Nevladne organizacije in občine

15. marec 2016

Sodelovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti  je obojestransko koristno.  Predvsem pa je koristno, pomembno za občane in občanke, ki preko dejavnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo, občine pa sofinancirajo oziroma kako drugače podpirajo, zadovoljujejo svoje potrebe in interese. Le sodelovanje NVO in občine je lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Seveda pa to ni  oziroma ne sme biti zaprto partnerstvo. Gospodarstvo, javni zavod in mediji so lahko enako enakovredni partnerji pri gradnji kvalitete lokalnega okolja. Zato je širše povezovanje in sodelovanje še kako pomembno.

Anketa o vlogi in prepoznavnosti ZLHT-Regionalnega centra NVO

19. februar 2016

V okviru ZLHT–Regionalnega centra NVO smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti regionalnega centra nevladnih organizacij v zasavski regiji.

Možnost predplačil v okviru občinskih razpisov!

17. februar 2016

Z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15)) se  na lokalni ravni ugodneje ureja  možnost predplačil za financiranje nevladnih organizacij.

ZIPRS1617 namreč od 1.1.2016 občinam dovoljuje predplačila pri občinskih razpisih pod enakimi pogoji, kot je do sedaj veljalo za nacionalne razpise.

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

15. februar 2016

Ponovno organiziramo brezplačno delavnico Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Delavnica bo potekala v sredo, 16.3.2016 ob 17.30 uri, v prostorih Mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti 12 v Litiji.

Pripravili smo predloge sprememb Zakona o Športu v javni obravnavi

11. februar 2016

Stičišče NVO osrednje Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo predloge sprememb k objavljenem predlogu novega Zakona o športu

Predlogi in pripombe na lokalni oziroma letne programe občine Litija na področju športa, kulture in sociale.

5. februar 2016

Na podlagi zbranih pripomb na javnem posvetu nevladnih organizacij, ki je potekal v Litiji, 27.1.2016 in preučitvi osnutkov omenjenih dokumentov izvedbenih programov v občini Litija, je ZLHT –Regionalni center NVO pripravil svoje predloge in pripombe k osnutkom in jih posredoval na Občino Litija. 

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

4. februar 2016

Vabimo na brezplačno delavnico za društva in ostale NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki bo v četrtek, 11.2.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. Na delavnici se boste seznanili z uporabo davčnih blagajn, s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja ter se tako pripravili na oddajo poročil za leto 2015.

 

Predstavitev programa Evropa za državljane

28. januar 2016

Vas zanima kako do evropskih sredstev? Kako do partnerjev iz drugih držav? Ali se društvo lahko prijavi na razpis?
 
Na ta in ostala vprašanja vam bomo odgovorili na brezplačni predstavitvi programa Evropa za državljane, ki bo v četrtek, 4. 2. 2016 ob 17.00 uri v dvorani Mladinskega centra Trbovlje, Ulica 1. junija 18, Trbovlje
Dogodek organizira ZLHT - Regionalni center NVO v sodelovanju z MC Trbovlje. 

Vabilo na posvet o Lokalnih programih kulture, športa in socialnega varstva 2016 v Občini Litija

22. januar 2016

Predstavnike društev iz občine Litija vabimo, da se udeležijo posveta o Lokalnih programih kulture, športa in socialnega varstva 2016 ter tako aktivno sodelujejo pri oblikovanju predlogov in pripomb na programe.

 

V javni razpravi je Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016-2019.

22. januar 2016

Mestna občina Ljubljana je objavila Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016 – 2019. Osnutek strategije oprededeljuje tudi ukrepe za zagotovitev stabilne finančne, prostorske in druge pogojev za delovanje nevladnega sektorja v kulturi.

Predlagajte kandidate za državno nagrado in priznanja s področja prostovoljstva!

18. januar 2016

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2015.  

Ste že prevzeli namensko digitalno potrdilo?

9. december 2015

Z naslednjim letom, 2. januarja 2016, se bo začel izvajati  Zakon o davčnem potrjevanju računov, po katerem bodo morali zavezanci izdajati gotovinske račune s pomočjo t.i. davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS. Zakon obvezuje tudi nevladne organizacije, ki pri svojem delovanju poslujejo z gotovino (prodajajo izdelke, zaračunavajo storitve, organizirajo prireditve s prodajo vstopnic, …).

