, 27.1.2016 in preučitvi osnutkov omenjenih dokumentov izvedbenih programov v občini Litija, je ZLHT –Regionalni center NVO pripravil svoje predloge in pripombe k osnutkom in jih posredoval na Občino Litija. 

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

4. februar 2016

Vabimo na brezplačno delavnico za društva in ostale NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki bo v četrtek, 11.2.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. Na delavnici se boste seznanili z uporabo davčnih blagajn, s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja ter se tako pripravili na oddajo poročil za leto 2015.

 

Predstavitev programa Evropa za državljane

28. januar 2016

Vas zanima kako do evropskih sredstev? Kako do partnerjev iz drugih držav? Ali se društvo lahko prijavi na razpis?
 
Na ta in ostala vprašanja vam bomo odgovorili na brezplačni predstavitvi programa Evropa za državljane, ki bo v četrtek, 4. 2. 2016 ob 17.00 uri v dvorani Mladinskega centra Trbovlje, Ulica 1. junija 18, Trbovlje
Dogodek organizira ZLHT - Regionalni center NVO v sodelovanju z MC Trbovlje. 
|< <<  ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...  /29 >> >|

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru