Intervju z županom Občine Trzin

Župan Občine Trzin g. Peter Ložar nam je zaupal svoje mnenje glede delovanja in povezovanja z nevladnimi organizacijami v Občini Trzin.

 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

Občina Trzin je ena najmanjših občin v Sloveniji, kjer imajo nevladne organizacije posebno mesto. Za nas so zelo pomembne tako z vidika organizacije, sodelovanja in vključevanja v številne dogodke in aktivnosti kot tudi z vidika vključevanja v pripravo pravilnikov. Aktivno sodelujočih kulturnih, turističnih, športnih, humanitarnih in invalidskih nevladnih organizacij je okrog 30. Nekatere so zaradi svoje specifike delovanja vključene bolj, nekatere manj ali le na drugačen način. Vsekakor lahko rečemo, da je v Občini Trzin sodelovanje z nevladnimi organizacijami zelo uspešno.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja je v Občini Trzin zelo pomembno. V ta namen vsako leto pred sprejemanjem predpisov pripravimo sestanek na katerega so povabljene vse nevladne organizacije, ki delujejo na območju občine. Odziv je dober, saj imajo s svojo udeležbo možnost sodelovati pri oblikovanju in podajanju pobud za spremembe. Vedno jim je na voljo tudi referent, ki poskrbi, da so njihove pobude ovrednotene in vključene v spremembe pravilnikov za razdeljevanje sredstev.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...)? Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Vsekakor podpiramo povezovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Smo pa zaradi svoje majhnosti v nekoliko težjem položaju, saj projekti kot so LAS in podobni zahtevajo veliko časa in denarja. Slednjega je pri le-teh vedno premalo. Na občini smo mnenja, da se je potrebno vključevati v  projekte, ki zajemajo širši spekter in so v svojem bistvu namenjeni nevladnim organizacijam. Skupaj z vsemi šestimi občinami, vključenimi v LAS za mesto in vas, se jim s projekti trudimo približati, še posebej bolj finančno podhranjenim. Prav zaradi tega je vseh pet projektov prilagojenih nevladnim organizacijam, kjer so nekje vključeni kot partnerji ali kot operativni partnerji v izvedbi projekta.

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

V Občini Trzin je med pomembnimi prihodnjimi izzivi vsekakor ponovna oživitev nevladnih organizacij s področja mladine. Le-ta so dolga leta delovala dobro, sedaj je Mladinski klub, ki ponuja več-funkcionalne prostore izkoriščen za najrazličnejše športne, izobraževalne in druge dejavnosti. Na tem področju si na Občini želimo narediti korak naprej in ponovno spodbuditi mladino k aktiviranju in vključevanju.

Zaznavamo tudi rahlo pomanjkanje prostorov, čeprav jih je glede na število prebivalcev v Občini Trzin zelo veliko. Za zagotovitev dodatnega števila prostorov se v letošnjem letu pripravlja nov Dom zaščite in reševanja, ki bo v polovici namenjen civilni zaščiti in gasilski službi, druga polovica bo konkretno namenjena nevladnim organizacijam. V okviru Doma zaščite in reševanja bosta delovala tudi Društvo upokojencev in Center aktivnosti Trzin (CAT), ki vsakodnevno nudi več kot 15 različnih aktivnosti.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00