Ustanovitev društva

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih. Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične ali tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (običajno je to statut).

Ustanovitev zasebnega zavoda

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Ustanovitev ustanove

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Priprava ustanovnih aktov in pravno svetovanje

Če želite, da pisno pripravimo ustanovne akte za vašo organizacijo ali druge pravne dokumente, ste se obrnili na pravi naslov. Pripravimo vam vse potrebne dokumente za registracijo društva, zasebnega zavoda, ustanove ali ustanovitve socialnega podjetja v okviru nevladne organizacije. Pri tem upoštevamo vaše usmeritve.

Priročnik o ustanavljanju nevladne organizacije

Ustanavljate društvo, zasebni zavod ali ustanovo? Kakšen je postopek ustanovitve? V priročniku vam predstavimo, kaj vse morate razmisliti, ko ustanavljate nevladno organizacijo. Priročnik vam bo v pomoč pri ustanavljanju organizacije in morda lažjo odločitev, katera oblika organizacije je za vas najbolj primerna. Priročnik si lahko preprosto preneseti in si ga natisnete. 

Status nevladne organizacije v javnem interesu

Z Zakonom o nevladnih organizacijah je uveden status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča nekdanji status društva v javnem interesu. Z novim zakonom so se poenotili pogoji pridobitve statusa za vse pravne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove).

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00