Prostovoljec zasavske regije 2022

Objavljen je javni natečaj Prostovoljec zasavske regije 2022 za izbor najzaslužnejših prostovoljk in prostovoljcev, prostovoljskih organizacij ter prostovoljskih projektov iz zasavske regije. Vabljeni, da do 5. 1. 2023 predlagate kandidate, organizacije in projekte in tako izpostavite njihovo delo in prizadevanja v lokalnem okolju.  

Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarnostne vrednote v zasavski regiji. V okviru letošnjega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022 bodo podeljeni štirje nazivi Prostovoljec zasavske regije 2022 posameznicam in posameznikom po posameznih občinah (Hrastnik, Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje), en naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 najbolj zaslužni prostovoljski organizaciji iz zasavske regije in en naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 uspešnemu prostovoljskemu projektu, programu oziroma akciji iz regije.

 

Vrednote, učinki in prepoznavnost

Širjenje prostovoljskih vrednot je ključni namen natečaja Prostovoljec zasavske regije. Z njim želimo pohvaliti prizadevanja, izpostaviti učinke prostovoljskega dela ter promovirati prostovoljstvo v zasavski regiji in širše.

 

Način oddaje predlogov in roki

Predloge za prejem nazivov Prostovoljec zasavske regije 2022, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 in Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 je mogoče oddati z elektronskimi prijavnicami, ki jih najdete na tej strani ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@consulta.si. Predlogi poslani po e-pošti morajo biti pripravljeni v skladu z navodili, ki jih dobite na Regionalnem centru NVO.

 • Rok za oddajo predlogov je četrtek, 5. 1. 2023 (do 23.59).
 • Glasovanje za najzaslužnejše prostovoljke in prostovoljce, prostovoljske organizacije ter prostovoljske projekte iz ožjega izbora bo potekalo med 12. 1. 2023 in 25. 1. 2023 (do 23.59).
 • Razglasitev prejemnikov nazivov bo potekala na prireditvi v torek, 31. 1. 2023, ob 17. uri, v Kulturnem centru Litija.

Elektronski obrazci za oddajanje predlogov 

Besedilo javnega natečaja

Celotno besedilo javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022

 

Predlagatelji

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina ali katerakoli organizacija zasebnega ali javnega prava.

 

Pogoji za sodelovanje

V izboru lahko sodelujejo prostovoljke in prostovoljci vseh starostnih skupin, ki prihajajo ali delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik, organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce in imajo sedež oziroma delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje ali Hrastnik in prostovoljski projekti, ki so se izvajali oziroma se še izvajajo na območju zasavske regije.

Pogoji za sodelovanje prejemnikov nazivov na preteklih natečajih

Vsem prejemnikom nazivov je naslednji dve leti onemogočeno sodelovati na javnem natečaju Prostovoljec zasavske regije. Prejemniki nazivov na javnih natečajih Prostovoljec zasavske regije 2020 in Prostovoljec zasavske regije 2021 na letošnjem natečaju Prostovoljec zasavske regije 2022 ne morejo kandidirati za nazive.

Pogoji za sodelovanje posameznic in posameznikov:

 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora prebivati v Zagorju ob Savi, Litiji, Trbovljah ali Hrastniku oziroma je bilo njegovo/njeno delovanje v letu 2022 povezano z navedenimi občinami.
 • Za svoje delo ne sme biti zaposlen-a za izvajanje dejavnosti, za katero se ga/jo prijavlja na natečaj, prav tako za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice.
 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora biti s prijavo seznanjen-a. O prijavi ga obvesti Regionalni center NVO. Prijavi lahko nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO.
 • Predlagatelj mora izpolniti elektronski obrazec – elektronsko PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletni strani www.consulta.si. V procesu zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene elektronske prijavnice. Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si, ki ga mora pripraviti v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO.

Pogoji za sodelovanje organizacij:

 • Prijavljena organizacija mora imeti status neprofitne organizacije in sedež v eni izmed občin zasavske regije, to so Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik.
 • Sodelujejo lahko tudi organizacije, ki delujejo na območju zasavske regije.
 • Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena. Seznani jo Regionalni center NVO. Prijavi lahko organizacija nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih strani www.consulta.si. Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si, ki ga mora pripraviti v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO.  

Pogoji za predlagane projekte:

 • Sodelujejo lahko tisti projekti, katerih aktivnosti so bile izvedene oziroma se še izvajajo na območju zasavske regije. 
 • Nosilec projekta mora biti s prijavo seznanjen. Seznani jo Regionalni center NVO. Prijavi lahko nosilec projekta nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki je na voljo na spletni strani www.consulta.si. Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO. 

 

Ocenjevanje prijav, priprava ožjega izbora kandidatov in glasovanje

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki bo izmed vseh prispelih predlogov oblikovala ožji izbor kandidatov za prejem nazivov v okviru javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022.

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev (kriterije najdete v besedilu javnega natečaja) strokovna komisija izbrala največ pet posameznikov iz posamezne občine zasavske regije ter največ deset organizacij in največ deset projektov iz celotne regije in jih uvrstila na javno glasovanje. Navodila za glasovanje bodo objavljena na spletni strani www.consulta.si, na spletnih straneh sodelujočih lokalnih in regionalnih medijev in v tiskanih regionalnih in lokalnih medijih.  

Glasovanje bo potekalo preko SMS sporočil med 12. 1. in 25. 1. 2023 (do 23.59). V skladu z objavljenimi navodili bo mogoče s poslanim SMS – om na številko 030 400 444 glasovati za izbran predlog iz ožjega kroga kandidatov. Upoštevan bo en glas iz ene telefonske številke.

Ustreznost procesa izbora ter vidnost in preglednost javnega natečaja bo preverjala in sprotno potrjevala strokovna komisija.

 

Podelitev priznanj

Sklepno dejanje javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022 bo javna razglasitev prejemnikov nazivov in podelitev nazivov, ki bo potekalo v torek, 31. 1. 2023, ob 17. uri, v Kulturnem centru Litija.

 • V kategoriji Prostovoljec zasavske regije 2022 bodo podeljeni štirje nazivi prostovoljkam in prostovoljcem posameznikom. Podeljen bo po en naziv na občino (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje). Nazive bodo prejeli tisti, ki bodo na javnem glasovanju prejeli največ glasov izmed kandidatov iste občine.  
 • V kategoriji Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 bo podeljen en naziv organizaciji, ki bo na javnem glasovanju prejela največ glasov.  
 • V kategoriji Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 bo naziv dodeljen tistemu projektu, ki bo na javnem glasovanju prejel največ glasov.

 

Vabljeni, k oddaji predlogov!

 

Več informacij na info@consulta.si ali 059 927 619.

Natečaj organiziramo v okviru Regionalnega centra NVO v sodelovanju z vsemi štirimi občinami zasavske regije: Občino Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo. Z medijsko podporo Radia Aktual - KUM.

Aktivnosti so sofinancirane iz Sklada za NVO Ministrstva za javno upravo.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00