Pridobitna dejavnost v NVO

23. februar 2015

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09) opredeljuje pridobitno dejavnost kot vsako dejavnost, ki se opravlja na TRGU zaradi pridobivanja dobička oziroma dejavnost, s katero se KONKURIRA na trgu z drugimi osebami.

O pridobitni dejavnosti lahko govorimo tudi kot o tržni dejavnosti, ki po definiciji pomeni, da gre za dejavnost pridobivanja dohodka na trgu, ne glede na to ali je končni rezultat dobiček ali izguba.

 

Priložnost za financiranje iz programa Interreg Srednja Evropa

23. februar 2015

Objavljen je prvi razpis programa Srednja Evropa, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program poteka v obdobju 2014-2020 in namenja 231 milijonov evrov za sofinanciranje transnacionalnih projektov sodelovanja, ki jih bodo izvajale javne in zasebne srednjeevropske organizacije. Program podpira regionalno sodelovanje med devetimi srednjeevropskimi državami. 

Usposabljanje iz varstva pri delu v NVO

16. februar 2015

Brezplačno usposabljanje je namenjeno zaposlenim v društvih, zasebnih zavodih in ustanovah iz Osrednjeslovenske regije, da opravijo preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti. Usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 23. 2. 2015, od 9.00 do 12.00 ure, v Ljubljani na Vojkovi 63, v predavalnici v 3. nadstropju.

Posvet NVO (društev, zasebnih zavodov in ustanov) iz občine Grosuplje

13. februar 2015

Z namenom evidentiranja težav nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) v občini Grosuplje, aktivnega odzivanja nanje, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih delovanja, organiziramo posvet. Posvet bo potekal v četrtek, 19. 2. 2015 ob 17.00 uri v Družbenem domu na Taborski 1.

Informacijska pisarna Stičišča NVO osrednje Slovenije zdaj tudi v Ljubljani

12. februar 2015

Informacijski pisarni stičišča, kjer smo NVO iz regije na voljo za brezplačna svetovanja, se nahajata v Litiji na Ponoviški cesti 12 in v Ljubljani na Vojkovi 63. Od februarja 2015 nas lahko, po predhodni najavi, obiščete tudi v naši informacijski pisarni v Ljublani, kjer vam bodo na voljo naši svetovalci. Z našimi svetovalci se lahko dogovorite za individualna svetovanja s področja računovodstva, pravnih vprašanj, pridobivanja sredstev in izdelave spletnih strani dogovorite na številki 059 927 619 ali po e-pošti na info@consulta.si.

Omogočite prakso študentom Fakultete za upravo v vaši NVO

12. februar 2015

Si želite dodatne pomoči, svežih idej in strokovnega reševanja vprašanj? Vabljeni, da za en mesec v svojo nevladno organizacijo sprejmete študente 3. letnika Fakultete za upravo, jim omogočite izvedbo študijske prakse ter pridobite njihov pogled in pomoč pri reševanju konkretnih nalog v vaši organizaciji. 

Varstvo in zdravje pri delu v NVO

11. februar 2015

Obveznost delodajalcev, da izdelajo izjavo o varnosti z oceno tveganja je opredeljena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Izjavo morajo izdelati vsi delodajalci, ki na kakršen koli način zagotovijo delo delavcu. 

Prostovoljsko delo in dogovor o prostovoljskem delu

11. februar 2015

Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 - popr.) določa, da je prostovoljsko delo delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Usposabljanje ob prijavi na razpise programa Evropa za državljane

1. februar 2015

Brezplačno usposabljanje bo potekalo v torek, 10. 2. 2015, od 9.00 do 15.00 ure na Vojkovi 63 v Ljubljani. Namenjeno je predstavnikom nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije, ki se nameravajo s svojimi projekti prijaviti na razpis programa Evropa za državljane, ki je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU.

Posvet z društvi iz občine Litija o Lokalnih programih kulture, športa in socialnega varstva 2015

28. januar 2015

Društva iz občine Litija vabimo k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju predlogov in pripomb na Lokalne programe kulture, športa in socialnega varstva 2015. Posveti bodo potekali v torek, 3. 2. 2015 v mali sejni sobi Občine Litija od 16.00 ure.

Usposabljanje za vodje nevladnih organizacij

22. januar 2015

Brezplačno usposabljanje je namenjeno spoznavanju s sodobnimi načini upravljanja NVO, z zakonskimi obveznosti NVO in najpogostejšimi težavami s katerimi se NVO srečujejo. Namenjena je predvsem ustanoviteljem in vodstvenim osebam v NVO (kot so npr. predsedniki društev, direktorji zasebnih zavodov, tajniki, sekretarji, člani izvršnih ali upravnih in nadzornih odborov) ali tistim, ki bodo to šele postali. Potekalo bo v petek, 6. 2. 2015, od 17.00 do 20.00 ure v prostorih Zavoda ŠOLT na Vojkovi 63 v Ljubljani.

