Sodelujemo pri pripravi Dolgoročnega razvojnega programa v občini Litija

Kakšen razvoj si na področju sociale, turizma, kulture, športa, mladih, ... želimo v občini Litija do leta 2020, je bila glavna tema posveta nevladnih organizacij iz občine Litija, ki je 27. oktobra potekal v organizaciji ZLHT - Regionalnega centra NVO. S predlogi in pripombami namreč želimo nevladne organizacije aktivno sodelovati pri pripravi Dolgoročnega razvojnega programa (DRP), ki ga bo občina Litija sprejela za obdobje 2016-2020.

Posveta smo se udeleženci lotili malce bolj vizionarsko, zato smo najprej razmišljali o tem, kakšna bo Litija leta 2020. Kaj si želimo prebrati in slišati v medijih o naši občini, kakšno stanje si želimo. Pokazalo se je, da se pogledi nevladnih organizacij v določeni meri že ujemajo s prioritetami razvoja DRP, kot so skrb za občane, izobraževanje in razvoj posameznika, prostorska in infrastrukturna urejenost ter razvoj turizma.

Pri pogovoru, kako vidimo Litijo v 2020 se je izkazalo, da jo udeleženci razprave vidimo kot športno uspešno občino, v kateri bo stal tudi nov stadion. Litija naj bi bila občina po meri ranljivih skupin in družin, občina, ki spodbuja zaposlovanje mladih. V letu 2020 vidimo občino Litijo z živahnim mestnim središčem in pestrim dogajanjem v vaških skupnostih. 

Skrb za okolje bo pomembna prioriteta občine Litija, v kateri bo veliko občanov zaposlenih tudi v okviru socialnega podjetništva. Leta 2020 bo Litija ena izmed občin, ki prepoznava pomen nevladnih organizacij, ima dobro urejeno javno financiranje, pravočasno objavlja javne razpise, v odločanje pa vključuje nevladne organizacije in prepoznava njihove uspehe. V letu 2020 bodo v občini urejene kolesarske in peš poti, deloval bo nov mladinski hostel, Litija pa bo prejela tudi priznanje za najlepšo ekološko turistično destinacijo.

Posveta nevladnih organizacij sta se udeležili tudi predstavnici Občine Litija, podžupanja Lijana Lovše in v. d. direktorica občinske uprave Meta Ponebšek, ki je predstavila postopek priprave programa, njegov namen in cilje, predvidene ukrepe in finančni okvir.

Četudi naši pogledi v določeni meri posnemajo določene prioritete razvoja občine, pa smo nato ugotovili, da DRP vsekakor namenja premalo pozornosti ukrepom za spodbujanje razvoja vsebinskih področij, t.i. mehkih vsebin znotraj določenih prioritet. Prav tako namenja premalo pozornosti glede sodelovanja nevladnih organizacij pri zagotavljanju storitev oziroma zadovoljevanju lokalnih potreb. Pogrešamo namreč prepoznavanja nevladnih organizacij kot nosilcev določenih storitev, ukrepov. 

Pri vseh pomembnih področjih družbenih dejavnosti, tudi turizma je potrebno opredeliti dodatne ukrepe: 

Ukrep: spodbujanje prostovoljstva 

Pridobitev naziva prostovoljstvu prijazna občina, letno podeljevanje priznanj naj prostovoljec, upoštevanje prostovoljskega dela kot lastni vložek … 

Ukrep: spodbujanje zaposlovanja preko javnih del

Nadaljevanje s spodbujanjem zaposlovanja v okviru APZ, sofinanciranje javnih del v občini.

Ukrep :  spodbujanje povezovanja organizacij v občini

Omogočanje organizacijam, ki delujejo v javnem interesu brezplačno uporabo prostora, nudenje prostora v mestu, spodbujanje povezovanja preko enotne spletne platforme za informiranje, spodbujanje informiranja v glasilu Občan o dogajanju, splošnih informacijah o organizacijah, spodbujanje delovanja zvez na področju kulture, športa,…

Ukrepi na področju socialnih dejavnosti in mladih

Ukrep: spodbujanje socialnega podjetništva

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje prenosa izvajanja določenih javnih storitev na socialna podjetja

Ker so tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju mladi prioriteta razvoja, pogrešamo več ukrepov s področja mladih. Prav tako je potrebno zagotoviti več sredstev za mlade in njihove programe, dejavnosti v Litiji. Pri infrastrukturnih ukrepih pogrešamo povezovanje z mehkimi vsebinami. Tako bi bilo na mestu že v DRP zapisati  npr.  namen obnove večnamenskih kulturnih dvoran oziroma ta namen razširiti tudi na npr. uporabnost teh dvoran za druženje mladih (npr. v Ribčah)

Ukrepi na področju športa

Ukrep: ureditev najema športne dvorane Litija in brezplačne uporabe telovadnic osnovnih šol 

 

Ukrep: spodbujanje zaposlovanja športnih pedagogov

Prenos dobre prakse zaposlovanja športnih pedagogov za pomoč organizacijam s področja športa iz občine Kranj

Na področju športnih dejavnosti je potrebno slediti trendom in povečati sredstva za financiranje športnih programov v občini. 

Ukrepi na področju kulture: 

Ukrep: ureditev lastniških odnosov dvorane v Jevnici

 

Ukrep: določitev zunanjih površin za izvedbo programov 

 

Pri že določenem ukrepu sofinanciranja programov ljubiteljske kulture pa jasno razmejiti med organizacijami ljubiteljske kulture in organizacijami javnega prava, ki izvajajo programe kulture. V ta namen je potrebno ukrep prilagoditi. 

 

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru