Intervju z županom Občine Logatec

Tudi župan Občine Logatec, g. Menard je odgovoril na naša vprašanja in sicer je z nami delil svoj pogled na delovanje logaških nevladnih organizacij. To je njegov že 3. mandat, tako da dodobra pozna kaj se v njegovi občini dogaja. Vabljeni k branju celotnega intervjuja.  

 

1.) Kakšne spremembe so se v vašem preteklem mandatu zgodile na področju nevladnega sektorja v vaši občini?

Izpostavimo lahko predvsem tri pomembne dogodke, in sicer ponovno oživitev Mladinskega sveta Logatec, odprtje Hiše Sadeži družbe Logatec in pričetek spodbujanja delovanja NVO, ki se do sedaj zaradi svoje vsebine delovanja, niso mogle prijaviti na nobenega od razpisov za sofinanciranje, ki jih objavlja občina. Poleg izpostavljenih dogodkov, pa je občina v celotnem mandatu pri dejavnostih podpirala vse NVO s sedežem na območju občine ali z dejavnostmi, ki so jih izvajale na območju občine.

Občina in sam osebno sem namenil veliko pozornosti v ponovno oživitev Mladinskega sveta Logatec. Mladinski svet je sicer obstajal že prej, ampak je njegovo delovanje zamrlo in ni več opravljal svoje vloge. Skupaj z mladimi smo izvedli aktivnosti, ki so bile potrebne, da je mladinski svet ponovno pričel z delom. V pripravi je bila tudi strategija mladih, ki pa še ni dokončana. Občina je pri aktivnostih pomagala s svojim kadrom, eno leto pa je zagotavljala tudi sofinanciranje osebe preko javnih del, ki je pomagala pri aktivnostih na področju mladih in delovanja Mladinskega sveta Logatec.

Skupaj s Slovensko filantropijo smo odprli Hišo Sadeži družbe, ki je namenjena medgeneracijskem sodelovanju in ki od februarja 2017 aktivno izvaja program.

Ob koncu mandata je bil na občinskem svetu sprejet tudi Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec, ki omogoča sofinanciranje NVO z aktivnostmi, ki so namenjene občanom občine Logatec, vendar se niso mogli prijavljati na noben obstoječ razpis za sofinanciranje.

 

2.) Pri katerih skupnih projektih z nevladnimi organizacijami ste sodelovali v preteklem mandatu? Kakšni so načrti sodelovanja v prihodnje?

Dva pomembna projekta sodelovanja sta izpostavljena že v odgovoru na prejšnje vprašanje. Kot sofinancer pa je občina sodelovala pri skoraj vseh dogodkih in programih NVO iz področij kulture, turizma, športa, starejših in humanitarnega področja.

 

3.) Kakšni so novi izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture?

Novi izzivi so v povezovanju različnih področij in v spodbujanju mladih, da se vključujejo in sodelujejo. Izziv je vsekakor spodbujanje medgeneracijskega sožitja in sobivanja ter integracije priseljencev v lokalno skupnost. Da si, tako posameznik kot skupina poišče in najde svoje mesto. Bodisi v športu, turizmu, dajanju in organiziranju pomoči, izvedbi kulturnih dogodkov in podobno. Dejstvo je, da se še vedno pojavlja osamljenost starejših in bolnih ter vandalizem in nastopaštvo pri mladih ter porast duševnih bolezni, zasvojenosti in odrinjenosti.

Izziv je, da se tovrstne skupine in posameznike pripelje v družbo, jim omogoči obisk predavanj in športno-kulturnih dogodkov ter omogoči čim več socialnih stikov. 

Kot izziv lahko izpostavimo tudi planirano vzpostavitev mladinskega centra, kot stičišča ustvarjanja NVO-jev na mladinskem področju. Slednje bo pomenilo korak naprej od oživitve mladinskega sveta.

 

4.) Kako vidite sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri bogatenju življenja v vaši občini?

Kot pomembnega sodelavca, ki prinaša novosti, daje predloge in pobude. Včasih tudi opozarja na pomanjkljivosti in slabosti, vendar s primerno in ustrezno komunikacijo.

Pa tudi kot nekoga, ki išče sredstva na različnih razpisih, pri sponzorjih in donatorjih ter tudi s tem oplemeniti svoje dejavnosti (ne samo s pomočjo občinskega proračuna).

 

5.) Izpostavite dobro prakso sodelovanja z nevladnimi organizacijami v vašem preteklem mandatu.

- Organizacija okroglih miz, predavanj in delavnic.
- Vzpostavitev Hiše sadežev, v sodelovanju s Filantropijo.
- Povezovanje med nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami (šole, vrtci, dom starejših…).
- Organizacija brezplačnega lokalnega prevoza za občane in s tem spodbuda k obiskovanju mladih in starejših, ki nimajo prevoza, različnih dogodkov in udejstvovanja aktivnosti.
- Občina je bila tudi aktivni partner v projektih LAS, kjer je NVO-jem nudila administrativno pomoč pri prijavi na razpis in pri poročanju ter je koordinirala samo izvedbo projektov.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00