Izdajanje računov od 31.1.2015 dalje

21. januar 2015

Zakon o davčnem postopku s 31.1.2015 uvaja spremembe pri izdajanju računov plačanih z gotovino. Davčni zavezanci kamor sodijo tudi društva, zasebni zavodi in ustanove morajo od 31.1.2015 dalje, pri izstavljanju računov plačanih z gotovino uporabljati vezano knjigo računov oz. računalniški - računovodski program, ki beleži spremembe izdanega računa.

Priprava letnega poročila za zasebne zavode in ustanove

21. januar 2015

V začetku leta vse pravne osebe pripravljajo zaključna poročila za preteklo poslovno leto. Prve organziacije, ki morajo oddati letna poroča so nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava. Zasebni zavodi in ustanove so zavezani k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca februarja in sicer preko spletne aplikacije AJPES. 

Kako sestaviti zapisnik?

20. januar 2015

Zapisnik je dokument, ki se ga sestavi ob različnih dogodkih, predvsem pa zborovanjih, sestankih, sejah. Predstavlja pregleden in neposreden zapis dogajanja. Zapisujejo se vsi pomembni podatki. Glede na namen zapisnika, zaradi katerega se sestavi, obstaja več različnih vrst. Vrsta in sama natančnost zapisnika sta odvisna od pomena dogodka in lahko tudi od dogovora. Določila o obliki, vsebini zapisnika so lahko zapisana tudi v podrobnejšem pravilniku o delovanju organizacije.

Uspešni projekti programa Evropa za državljane

20. januar 2015

2. marca 2015 je rok za oddajo projektnih prijav na program Evropa za državljane, ki se izvaja prek dveh sklopov:  
Evropski spomini in Demokratično delovanje in državljanska udeležba. Da si boste lažje predstavljali, kaj program sofinancira, vam predstavljamo nekaj projektov slovenskih prijaviteljev, ki so pridobili sredstva iz programa Evropa za državljane v preteklosti. 

Vodenje zbora članov

6. januar 2015

Zbor članov je edini organ društva, ki ga predpisuje Zakon o društvih (ZDru-1,  Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo). Sprejema temeljni akt in njegove spremembe ter druge najpomembnejše odločitve v društvu. Zbor članov sestavljajo vsi člani.

Tipske spletne strani za NVO

6. januar 2015

Spletna stran predstavlja hitro in poceni komunikacijo z uporabniki vaših storitev, zato nevladnim organizacijam iz regije v okviru stičišča nudimo izdelavo tipske spletne strani. Omogočamo vam, da enostavno in brez večjih stroškov pridete do spletne strani, ki jo enostavno urejate sami in dopolnjujete z aktualnimi vsebinami. 

 

Ne bojte se razpisov!

5. januar 2015

Za nevladne organizacije so na voljo številni razpisi na občinskem, nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju. A številni so tudi ljudje, ki se prestrašijo razpisne dokumentacije, pogojev in zahtev. Res je - razpisi so lahko obsežni in jih je treba znati brati in prepoznati, ali je posamezen primeren za našo organizacijo. Pravilno branje razpisov, preverjanje upravičenosti in prilagoditev projektne ideje razpisnim prioritetam je le nekaj nalog, ki vas čakajo ob prijavi. Pa vendar ni razloga, da bi obupali in ne izkoristili priložnosti za pridobitev sofinanciranja. 

Vodenje računovodstva s pomočjo e-računovodskega programa

2. januar 2015

Delavnica je zasedena, zato prijav ne sprejemamo več. Zaradi velikega zanimanja za vodenje računovodstva z e-računovodskim programom ponavljamo usposabljanje za njegovo uporabo. Usposabljanje je namenjeno vsem NVO, ki že uporabljate oz. ste tik pred tem, da e-računovodski program Stičišča NVO osrednje Slovenije za vodenje poslovnih knjig NVO začnete uporabljati. Usposabljanje bo v ponedeljek, 19.1.2015 od 16.30 do 19.30 ure, v Knjižnici Otona Župančiča na Kersnikovi 2 v Ljubljani.

Usposabljanje za urejanje spletne strani in komuniciranje z uporabniki

2. januar 2015

Usposabljanje je namenjeno urednikom spletnih strani, ki so že nastale v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije in tistim, ki se zanjo šele odločajo, da se usposobijo in spoznajo urejevalnik spletnih strani Conloco ter osvojijo oblikovanje in pošiljanje elektronskih obvestil z uporabo brezplačnega programa za pošiljanje e-obvestil MailChimp. Brezplačno usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 12. 1. 2015, ob 16.30 uri v računalniški učilnici Knjižnice Otona Župančiča na Kersnikovi 2 v Ljubljani.

|< <<  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  /24 >> >|

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619