Pregledali smo kako se v zasavski regiji izvajajo javni razpisi za NVO

Na ZLHT – Regionalnem centru NVO smo za pregled stanja in praks občin zasavske regije pregledali in analizirali 27 javnih razpisov oziroma pozivov, ki so jih občine Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje objavile za leto 2016.

Analiza predstavlja tudi dopolnitev analize vsebovane v Priročniku o izvajanju občinskih razpisov iz 2015.

Občine iz zasavske regije so v letu 2016 preko 27 razpisov s področja delovanja nevladnih organizacij razdelile 1.228.056 EUR. V letu 2016 je tako Občina Litija preko razpisov namenila NVO 3,10% občinskega proračuna.

Največ sredstev nevladnim organizacijam na prebivalca nameni Občina Zagorje ob Savi

 

A ker občine nevladne organizacije oziroma njihove dejavnosti podpirajo tudi na drugačne načine, podatek za leto 2015 kaže, da je največ sredstev na prebivalca za nevladne organizacije namenila Občina Zagorje ob Savi, in sicer kar 53,22 EUR/prebivalca. Kar je več tako v primerjavi s povprečjem občin zasavske regije, ki so skupno v povprečju namenile 39,56 EUR in tudi s povprečjem vseh slovenskih občin, ki so namenile 48,26 EUR/prebivalca. 

Tabela: Višina financiranja nevladnih organizacij s strani občin v letu 2015 v EUR

Občine v zasavski regiji nimajo večletnega financiranja nevladnih organizacij

 

Občine so se najpogosteje odločale za pripravo enoletnih razpisov, 37 odstotkov vseh je bilo objavljenih pred začetkom obdobja financiranja. Za primerjavo, v drugih večjih slovenskih občinah je bilo razpisov, objavljenih pred obdobjem financiranja, le 13 odstotkov. Razpisov za večletno financiranje občine zasavske regije ne poznajo.

 

Graf: Časovni pregled objave razpisov/pozivov za leto 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Občinski razpisi bi bili lahko bolj transparentni

 

Ugotavljamo, da razpisi občin zasavske regije ne zagotavljajo zadostne mere po načelu transparentnosti. Le v 19 odstotkih so občine v razpisni dokumentaciji določile višino oziroma delež sofinanciranja. V drugih večjih slovenskih občinah je povprečno ta odstotek višji, okoli 50 odstotkov.

Občine so načelo transparentnosti predvsem upoštevale pri načinu razdeljevanja sredstev, saj je kar 70 odstotkov javnih razpisov občin imelo določen način razdeljevanja sredstev. Najpogostejši način razdeljevanja sredstev je bilo glede na doseženo število točk. Prav tako občine po večini ne objavljajo rezultatov javnih razpisov na svojih spletnih straneh. Je pa v letošnjem letu Občina Litija za nekatere razpise javno objavila način točkovanja in delitev točk.

Nekateri razpisi omogočili prijavo tudi organizacijam, ki nimajo sedeža v občini, izvajajo pa dejavnosti na njenem območju.

Občine prijave na javne razpise niso omejevale le na društva. Skoraj v 50 odstotkih so se na razpise lahko prijavljale vse nevladne organizacije. Je pa bilo kar 44 odstotkov vseh analiziranih razpisov takšnih, kjer so imele možnost prijave tudi drugače organizirane organizacije ali posamezniki.  V večini primerov je bil še vedno pogoj za prijavo sedež organizacije v občini, nekateri razpisi pa so to možnost razširili s pogojem izvajanja dejavnosti na območju občine.

Največ sredstev za šport, najmanj za mlade

 

Največ javnih razpisov je bilo na področju športa, kulture in prireditev. V letu 2016 pa se je največ sredstev v občinah zasavske regije namenilo športu in kulturi. Področje mladih preko javnih razpisov prejema presenetljivo malo sredstev.

Graf: Delež razporeditve sredstev javnih razpisov/pozivov po področjih za občine zasavske regije

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšo analizo si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00