Priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Zavezanc za davek od dohodkov pravnih oseb, kamor sodijo tudi društva, zasebni zavodi in ustanove,  mora obvezno predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Zavezanec predloži finančnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je priloga 1 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09). Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS in 125/08) podatke predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v prilogi 1 tega pravilnika in v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.

 

Zavezanci predložijo davčni obračun v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo. Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Finančne uprave RS.

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00