Intervju z županom Občine Vodice

Župan Občine Vodice je zadovoljen z dosedanjim delom nevladnih organizacij v njegovi občini. Občina je s spremembami pravnih aktov glede sofinanciranja dejavnosti organizacij skušala poenostaviti prijave na razpise. Obenem so povečali proračunska sredstva namenjena njihovemu delovanju. Celoten intervju si lahko preberete spodaj. 

 

1.) Kakšne spremembe so se v vašem preteklem mandatu zgodile na področju nevladnega sektorja v vaši občini?

V preteklem mandatu smo ohranili in na nekaterih področjih celo nadgradili dobro sodelovanje Občine Vodice in nevladnih organizacij. S spremembami pravnih aktov za sofinanciranje dejavnosti organizacij smo skušali poenostaviti prijave na razpise, prav tako smo povečali proračunska sredstva namenjena njihovem delovanju.

Z različnimi projekti se je naša občina uspešno povezala tudi znotraj LAS Za mesto in vas, ki je bila ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije. Nekateri projekti so že uspešno zaključeni, drugi pa so v izvajanju ali smo zanje prejeli potrditev sofinanciranja s strani pristojnih državnih institucij.

Drugih večjih sprememb nismo zaznali, saj je bilo sodelovanje že v preteklosti zelo dobro.

2.) Pri katerih skupnih projektih z nevladnimi organizacijami ste sodelovali v preteklem mandatu? Kakšni so načrti sodelovanja v prihodnje?

V preteklem mandatu smo izvedli številne uspešne projekte in skupaj organizirali različne kulturne, športne in družabne prireditve, največkrat ob jubilejih društev, ki so bile praviloma dobro obiskane. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem aktivnim članom naših društev in drugim prostovoljcem za vse dosedanje opravljeno delo, za podane predloge in skrb, ki so jo vložili v naše skupne cilje in splošno družbeno korist.

3.) Kakšni so novi izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture?

Izzivi, s katerimi se soočamo so predvsem finančne oziroma investicijske narave, saj viri, ki jih zagotavlja država, ne zadoščajo za realizacijo vseh načrtovanih projektov. Z najrazličnejšimi ukrepi se trudimo zagotoviti optimalne pogoje za dostojno in bogato življenje v vseh življenjskih obdobjih. Poseben izziv prihajajočega mandata predstavlja izgradnja večnamenskega občinskega centra, ki bo obsegal vsebine na vseh naštetih področjih (socialnem, kulturnem in družbenem poslovanju in povezovanju ter medgeneracijskem sodelovanju), ter večnamenske športne dvorane, ki bo omogočala razmah tekmovalnega in rekreacijskega športa v občini.

4.) Kako vidite sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri bogatenju življenja v vaši občini?

Občina Vodice se v veliki meri na najrazličnejših področjih ustvarjanja opira na prostovoljce, ki v okviru nevladnih organizacij delujejo v naši občini, zato se trudimo finančno, prostorsko in organizacijsko podpirati njihovo delovanje. Njihov prispevek lokalni skupnosti je na visokem nivoju, prostovoljci so v stiku s potrebami naših občanov, zato smo dostopni in odprti za pobude in predloge nevladnih organizacij. Z različnimi pozivi in vabili jih vključujemo k prijavi na razpise ter sodelovanjem ob različnih priložnostih, kot so prireditve, izobraževanja, skupni projekti, …

5.) Izpostavite dobro prakso sodelovanja z nevladnimi organizacijami v vašem preteklem mandatu.

Ob sodelovanju nevladnih organizacij smo aktivno sodelovali pri izvedbi skupne kulturne prireditve, Kopitarjevi dnevi, v organizaciji vseh društev z območja občini. Zelo dobro sodelujemo tudi na področju prostovoljskega gasilstva, kjer naša gasilska društva dosegajo izjemne rezultate na različnih tekmovanjih in ohranjajo visoke profesionalne standarde zaščite in reševanja v občini. Nevladne organizacije vseskozi vabimo k njihovi promociji v občinskem glasilu in na občinskih spletnih straneh.

V preteklem mandatu smo podprli različne regijske in nacionalne programe, kot so Evropski teden mobilnosti, Mednarodni dan starejših, Dan za spremembe, Teden ljubiteljske kulture, Nacionalni mesec skupnega branja, Veter v laseh, Pomagajmo žabicam čez cesto, dobrodelna prireditev Tek podnebnih sprememb, … V preteklem mandatu smo prejeli naziv Prostovoljstvu prijazno mesto, na katerega smo posebej ponosni, člane naših društev pa je Agencija za varnost prometa na pobudo Občine Vodice nagradila z Zlatim znakom za prizadevno delo.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00