Intervju z županom Mestne Občine Ljubljana

 

Pogled župana Mestne občine Ljubljana g. Zorana Jankovića o delu in sodelovanju nevladnih organizacij v občini.

 

Intervju ljubljanskega župana je prvi izmed intervjujev, ki jih bomo tekom leta zastavljali županom osrednjeslovenskih občin.

 

Foto: N. Rovan

 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v MOL? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

Nevladne organizacije so pomemben del družbe, saj kot eden ključnih deležnikov sodelujejo pri odkrivanju morebitnih pomanjkljivosti in iskanju ustreznejših rešitev. Prizadevamo si za vključujočo družbo in prepričan sem, da Ljubljana prav zato nudi visoko kakovost življenja in storitev za vse. Nevladne organizacije nam pri tem pomagajo, zato pozdravljamo njihov vložek in tudi prispevamo k udejanjanju njihovih programov. Tako na primer MOL vsako leto objavi javne razpise za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij. Za sofinanciranje teh dejavnosti za leto 2017 namenjamo več kot 1,8 milijona evrov. Nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, oddajamo prostore v lasti MOL v brezplačno uporabo ali po znižani najemnini. Skozi leto pripravljamo številne dogodke in kampanje, na katerih sodelujemo z njimi, in posebej uspešni smo letos, ko v sklopu naziva Zelena prestolnica Evrope vsakodnevno v Ljubljani poteka več dogodkov, pri mnogih pa sodelujejo tudi nevladne organizacije. V MOL smo odprti do predlogov, mnenj in idej, ki jih – če so skladna z našo strategijo in vizijo razvoja ter tam, kjer je to možno – upoštevamo. V zadovoljstvo mi je, da z mnogimi zelo dobro sodelujemo.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Seveda. Prepričani smo, da sodelovanje z njimi pripomore k boljšim rešitvam in rezultatom. Pomembno je – tako kot velja za vključevanje občanov, splošne javnosti in drugih deležnikov – da z njimi sodelujemo, se povezujemo in komuniciramo obojestransko. Šele takrat lahko rečemo, da delamo za meščane in skupaj z njimi. Poleg javnih razpisov, ki sem jih že omenil, jih vključujemo tudi v razprave ob osnutkih strategij in programov z različnih področij, vabimo jih k sodelovanju pri izvedbi dogodkov, kot že omenjeno, celo letošnje leto v sklopu Zelene prestolnice Evrope, ali pa na primer vsako leto marca in aprila v akciji Za lepšo Ljubljano ter septembra v kampanji za trajnostno mobilnost Evropski teden mobilnosti …

Letos je odziv nevladnih organizacij res izjemen – zdi se, kot da vsi dihajo z »zeleno prestolnico« in želijo biti del nje, hvaležni so za možnost, da se predstavijo, in mi smo zadovoljni, da jim jo lahko nudimo.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in MOL v okviru partnerstev pri            različnih projektih (npr. projekti LAS, ...). Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Za povezavo z nevladnimi organizacijami smo vedno odprti, potrebno je le poiskati ustrezno obliko, recimo prek evropskih ali državnih projektov ter spodbud. Dostikrat se vključimo v projekt kot podpornik in sodelujemo na njihovo pobudo, tako da jim na primer zagotavljamo komunikacijsko podporo ali podatke, da lahko izvajajo svoje dejavnosti, razvijajo baze podatkov, platforme, aplikacije … V Lokalni akcijski skupini »LAS za mesto in vas«, konkretno, sta vključeni dve naši javni ustanovi, Javni zavod Cene Štupar in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki sta del »velike mestne družine«.

Doprinos nevladnih organizacij je dobrodošel, medsebojno se usklajujemo, iščemo stične točke in skupne rešitve, vse v dobro naših meščanov. Zavedamo se, da ne moremo vseh ljudi zadovoljiti ali vseh želja uresničiti, se pa trudimo, da upoštevamo vse ključne vidike in uberemo najustreznejšo pot. Imamo veliko izkušenj z nevladnimi organizacijami, civilno družbo, skupinami in posamezniki, ki se aktivno vključujejo v naše delo. Žal beležimo tudi nekatere primere, kjer ni bilo pravega pristopa ali so celo zagovarjali zasebni interes namesto javnega, kar ni skladno z našim delovanjem in vizijo, zato takšnih idej ne moremo uresničiti. S prijaznostjo, sožitjem in konstruktivnimi predlogi lahko skupaj daleč pridemo.

  

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa, ...?  Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?

Bomo, kot smo doslej. Projektov z vseh področij je veliko, s tem tudi izzivov, vendar smo jim kos. V zadnjih desetih letih smo jih uresničili več kot 1.700, samo letos je bilo načrtovanih 132 projektov, med katerimi jih je samo še približno 20 v teku. To pomeni, da uspešno uresničujemo projekte, pri snovanju katerih so sodelovali številni deležniki. Upam, da bodo še naprej tako zavzeti in bodo skupaj z nami skrbeli za še boljši razvoj Ljubljane.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00