Od A do Ž o vodenju računovodstva za NVO

Seznanite se z računovodsko zakonodajo, z načini vodenje računovodstva za nevladne organizacije, blagajniškim poslovanjem, s pripravo poročil in praktičnimi primeri finančnega poslovanja. Program delavnice poteka na konkretnih primerih iz prakse in je odprt tudi za vaša konkretna vprašanja in dileme. Namenjena je predsednikom, tajnikom in blagajnikom NVO oziroma osebam odgovornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v NVO.

Od A do Ž o prijavah na razpise

Tistim, ki se sprašujete, kje najti ustrezen razpis, kako financirati svoje dejavnosti, kako napisati projekt, ki bo podprt, na kaj moramo biti pozorni pri prijavi, kakšne so pogoste napake ipd., je namenjena ta delavnica. Na njej boste spoznali kako uspešno pripraviti prijavo na razpis.

Od A do Ž o pridobivanju sredstev

Za delovanje NVO in njeno večjo neodvisnost od javnih sredstev je pomembno pridobivanje sredstev tudi iz drugih virov. Spoznali boste s katerimi metodami in na kakšen način pridobivati sredstva s strani posameznikov in podjetij. Pridobili boste znanja s področja načrtovanja fundraising aktivnosti, pisanja dopisov podjetjem, vzpostavljanja trajnejših povezav in principov množičnega zbiranja sredstev - crowdfundinga  s pomočjo spletne platforme.

Od A do Ž o organizaciji dogodkov in prireditev

Seznanite se s postopki prijave prireditev in pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za njihovo izvedbo. Poleg splošnih okvirov se boste seznanili z obrazci za prijavo prireditev ter dolžnostmi in obveznosti, ki jih imate kot organizatorji prireditev. Namenjena je vsem, ki se ukvarjate s pripravo dogodkov in prireditev, zato bo čas namenjen tudi vašim konkretnim vprašanjem in dilemam.

Od A do Ž o komuniciranju in odnosih z mediji

Kako uspešno spromovirati dogodek ali prireditev, ki bo privabila nove obiskovalce. Kako delujejo različni mediji (televizija, radio, časopis), način njihovega dela in razmišljanja. Naučite se pripraviti sporočilo za medije, kako ponuditi novinarjem informacijo, ki jih bo zanimala, kdaj je najprimernejši čas za pošiljanje sporočil itd. Gre namreč za splet dejavnosti, s katerimi načrtno, organizirano in neprekinjeno vzpostavljamo in ohranjamo odnose med nevladno organizacijo in predstavniki različnih medijev.

Od A do Ž o nepridobitni in pridobitni dejavnosti

Zaračunavanje vstopnin za predstave in športne dogodke, prodaja knjig in založništvo, izdelovanje in prodaja rokodelskih izdelkov, izvedba plačljivih delavnic, peka in prodaja peciva, prodaja hrane in pijače na dogodkih so le nekatere pridobitne dejavnosti, ki jih lahko opravljamo tudi nevladne organizacije. Razjasnili si boste pojme pridobitna in nepridobitna dejavnost, kakšne so posledice opravljanja pridobitne dejavnosti, seznanili se boste z zakonskimi podlagami in spoznali računovodski vidiki opravljanja pridobitve in nepridobitne dejavnosti.

Usposabljanje za vodje nevladnih organizacij

Kakšni so sodobni načini upravljanja NVO, kakšne so pri tem zakonske obveznosti in najpogostejše težave. Obravnavane bodo teme: odgovornost, zastopanje, organi, sestanki, spremembe statuta ipd. Namenjena je predvsem ustanoviteljem in vodstvenim osebam v NVO (kot so npr. predsedniki društev, direktorji zasebnih zavodov, tajniki, sekretarji, člani izvršnih ali upravnih in nadzornih odborov) ali tistim, ki bodo to šele postali.

Usposabljanje za urejanje spletne strani in komuniciranje z uporabniki

Delavnica je namenjena urednikom spletnih strani, ki so že nastale v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije in tistim, ki so se zanjo šele odločili, da se usposobijo za pripravo in dodajanje vsebin na spletno stran, izdelavo povezav do dokumentov, spletnih strani, e-pošte, kreiranja galerije slik, pravilno izbiro ključnih besed ter vpisovanja spletne strani v iskalnike in imenike. Na primerih se boste naučili pisati učinkovite tekste, ki so primerni za spletne strani ter kreiranje elektronskih obvestil za vaše člane, uporabnike s pomočjo  brezplačnega orodja Mailchimp za oblikovanje in pošiljanje e-obvestil, kot so vabila, obvestila, novice ipd.

Usposabljanje za uporabo e-računovodskega programa

Usposabljanje je namenjeno uporabi e-računovodskega programa s katerim lahko enostavno vodite računovodstvo vaše organizacije. S praktičnim delom v programu, z vašimi dokumenti, boste program hitro osvojili. S programom lahko enostavno vodite blagajniško poslovanje, pripravljate in obračunavate potne naloge, obračunavate podjemne, avtorske in druge pogodbe o delu, izdajate račune, vodite evidenco prejetih računov, vodite evidenco plačil ter pripravite letna poročila. 

Usposabljanje za izvedbo moderiranih posvetov, zborov, sestankov

Namenjeno je spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva med nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj zagovorništva in civilnega dialoga na lokalni in regionalni ravni, da se seznanijo in osvojijo tehnike moderiranja posvetov, zborov in sestankov. Udeleženci pridobijo konkretna znanja kako doseči širši konsenz med udeleženci, usmerjati in povezati razpravo, izluščiti prioritete, kako učinkovito komunicirati in vzpostaviti delovno skupino.

Usposabljanje iz varstva pri delu v NVO

Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko ipd. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Zakona o varstvu pred požari mora vsaka organizacija zaposlene tudi zaposlene preko javnih del, študente, honorarne in pogodbene delavce usposobiti za varno opravljanje dela. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v društvih, zasebnih zavodih in ustanovah iz Osrednjeslovenske regije, da opravijo preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti ter prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju. 

Usposabljanje ob prijavah na razpise

Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam, ki se bodo pripravljale in oddajale prijavo na konkreten evropski razpis, za katerega bo en mesec pred rokom oddaje vloge potekalo usposabljanje s seznanitvijo o razpisu in razpisnih pogojih ter konkretnim delom na prijavi. 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619