Intervju z županom Občine Logatec

Župan Občine Logatec g. Berto Menard nam je zaupal svoje mnenje glede delovanja in povezovanja z nevladnimi organizacijami v Občini Logatec.

 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

Številna društva in klubi v občini Logatec vključujejo v svoje dejavnosti skoraj vse občane. Bodisi otroke pri športu in kulturi, bodisi upokojence ter invalide, v društvih upokojencev in invalidov ter v Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje. Skratka, prebivalstvo, ki sodeluje v nevladnih organizacijah, si s  tem bogatijo in popestrijo svoj prosti čas, obenem pa ga polepšajo tudi drugim. Ti namreč obiskujejo prireditve, spodbujajo na tekmah ali pa so deležni njihove humanitarne pomoči.

Tako vsaka nevladna organizacija, kot taka, najprej privablja člane, ki razvijajo svoje talente in si s tem izboljšujejo svoj optimistični pogled na življenje, po drugi strani pa so vzor ostalim, ki še zbirajo pogum za vključitev v katero od organizacij.

S tem se zagotovo izboljša kakovost življenja občanov, ki vpliva na njihovo zdravje in počutje tako doma, v družini, kot na delovnem mestu.

Zadovoljni občani pa lahko s svojimi predlogi in pobudami in z organizacijo različnih aktivnosti in dejavnosti, pripomorejo k zadovoljevanju različnih lokalnih potreb.

Društva in nevladne organizacije se lahko vključijo tudi v reševanje nekaterih lokalnih problemov. S svojim znanjem in pridnostjo so vedno dobrodošli. Spomnimo se samo na nedavne naravne nesreče (poplava, žled), pa tudi na odprtje izpostave azilnega doma. V vseh primerih so pomagali gasilci, jamarji, taborniki, skavti, športniki, kulturniki in druga humanitarna društva.

Pri vključevanju društev in nevladnih organizacij v reševanje lokalnih problemov, pa je potrebno najprej poiskati, potem pa tudi spoštovati predpise, ki omogočajo sodelovanje nevladnih organizacij pri reševanju tovrstnih problemov in potreb. Tako je potrebno slediti željam in potrebam krajanov, vendar tehtno in s premislekom sprejemati odločitve, ki so dolgoročne.

Skratka, nevladne organizacije so vedno povabljene k tovrstnim pogovorom, ki zadevajo reševanja problemov na njihovem področju ali pa na področjih, kjer lahko pomagajo

Na podlagi navedenega, smo lahko v občini Logatec zadovoljni s prispevkom nevladnih organizacij.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Občini je pomembno, da v postopke odločanja vključuje tudi nevladne organizacije. Vključuje jih s povabili na sestanke, kjer se obravnavajo različne teme, kot so npr. pravilniki o sofinanciranju nevladnih organizacij in pripravljanja dokumentov s področja razvoja občine. Obenem se na naslove nevladnih organizacij pošilja tudi predloge obravnavnih gradiv, o katerih odločajo občinski svetniki na svojih sejah. Tako so bili v zadnjem obdobju pripravljeni dokumenti, s področja kulture, športa, starostnikov in podobno.

Je pa res, da ima vsak predpis, ki se ga obravnava na seji občinskega sveta tudi predpisan postopek sprejemanja, katerega je potrebno upoštevati. Ta postopek je določen s poslovnikom in ta, v določenih primerih, predvideva tudi širšo, javno obravnavo, na katero so povabljeni vsi občani, še posebno pa nevladne organizacije in društva.

Nevladne organizacije se odzivajo različno. V večini primerov pa pozitivno, in sicer s svojimi predlogi in pobudami.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...) Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Možnosti obstajajo. Nevladne organizacije se, s podobnimi programi, že povezujejo in sodelujejo.  Občina Logatec je v sodelovanju z LAS (Idrija, Cerkno, Logatec) že organizirala delavnico, na kateri so člani nevladnih organizacij in drugi, pridobili osnovne informacije o pozivih za pridobivanje evropskih sredstev.

V kolikor se bodo nevladne organizacije prijavile na navedene razpise, in bo v njihovih projektih, Občina Logatec prepoznala javni interes, bo z njimi sklenila partnerstvo in pomagala pri izvedbi teh vsebin.

Ovire, ki bi lahko bile, so najbrž bolj birokratske in administrativne oblike, kajti člani društev imajo predloge in pobude, ki pa jih je včasih težko spisati v različnih obrazcih in aplikacijah.

Drugih ovir sodelovanja ni videti.

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

Prihodnji izzivi so podobni že tem, ki se razvijajo. Pripravljajo se različni razvojni dokumenti, pridobivajo se različni nazivi (mesto prijazno starejšim, mesto prijazno mladim, in podobno). Obenem pa se širijo prostorske zmogljivosti, povečuje število vključenih občanov v dejavnosti nevladnih organizacij, širijo in spreminjajo se programi, poteka povezovanje med mestom in podeželjem, iščejo se dodatni viri financiranja in pripravljajo projekti, ki presegajo občinsko raven, pač pa se razvijajo v povezovanju med regijami.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00