Intervju z županom Občine Medvode

Tokrat je na naša vprašanja izčrpno odgovoril župan Občine Medvode, g. Nejc Smole. Opravlja že drugi mandat županovanja, tako da smo ga povprašali, kako so se odrezale nevladne organizacije tekom njegovega prvega  mandata. Zelo je pohvalil njihovo dosedanje delovanje in nam podal odgovore, kaj vse se je na tem področju dogajalo. Spodaj si lahko preberete celoten intervju z gospodom županom. 

1.) Kakšne spremembe so se v vašem preteklem mandatu zgodile na področju nevladnega sektorja v vaši občini? 
Največji korak je bil narejen z ustanovitvijo Javnega zavoda Sotočje Medvode z namenom strokovnega vodenja področja kulture in kulturne dediščine, mladine, športa in turizma z namenom povečati komunikacijo med društvi, povezati društva pri skupnih projektih in jih vpeti v vzgojo in izobraževanje v vrtcu in šolah, svetovanjem, vodenjem skupnih in samostojnih projektov. 
Uspelo nam je povezati nevladne organizacije pri aktivnostih za  pridobitev različnih nazivov: Prostovoljstvu prijazna občina in Branju prijazna občina. Ugotavljamo, da je v občini delovalo na področju prostovoljstva kar 69 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, katerih delovanje je občina finančno podpirala. Tem društvom in zavodom namenja občina nekaj manj kot 4% sredstev občinskega proračuna.  Razvili so se projekti Medvode v gibanju, Evropski teden mobilnosti, Medvoški kulturni festival …, ki jim sledi množica društev in prostovoljcev.
Menim, da smo dosegli večjo transparentnost porabe javnih sredstev z različnimi javnimi razpravami, poročanji, posveti, javnimi razpisi, in ne nazadnje z rednim informiranjem preko javnih občil in družbenih omrežij.
Sprejeli smo nove pravilnike za javne razpise na področjih turizma, socialnega varstva, prireditev, otroških in mladinskih programov. Nekateri vpeljani postopki javnih razpisov in drugih mehanizmov, ki jih občina lahko uporabi pri svoji pomoči nevladnikom, že sami poskrbijo za kompatibilnost z željami družbe, na katere država ali občina ne moreta odgovoriti in se s tem poskrbi za dopolnjevanje dejavnosti (tu bi izpostavili predvsem pomoč ranljivim skupinam prebivalstva).
Začeli smo s pripravo osnutkov strategij za področja kulture in kulturne dediščine, mladine, športa, in turizma. 
V preteklem mandatu smo soustanovili tudi LAS Za mesto in vas, ki bo v tej finančni perspektivi za projekte namenil prek 1,6 milijona evrov. LAS deluje po principu od spodaj navzgor, torej pripravlja strategijo lokalnega razvoja na podlagi predlogov posameznikov, nevladnih organizacij, javnega in zasebnega sektorja. 
Dostopnost župana in občinske uprave v celotnem mandatu je kazala našo pripravljenost za sodelovanje, hkrati sem bil sam vpet v reševanje izzivov posameznih društev in posameznikov. Še vedno spodbujamo povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij, saj se zavedamo, da lahko le tako dosežemo uspešno delovanje in realiziramo dobre, uspešne, odmevne projekte. 

2.) Pri katerih skupnih projektih z nevladnimi organizacijami ste sodelovali v preteklem mandatu? Kakšni so načrti sodelovanja v prihodnje?
Sodelovanje z društvi oziroma s člani in predsedniki je del vsakodnevnega dela. Župan je vpet v različne projekte in programe, tako v pripravo kot v izvedbo in takšen način sodelovanja bo tudi v bodoče moja praksa. Pa naj bo to sodelovanje in podpora akcijam društvu Europa Donna, vpetost v projekte LAS, sodelovanje s pobratenimi mesti v tujini, razvoj programov ETM, tedna kulture, Medvod v gibanju… Sem aktivni član Kulturno umetniškega društva Smlednik, kjer kot režiser, igralec in ne nazadnje kot član društva aktivno spremljam dejavnosti in probleme kulturnikov. Sem tudi član dveh turističnih društev in lokalnega gasilskega društva. 

3.) Kakšni so novi izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture? 
Predvsem moramo v naši občini za posamezna področja sprejeti dolgoročne strategije, ki so v fazi priprave. V pripravo so vpeta društva in nevladne organizacije, kot strokovna podpora tudi JZ Sotočje in občinska uprava. Sprejem strategij bo podlaga za naše delo na teh področjih. 
Pomemben izziv bo vključitev mladih v različna področja življenja, oblikovati podmladke društev, mladim nuditi pogoje za delovanje in nadgraditi cilje posameznih društev z vizijo mladih.
Področje socialnega varstva v veliki meri določa zakonodaja, menim pa, da bo vse večji izziv medgeneracijsko povezovanje in morda še nekoliko bolj tankočutna skrb za ranljive skupine prebivalstva (invalidne in kronično bolne osebe, otroke, mlade, matere, nezaposlene, starejše).

4.) Kako vidite sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri bogatenju življenja v vaši občini?
Občina Medvode ima zaradi svoje lege in bližine Ljubljane veliko nevarnost, da postane spalno naselje, da postane prostor manj aktivnih ljudi. A so naša društva pri tem naši največji braniki. Veseli nas, da jih tako veliko število deluje v tako različnih spektrih družbenega življenja. Imamo 8 turističnih društev, ki vključujejo tako mlajše kot starejše, 15 kulturnih društev, preko 25 društev na športnih razpisih, javni zavod, ki skupaj z različnimi organizacijami (župnija, tabornikov,..) pokrivajo mladinski del ter 6 gasilskih društev, ki poleg požarne varnosti zagotavljajo zelo veliko aktivacijo mladih. Prav tako imamo tudi nekaj bolj specifičnih društev. Omeniti moramo tudi zavode, ki pri nas nosijo posebno težo. Društvo na katerega smo  ponosni je Barka, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, saj so v našem lokalnem okolju prisotni že dvajset let in z njimi odlično sodelujemo.

V Medvodah lahko vsakdo najde svoj prostor v katerem izmed društev in le-to se trudimo ohranit.
Spoštujemo tudi nevladne organizacije, kot so kulturna zveza, športna zveza, turistična zveza, ki so v svojem delovanju zelo stabilne. Odzivnost nevladnih organizacij  pa je zelo različna. Tista manj tradicionalna društva, novejšega nastanka, so v iskanju svojega mesta, prilagoditve in rešitev ter v svojem delovanju veliko bolj fleksibilna, druga, bolj tradicionalna, ki obeležujejo osemdeset in več letnico imajo svoje delovanje veliko bolj strukturirano. Menim, da je sodelovanje pogoj za razvoj občine. 

5.) Izpostavite dobro prakso sodelovanja z nevladnimi organizacijami v vašem preteklem mandatu.
Kot že omenjeno so društva in zavodi združili moči in znanje na področju prostovoljstva, sociale, kulture, športa, mobilnosti v projektih in verjamem, da bodo sodelovaje nadaljevali in poglabljali. Sodelovanje bo bogatilo našo občino in ljudi v njej.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00