Intervju z županom Občine Medvode

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

Občina Medvode ima zaradi svoje lege in bližine Ljubljane veliko nevarnost, da postane spalno naselje, da postane prostor neaktivnih, apatičnih ljudi. A so naša društva pri tem naši največji braniki. Veseli nas, da jih tako veliko število deluje v tako različnih spektrih družbenega življenja. Imamo 8 turističnih društev, ki vključujejo tako mlajše kot starejše, 15 kulturnih društev, preko 25 društev na športnih razpisih, javni zavod, ki skupaj z različnimi organizacijami (župnija, tabornikov,..) pokrivajo mladinski del ter 6 gasilskih društev, ki poleg požarne varnosti zagotavljajo zelo veliko aktivacijo mladih. Prav tako imamo tudi nekaj bolj specifičnih društev. Omeniti moramo tudi zavode, ki pri nas nosijo posebno težo. Društvo na katerega smo  ponosni je Barka, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, saj so v našem lokalnem okolju prisotni že dvajset let in z njimi odlično sodelujemo.

V Medvodah lahko vsakdo najde svoj prostor v katerem izmed društev in le-to se trudimo ohranit.

Spoštujemo tudi nevladne organizacije, kot so kulturna zveza, športna zveza, turistična zveza, ki so v svojem delovanju zelo stabilne. Odzivnost nevladnih organizacij  pa je zelo različna. Tista manj tradicionalna društva, novejšega nastanka, so v iskanju svojega mesta, prilagoditve in rešitev ter v svojem delovanju veliko bolj fleksibilna, druga, bolj tradicionalna, ki obeležujejo osemdeset in več letnico imajo svoje delovanje veliko bolj strukturirano.

Hkrati smo v Občini Medvode reševanje lokalnih potreb naklonjeni predati nevladnim organizacijam, ki delujejo na specifičnem področju. V tem vidimo veliko večjo prednost kot ponovno ustanavljati javni zavod. V zadnjih dveh letih, smo vse družbene dejavnosti zbrali pod eno streho v Javnem zavodu Sotočje Medvode, ki sedaj pokriva kulturo, kulturno dediščino, mladino, šport in turizem.

Spodbujamo povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij, saj se dobro zavedamo, da lahko le tako dosežemo uspešno delovanje in realiziramo dobre, uspešne, odmevne projekte.

V lanskem letu smo uvedli pravilnik in razpis za prireditve, kjer prisegamo na sodelovanje in povezovanje. Želimo si skrbne gospodarje občinskih sredstev in od predlagateljev projektov pričakujemo zagnanost in trud.

Ravno v tem času Športna zveza skupaj z Javnim zavodom in vsemi društvi pripravlja izjemen projekt Medvode v gibanju, kar je dobra praksa sodelovanja in povezovanja tako turističnih društev kot lokalnih kulinaričnih ponudnikov s kuhinjo na prostem.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Pred vsakim pričetkom izvajanja prijavljenega projekta se obrnemo na krajevno skupnost, na zbor krajanov, katerih se projekt najbolj dotika in od njih pričakujemo podporo. Velikokrat se za pomoč pri izvajanju projektov obrnemo prav na njih, saj nam pomagajo z nasveti in poznavanjem lokalnega okolja in trenutnega stanja.

Ko se pripravljajo prireditve in dogodki se obrnemo na zveze društev predvsem zaradi transparentnosti obveščanja. Dober primer je projekt načrtovanja športnega parka h kateremu smo povabili celotno športno sfero. Projekt so vzeli resno, ga vzeli za svojega, pripravili celoten načrt, katerega smo na Občini podprli in ga pripravili za javni natečaj. Hkrati se dobro zavedamo, da so to pravi ljudje, strokovnjaki s tega področja, ki bodo projekt znali umestiti in uspešno izpeljati. Hkrati društva s povezovanjem uspešno sodelujejo na njim najbolj poznanem parketu. Pri spreminjanju pravilnikov smo pridobili soglasja vseh zvez, prav tako smo  pripombe zvez tudi upoštevali.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...)? Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Prijavili smo projekte LAS v partnerstvih z nevladnimi organizacijami. »Zgodbe naših mokrišč« so v celoti povezane z nevladnimi organizacijami (turistična društva, krajevna skupnost in šola), kjer so le-te videle možnost ohranjanja biotske raznovrstnosti in učne poti. Pripravile so predlog, katerega smo na Občini podprli. Prav tako smo k sodelovanju povabili 6 ostalih občin vključenih v LAS in v vsaki posamezni poiskali območje (mokrišče, bajer,…) primerno za vključitev v projekt. Prav tako si želimo sodelovanja z društvi pri projektu »Stara hišna imena« ter pri obujanju tržnic na območju LAS.

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

Ohranjati živost, živahnost, vitalnost društev, da je Občina in Javni zavod nekdo, ki jih stimulira in da impulze za dobro in uspešno delovanje. 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00