Intervju z županom Občine Šmartno pri Litiji

Svoje mnenje o delovanju nevladnih organizacijah v občini Šmartno pri Litiji nam je zaupal tudi župan občine g. Rajko Meserko.


 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

Nevladne organizacije v občini Šmartno pri Litiji v našo družbo prinašajo veliko pozitivnega, tako z društvenimi dejavnostmi, kot tudi s civilnimi iniciativami, ki se pojavijo v trenutku zaznave lokalnih problemov. Njihovo aktivno delovanje in opozarjanj na potrebe, probleme zelo cenim, spoštujem in tudi spodbujam. Možnost lokalnega prebivalstva, da lahko podajo svoja mnenja, pripombe, pobude na različnih področjih našo lokalno družbo dela močnejšo. Najrazličnejše dejavnosti lokalnih in okoliških društev nudijo visok standard in v okolje prinašajo pozitivno energijo in krepijo družbeno okolje.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Do sedaj je bilo na žalost premalo možnosti vključevanja nevladnih organizacij v procese odločanja. Konec meseca junija smo s strani Ministrstva za javno upravo dobili pobudo, da se poveča vključevanje nevladnih organizacij, posamezne skupine in posameznike v same postopke in pripravo odlokov, aktov ter se jim omogoči podati njihova mnenja, pripombe.

Zdi se nam pomembno, da se v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije, saj je bila želja po tem prisotna že pred prejetjem pobude s strani ministrstva, vsekakor mora o le-tem podati svoje vidike tudi občinska uprava.

Poleg pobude s strani ministrstva, pa je želja po vključevanju sigurno prisotna, in bi si le-to želeli še razširiti. Pri tem mora podati možnosti tudi v prvem koraku občinska uprava.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...? Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Občina v povezovanju z nevladnimi organizacijami v najrazličnejših projektih žal ni v vlogi nosilca. Se pa nevladne organizacije so v naši občini v okviru partnerstev pri najrazličnejših projektih v veliki meri povezujejo z Javnim zavodom Bogenšperk, ki hkrati tudi stremi k omenjeni praksi. Občina le-to podpira in spodbuja in si vključevanje v projekte želi vnesti tako v kratkoročne kot tudi dolgoročne cilje. Vsekakor se zavedamo, da v največji meri pripomoremo k povezovanju tudi z umestitvijo v proračunske plane občine. Menimo pa, da je naše vključevanje v projekte, v katerih je le možno, uspešno.

Ovire so morda v samem jasnosti postopkov. Morda nam primanjkuje institucionalni koordinator, pri čemer se trudimo velik  poudarek dati Javnemu zavodu Bogenšperk, a se občasno kakšna ideja izgubi prav zaradi pomanjkanja koordinatorja, se izgubi.

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

Poskušamo iskati rešitve skupaj z društvi o konkretnih zadevah in vključevati čim večje število dodatnih akterjev, da pridemo do zastavljenih premikov. Občina omenjeno podpira tudi v samih občinskih planih, tako v finančnih kot tudi projektnih.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00