Šport v Občini Domžale

Področje športa v Občini Domžale je strokovno obravnava in splošno dobro razvita dejavnost, ki je ustrezno podprta z dolgoročnimi občinskimi strateškimi načrti. Ti med drugim vključujejo tudi infrastrukturne investicije, ki naj bi bile izvedene do leta 2025 (do tega leta je tudi veljavna strategija).

Športna društva in klubi predstavljajo hrbtenico športne ponudbe v občini. Zato je ključnega pomena, da je za njihovo delovanje na voljo ustrezna strokovna, kadrovska in finančna podpora; večina podpore prihaja iz Javnega zavoda za rekreacijo in šport Domžale, ki med drugim skrbi tudi za pripravo vsakoletnega javnega razpisa za šport, pred kratkim pa je pripravil tudi prenovljena merila in kriterije za vrednotenje prijav na razpis, ki so bistven element vsakoletnega razpisa, saj so se občinski akti morali uskladiti z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1), ki je začel veljati v letu 2017.

Občina Domžale je preko javnega razpisa za šport v letu 2017 športnim društvom, klubom in vsem drugim pravnim osebam, ki izvajajo športne programe v občini, v celoti namenila 532.000,00 eur. To predstavlja več kot 30% vseh sredstev, ki jih je občina namenila za delovanje celotnega nevladnega sektorja. Dejstvo priča o pomembnosti športa za Občino Domžale. Sredstva so še vsebinsko razdeljena na splošne športne in rekreativne programe, na vrhunski šport, ter na investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, parkih in na športni opremi, ki niso v lasti Občine in so javno dostopni.

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije redno spremljamo delovanje Občine Domžale, ki že predstavlja dobro prakso na področju športa, predvsem z vidika dolgoročnega strateškega načrtovanja razvoja športa in strokovne podpore za izvajanje raznolikih športnih programov. Obenem pa ponovno podarjamo, kako pomembno vlogo imajo občinska športna društva in klubi pri celotni ponudbi športnih programov v občini; zato je bistvenega pomena, da se njihove interese in mnenja upošteva tako pri pripravi občinskih aktov, ki so podlaga za sofinanciranje njihovih dejavnosti, kot pri oblikovanju skupnih strateških dokumentov. Le tako lahko razvoj športa še naprej poteka transparentno in kakovostno in je v skupno korist vseh; tako občank in občanov kot uporabnikov, kot ponudnikov športnih programov in seveda celotni občini.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00