Šport v Občini Logatec

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo v letu 2017 opravili pregled izbranih lokalnih potreb, s katerimi smo se v okviru našega delovanja že srečali; v skladu z našim preteklim delom smo se ponovno ustavili tudi v Logatcu, in sicer na področju športa.

Preverili smo stanje zadovoljevanja športnih potreb in želja  lokalnega prebivalstva, predvsem z vidika nevladnega sektorja – kako je torej v občini poskrbljeno za športna društva in klube, ki so redni ponudniki športnih programov v Logatcu.

Občina Logatec je preko javnega razpisa za šport za delovanje športnih društev v letu 2017 namenila 170.000,00 eur. Navedeni znesek predstavlja približno 17% vseh sredstev, namenjenih za delovanje NVO v občini; šport je v Logatcu torej sprejet kot pomembna dejavnost in velika lokalna potreba.

Obenem pa na občinskem nivoju ni sprejete dolgoročne strategije za šport za bolj uspešen in trajnosten razvoj športa v občini. To pomeni, da se sredstva razdeljujejo brez dolgoročnih ciljev in predvsem na podlagi preteklih potreb ponudnikov v občini. Strategija za šport v Logatcu nikakor ni nova tematika, saj so relevantni deležniki, ki delujejo na področju športa, že v letu 2015 izrazili potrebo po lokalni strategiji. Spodbujamo torej nadaljnje delo na strategiji in njeno sprejetje, saj poleg učinkovitejše in bolj ciljno usmerjene porabe javnih sredstev omogoča tudi določeno stopnjo predvidljivosti za subjekte, ki se prijavljajo na vsakoletni razpis, predvsem pa za finančno občutljiva društva, ki jim občinsko sofinanciranje pomeni pomemben finančni vir. Ta društva in drugi subjekti se tako lahko intenzivno posvetijo svoji dejavnosti in brez nepotrebnega rizika vlagajo v širjenje svojih dejavnosti, saj vedo, da jih občina pri tem podpira – to pa je v končni fazi v korist celotnemu lokalnemu prebivalstvu. Prakse iz drugih slovenskih občin to močno potrjujejo.

Šport je danes del življenja neštetih ljudi. V Občini Logatec je za marsikaterega občana že super poskrebljeno; potrudimo se, da športna ponudba doseže še tiste, ki bi se radi športno udejstvovali, a ne najdejo ustreznih programov. Prav športna društva so tista, ki pogosto najbolje poznajo lokalno okolje in družbeni 'teren', zato se bo večji vložek v društva neposredno poznal tudi na kakovosti življenja občank in občanov.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00