O PROJEKTU

 

Stičišče NVO osrednje Slovenije  zagotovlja podporno okolje nevladnim organizacijam v regiji in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski regiji.

Stičišče deluje od leta 2009 dalje, o preteklih projektih lahko preberete tukaj.

Stičišče NVO osrednje Slovenije od leta 2016 do 2019 izvajata:

Projekt izvajata:

Vodilni partner:
Društvo za podporo civilne družbe
Ul. Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana
davčna številka: 27218279
matična številka: 4056124

Partner:
Društvo za razvoj podeželja Laz
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
davčna številka: 73140597
matična številka: 1162446

Vodja projekta: Tjaša Bajc

Kratek opis projekta:

Projekt  je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam iz 25-ih občin Osrednjeslovenske regije z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev. Projekt krepi informiranosti in celovito usposobljenost NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb in spodbuja čezsektorsko povezovanje in sodelovanje med organizacijami in  krepi trajnost in usposobljenost NVO za aktivno vlogo pri reševanju lokalnih potreb in problemov.

Stičišče zagovarja transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost.S svojim delovanjem želi odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in jih opolnomočiti za prevzemanje enakovredne vloge pri razvoja v lokalni skupnosti.

Stičišče spodbuja prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja, krepitev čez-sektorskih partnerstev, predvsem na področju izvajanja kohezijske politike in izvaja različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

Specifični cilji projekta:

 • okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev;
 • prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik;
 • okrepiti čez-sektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb;
 • okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO;
 • okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.

Aktivnosti: 

 • Ciljno informiranje nevladnih organizacij;
 • Izobraževanje in strokovno usmerjena usposabljanja predstavnikov nevladnih organizacij s potencialom ter zagotavljanje podpornega servisa (na področju promocije, prava, računovodstva, razpisov,...)
 • Identifikacija lokalnih potreb/izzivov in skupno oblikovanje rešitev;
 • Spodbujanje vključevanja nevladnih organizacij k oblikovanju in izvajanju javnih politik, tj spodbujanje civilnega dialoga in procesa zagovorništva;
 • Odgovarjanje na potrebe nevladnega sektorja v regiji oziroma lokalnem okolju;
 • Povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij med seboj in širše;
 • Podpiranje krepitve čez-sektorskega povezovanja in sodelovanja;
 • Promocijske aktivnosti in informiranje za večjo prepoznavnost nevladnih organizacij.

Vizija regionalnega stičišča: 

Nevladni sektor je v regiji po številu organizacij dobro zastopan, vendar razdrobljen in premalo vključen v zagotavljanje javnih storitev, po številu delovnih mest skromen delodajalec in premalo upoštevan v procesih odločanja v lokalnih skupnostih. Zato želimo nevladni sektor okrepiti in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni sektor na lokalni ravni postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti z javnim in gospodarskim sektorjem. Prizadevali si bomo, da stičišče postane nepogrešljiv  povezovalec in partner v lokalnem okolju.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00