Seznanite se s t.i. davčnimi blagajnami na usposabljanju, ki bo v četrtek, 7.1.2016 ob 17.00 v Družbenem domu Grusuplje, Taborska 1, Grusuplje

Davčne blagajne v nevladnih organizacijah

16. november 2015

Vse bližje je dan, ko bo v Sloveniji začel veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov. S 2.1.2016 bodo tako zavezanci morali izdajati gotovinske račune s pomočjo t.i. davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS.

PRIROČNIK o izvajanju občinskih razpisov

14. november 2015

Na STIČIŠČU NVO osrednje Slovenije, smo skupaj s CNVOS in ostalimi regijskimi stičišči, izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov: FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI.

Delavnica: Na dobrih temeljih gradimo komunikacijo v NVO

12. november 2015

Ker je nemogoče ne-komunicirati, je bolje, da se te veščine dobro naučimo. Za izboljšanje znanja s področja komunikacije vas vabimo na delavnico Gradimo komunikacijo v nevladni organizaciji. Na delavnici se boste seznanili s temeljnimi znanji za načrtno in uspešno komuniciranje. Brezplačna delavnica bo v četrtek, 26.11.2015, od 17. do 19. ure v prostorih Izobraževalnega centra Geoss, Cesta kom. Staneta  2 v Litiji.  

Gradimo komunikacijo v NVO

23. oktober 2015

Se kdaj vprašate, kako poteka komunikacija v vaši nevladni organizaciji, koliko je načrtovana ter kako je uspešna? Ko govorimo o komunikaciji v organizaciji, jo obravnavamo na več ravneh. Predvsem ločimo tisto znotraj organizacije ter komunikacijo z drugimi; to je uporabniki, odločevalci, ciljnimi skupinami, sponzorji in donatorji, mediji. Obe ravni se tudi prepletata. Omenimo le nekaj področjih, ki so pomembne za nevladne organizacije in njihovo komunikacijo ter si zastavimo temeljna vprašanja.

Nevladne organizacije v lokalni skupnosti

19. oktober 2015

Ste zadovoljni z življenjem v lokalni skupnosti, vpetostjo vaše organizacije? Naredi vaša organizacija veliko za povezovanje lokalne skupnosti, pa tega okolje ne prepozna? Menite, da manjka v vašem okolju več povezovanja in sodelovanja? Je sodelovanje vaše organizacije dobra praksa sodelovanja z lokalno skupnostjo?

Vloga NVO pri oblikovanju občinskih politik

12. september 2015

Nevladne organizacije (NVO) opravljajo v družbi tudi pomembno politično funkcijo, saj pomenijo obliko participacije državljanov. Tako na lokalni, nacionalni kot na evropski ravni. NVO so organizacije svojih članov oziroma uporabnikov, obstajajo zaradi zadovoljevanja njihovih potreb in kot take predstavljajo „prostor“ oziroma kanal za oblikovanje idej, iskanje rešitev, zbiranje odzivov. NVO s posredovanjem interesov različnih skupin občanov oziroma državljanov prispevajo k oblikovanju javnega mnenja, k združevanju, s tem pa pomembno vplivajo na oblikovanje življenja na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT: Dnevi odprtih vrat projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev v obdobju 2007–2013

11. september 2015

Vas zanima, kakšni projekti so bili sofinancirani iz evropskih sredstev v obdobju 2007–2013? Iščete idejo, kako rešiti probleme v vašem okolju in vas zanima, kako so podobne probleme reševali drugod. Kje vse evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča svoje odtise, lahko odkrivate v petek in soboto, 18. in 19. septembra 2015, na dogodkih z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki jih po vsej Sloveniji organizira Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). 

Prvi razpis programa Interreg Mediteran

31. avgust 2015

Odprt je prvi razpis programa Interreg Mediteran (MED) 2014–2020, in sicer do 2. 11. 2015. V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu in na spletu objavila gradiva. 

|< <<  ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...  /27 >> >|

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru