Intervju z županom Občine Dobrova - Polhov Gradec

O delovanju, sodelovanju in povezovanju nevladnih organizacij v občini Dobrova - Polhov Gradec nam je svoje mnenje zaupal župan g. Franc Setnikar.

 

 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

V občini deluje 34 društev na vseh področjih družbenega življenja. Društva so aktivna in v večji meri zadovoljujejo lokalne potrebe svojih članov. Kot pomoč in spodbudo jim občina za njihove aktivnosti namenja preko javnih razpisov sredstva za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij, v okvirni višini 90.000 EUR. Skozi leto pripravljamo številne občinske dogodke in vključujemo društva v organizacijo prireditev in spodbujamo projektno sodelovanje. V občini Dobrova- Polhov Gradec z društvi dobro sodelujemo. Odprti smo za njihova mnenja in predloge, katere poskušamo v skladu s cilji razvojnega programa občine tudi v največji možni meri upoštevati.  

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

V občini smo vedno pripravljeni za skupno pripravo projektov z društvi in izvajanje le-teh v okviru občinskega proračuna. Iščemo možne oblike sodelovanja, tudi preko državnih projektov in evropskih spodbud, predvsem občina omogoča društvom vključevanje v procese odločanja, kot na primer v partnerskih projektih LAS, kot so Polhov Doživljajski park, Medeni zakladi in drugi.

Menimo, da je iskanje novih, skupnih rešitev z društvi na različnih področjih  tudi izziv za prihodnost, za vse prebivalce občine. Pri upoštevanju posebnosti krajev in njihovih atributov in upoštevanju predlogov društev, ki se nanašajo na izboljšanje bodisi podobe krajev ali dviga kvalitete življenja, ima občina vedno posluh za sodelovanje in upoštevanje predlogov ter iskanje kompromisov, kjer ideje niso vedno usklajene z realnostjo, ali razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Vendar prijaznost in pozitiven odnos nič ne stane in bomo v tem duhu še naprej nadaljevali skupno pot.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...)? Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Občina spodbuja vsa društva k prijavam na razpise, pri dobro zasnovanih projektnih idejah, ki učinkujejo na več naselij ali območje občine, pa prevzema pobudo in se v partnerstvo vključuje kot nosilec in koordinator projektov. Ovir za sodelovanje tudi v prihodnje, ne vidimo.  

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

Občina naloge na področju sociale, kulture, športa, turizma, … načrtuje v letnih proračunih na podlagi razvojnega programa. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je za občino pomembno, saj te s svojim delovanjem ustvarjajo pozitivne učinke v lokalni skupnosti, kar pomeni, da skupaj zadovoljujemo potrebe občanov in občank. Občina bo v okviru svojih možnosti in pristojnosti, predvsem z vidika financiranja, še naprej upoštevala potrebe in želje nevladnih organizacij.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00