Intervju z županom Občine Dobrova-Polhov Gradec


Tokrat je na vrsti intervju z županom Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki je pohvalil delo nevladnih organizacij. Dobro namreč sodelujejo sodelujejo z Občino, pridno soustvarjajop dogodke v lokalnem okolju, so dobro organizirani, delujejo kvalitetno in na razno raznih področjih. 
Celoten intervju z županom Občine Dobrova-Polhov Gradec, g. Setnikarjem, si lahko preberete spodaj.  

 

1. Kakšne spremembe so se v vašem preteklem mandatu zgodile na področju nevladnega sektorja v vaši občini?
Obdobje med letom 2014 in 2018 smo v Občini Dobrova-Polhov Gradec izkoristili za dialog in gradnjo vezi med nami lokalno skupnostjo in nevladnimi/prostovoljskimi organizacijami, kot tudi med akterji nevladnega sektorja med seboj. Ocenjujemo, da je trenutna klima na področju nevladnega sektorja dobro organizirana, kvalitetna, raznolika in pestro dopolnjuje javni program na vseh področjih v Občini Dobrova-Polhov Gradec. 
 
Radi bi pohvalili društva. Med seboj aktivno sodelujejo, združujejo moči in soustvarjajo dogodke in dejavnosti v našem lokalnem prostoru. K temu smo zagotovo pripomogli tudi mi, saj s svojimi usmeritvami in srečanji nagovarjamo k povezovanju, vključevanju in enotnosti.
 
Dodamo pa naj še, da je Občina Dobrova-Polhov Gradec razširila obseg programov, ki jih s sistemom javnih razpisov in javnih pozivov sofinancira nevladnim organizacijam. 
 
2. Pri katerih skupnih projektih z nevladnimi organizacijami ste sodelovali v preteklem mandatu? Kakšni so načrti za prihodnje?
Občina Dobrova-Polhov Gradec svoje aktivnosti in delo usmerja tako, da je participacija javnosti ves čas omogočena. Iskali smo oblike sodelovanja, tudi preko državnih projektov in evropskih spodbud ter omogočili društvom vključevanje v procese odločanja in dela.
 
Med projekti, ki bi jih posebej izpostavili, pa so:
- Zdravje na vsakem koraku, ki je projekt s katerim svojim občanom in ostalim udeležencem omogočamo vključevanje v izobraževalne, sprostitvene, ustvarjalne programe ter vplivamo na življenjski slog ljudi in s tem izboljšanje zdravja, počutja, delovne storilnosti in telesne kondicije, kot tudi k tkanju novih vezi. Soustvarjalci in izvajalci tega programa so tudi društva.
 
Omenimo pa naj tudi soorganizacijo občinskih prireditev.
 
Naj znova izpostavimo, da je iskanje novih, skupnih rešitev z društvi na različnih področjih  tudi izziv za prihodnost, za vse prebivalce občine. Pri upoštevanju posebnosti krajev in njihovih atributov in upoštevanju predlogov društev, ki se nanašajo na izboljšanje bodisi podobe krajev ali dviga kvalitete življenja, ima občina vedno posluh za sodelovanje in upoštevanje predlogov ter iskanje kompromisov, kjer ideje niso vedno usklajene z realnostjo, ali razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Vendar prijaznost in pozitiven odnos nič ne stane in bomo v tem duhu še naprej nadaljevali skupno pot.
 
3. Kakšni so novi izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture?
Navedena področja so za kvaliteto življenja občank in občanov naše občine ključnega pomena. Izzivi, s katerimi se bomo v prihodnosti soočili v povezavi z njimi, je oblikovanje ukrepov ter sprejem dokumentov razvoja aktivnosti ter nalog, ki nam jih posamezno področje določa.  Ustvariti želimo tako okolje, ki bo vsakemu posamezniku omogočilo pogoje za njemu dostojno življenje. 
 
Področje sociale smo z začetkom novega mandatnega obdobja nadgradili. Poleg zakonsko določenih nalog, ki smo jih izvajali do sedaj t.j. izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, financiranje in sofinanciranje oskrbe v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, subvencioniranje najemnin ter družinskega pomočnika, bomo še naprej razvijali ter nadgrajevali tudi dopolnilne programe za posamezne ciljne skupine občanov. Tako bomo omogočili pogoje za zagotavljanje kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. 
 
Pomoč družini ob rojstvu otroka ostaja še naprej eden izmed ciljev družinske politike v občini Dobrova-Polhov Gradec, z namenom ustvarjanja pogojev za izboljšanje kakovosti življenja naših najmlajših občanov.
Na področju dela s starejšimi bo Občina Dobrova-Polhov Gradec v letu 2019 odprla dnevni center za varstvo starejših  ter tako tej populaciji omogočila, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem okolju, družinam , katerih svojci potrebujejo tovrstno pomoč pa na ta način ponudimo podporo in razbremenitev.
 
Družinam in posameznikom bodo še naprej na razpolago različne finančne pomoči. Svoje aktivnosti pa bomo usmerili še v nadgradnjo preventivnih socialnih programov za ranljive skupine, ki se tudi že izvajajo.
 
Področju mladinske politike bomo v prihajajočem obdobju namenili posebno mesto. Naša občina je delno že razvila sistem financiranja in sofinanciranja programov in projektov namenjenih otrokom in mladini, ga pa bomo še vsebinsko in kvantitativno nadgradili. Pomembno se nam zdi, da je Občina Dobrova-Polhov Gradec tudi po meri mladih. V ta namen se nam zdi pomembno, da sprejmemo strategijo razvoja mladinskega sektorja v občini. 
 
Na področju kulture, športa in turizma je občina razvila sistem sofinanciranja programov in projektov društev preko javnega razpisa.
 
V občini dostopnost do kulturnih dobrin našim ljudem zagotavljamo kot javno službo (Mestna knjižnica Ljubljana) pa tudi v obliki podpore posamičnim kulturnim programom društev.
 
V prihajajočem obdobju se bomo v občini v okviru danih možnosti še posebej trudili za dostopnost raznolikih kulturnih dobrin vsem občanom, da kvaliteta kulturnih dejavnosti obstane na doseženem nivoju in postopna nadgraditev le-te, financiranje kulturnih dejavnosti skladno z zakonsko določenimi postopki, zagotovljene prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, zagotovljene pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti občanov, prepoznavanje kulturne dediščine kraja.
 
Na področju športa si želimo vključenosti čim večjega števila občank in občanov, vseh starosti,  v različne športne aktivnosti. Zavedamo se pomena športa in aktivnega življenja za kvalitetno življenje naših ljudi, zato zagotavljamo pogoje za celovit razvoj športa v občini.
 
Na področju turizma posameznike in društva vključujemo v projekte, ki jih izvajamo bodisi sami, bodisi pridobimo različne vire financiranja. S tem dosegamo večjo povezanost in sodelovanje, ki je na področju za uspeh turizma še posebej pomembno. 
 
Naj na tem mestu še dodamo, da s svojimi usmeritvami sledimo temu da bi povezali našo turistično, kulturno, športno ponudbo tudi z lokalnim gospodarstvom.
4. Kako vidite sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri bogatenju življenja v vaši občini?
Trudimo se, da društva z različnimi aktivnostmi  spodbujamo k sodelovanju, pa naj bodo to  prijava na razpis, sodelovanje pri projektih in prireditvah v občini… Tudi delo občinske uprave je usmerjeno tako, da se trudi, da je društvom na razpolago za vprašanja in informacije. Občina bo v okviru svojih možnosti in pristojnosti, predvsem z vidika financiranja, še naprej upoštevala potrebe in želje nevladnih organizacij.
 
5. Izpostavite dobro prakso sodelovanja z nevladnimi organizacijami v vašem preteklem mandatu.
Zdravje na vsakem koraku, ki je projekt s katerim svojim občanom in ostalim udeležencem omogočamo vključevanje v izobraževalne, sprostitvene, ustvarjalne programe ter vplivamo na življenjski slog ljudi in s tem izboljšanje zdravja, počutja, delovne storilnosti in telesne kondicije, kot tudi k tkanju novih vezi. Soustvarjalci in izvajalci tega programa so tudi društva.
V preteklem letu smo skupaj s posamezniki in društvi pripravili projekt Polhov Doživljajski park, ki je odprt v Polhovem Gradcu od konca junija dalje in z parkovno zasaditvijo in nakupom montažnega odra uredili prireditveni prostor, ki ga za svoje delo uporabljajo različna društva.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00