Nova strategija EU za mlade 2019 – 2027

Sprejeta je bila  nova strategija EU za mlade za obdobje  2019-2027 , ki je namenjena opolnomočenju mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU. 

 
 
 
 
Strategija temelji na treh ključnih stebrih:
 
- ANGAŽIRANJE: spodbujanje mladih k udeležbi v demokratičnem življenju;
- POVEZOVANJE: združevanje mladih iz vse EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo, učna mobilnost, solidarnost in medkulturno razumevanje;
- OPOLNOMOČENJE: podpiranje opolnomočenja mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela.
 
Zato, da bo EU mladinski dialog postal bolj prepoznaven in v večji meri prispeval k oblikovanju politik EU so znotraj strategije predvideli naslednje novosti:
- predvideva se  koordinator EU za mlade na strani Evropske komisije  za bolj strukturiran odziv na prispevke mladih in mladinske politike v drugih sektorskih politikah, ki zadevajo mlade.
- spremljanje priložnosti financiranja, ki ga EU ponuja mladim. 
- države članice bodo lahko podale predloge načrtov o ukrepih za izvajanje EU strategije za mlade. 
- vzpostavitev širše EU mladinske platforme, za vse deležnike  ki so-odločajo o ukrepih za mlade.
 
Strategija EU za mlade bi morala tudi prispevati k uresničevanju 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji so se izoblikovali v okviru vseevropskega posvetovanja (strukturiran dialog na področju mladine), ki je vključeval mlade iz vse Evrope.
Evropski cilji mladih so odraz želje številnih mladih Evropejcev za participacijo pri začrtovanju smeri evropskega sodelovanja na področju mladine:
 
1. POVEZATI EU Z MLADIMI-Spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med mladimi in graditi most med EU in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in povečali participacijo.
2. ENAKOST VSEH SPOLOV- Zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljive pristope na vseh področjih življenja mladih.
3. VKLUČUJOČE DRUŽBE- Omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo.
4. INFORMACIJE IN KONSTRUKTIVNI DIALOG- Zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, ter podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo vključevanje v konstruktivni dialog.
5. MENTALNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE- Doseči boljše duševno zdravje in odpraviti stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem ter tako spodbujati socialno vključenost vseh mladih.
6. KORAK NAPREJ ZA PODEŽELSKO MLADINO- Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale uresničitev svojega potenciala na podeželju.
7. KAKOVOSTNA ZAPOSLITEV ZA VSE- Zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do kakovostnih delovnih mest za vse mlade.
8. KAKOVOSTNO UČENJE- Povezati in izboljšati različne načine učenja, da se mlade pripravi na soočanje z izzivi stalno spreminjajočega se življenja v 21. stoletju.
9. PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE- Okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe.
10. TRAJNOSTNA ZELENA EVROPA- Ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni ustvarjati spremembe v svojem vsakdanjem življenju.
11. MLADINSKE ORGANIZACIJE IN EVROPSKI PROGRAMI- Zagotoviti vsem mladim enak dostop do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih vrednotah in identiteti.
 
Cilj strategije je v naslednjih letih mladim omogočiti, da postanejo arhitekti svojega življenja, skrbijo za osebni razvoj in rast do samostojnosti, okrepijo svojo odpornost in pridobijo življenjske spretnosti, da bodo kos spreminjajočemu se svetu. Mladinske organizacije, ki bodo sledile ciljem strategije bodo imele več priložnosti pri pridobivanju sredstev preko razpisov tako na nacionalni kot na evropski ravni.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru