Zaveze županskih kandidatov

Na Šoli za župane ob lokalnih volitvah 2022 smo nevladne organizacije z županskimi kandidati spregovorile o različnih temah z namenom spodbuditi razpravo o tem kakšno skupnost si želimo. Na podlagi predstavljenih pobud smo pripravili 16 vprašanj in jih poslali vsem županskim kandidatom, z namenom, da se do njih opredelijo.

 

 1. Ali si boste prizadevali za brezplačno uporabo prostorov v lasti občine za delovanje nevladnih organizacij kot to določa Zakon o stvarnem premoženju?

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste podprli vzpostavitev finančne premostitvene sheme namenjene zalaganju sredstev za že odobrene projekte nevladnih organizacij?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

* Gregor Pajić: Zaenkrat ni zakonskih osnov.

 

 1. Ali boste omogočili sofinanciranje stroškov dela plače za zaposlovanje v nevladnih organizacijah preko javnih del in drugih oblik ?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali si boste prizadevali za vključevanje nevladnih organizacij kot partnerjev pri izvajanju projektov?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič GregorPajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste vključevali nevladne organizacije v pripravo strategij, predpisov in drugih ukrepov občine?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste prispevali k transparentnosti izvajanja javnih razpisov in komuniciranju učinkov?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali si boste prizadevali, da bi bili razpisi za nevladne organizacije objavljeni pred začetkom tekočega leta?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

* Gregor Pajić: Razpisi bodo objavljeni po sprejetem proračunu občine.

 1. Ali si boste prizadevali za poenostavitev razpisov za nevladne organizacije od predplačil, pavšalov in večletnega financiranja?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

 

* Gregor Pajić: Ni zakonskih osnov. 

 1. Ali menite, da bi hidroelektrarne na srednji Savi izboljšale kakovost življenja v zasavski regiji?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

* Marko Funkl: To vprašanje je zelo ozko zastavljeno, verjetno z namenom pritiska na odločevalce. Sam menim, da je to vprašanje potrebno zastaviti prebivalcem ob reki Savi in ne županskim kandidatom. V Hrastniku bomo v trenutku, ko bo potrebno sprejeti odločitev za ali proti HE izvedli referendum in tisto mnenje, bom kot župan spoštoval. Še enkrat poudarjam, na to vprašanje ne želim odgovoriti ne z da, ne z ne, ampak vi takšnega odgovora ne omogočate.

 1. Ali boste spodbujali razvoj turizma temelječega na naravnih danostih? 

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste podpirali pridelavo hrane v zasavski regiji?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste preprečili pozidavo zemljišč, kjer se prideluje hrana?

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste uredili dostope do vseh javnih objektov v občini tako, da bodo invalidom prijazni?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali podpirate in si boste prizadevali za ureditev bivalnih skupnosti, kot rešitev problema staranja prebivalstva?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  
 1. Ali boste problem izgubljenih psov tudi v vaši občini reševali s storitvijo kinološkega društva »ulov psov brez lastnikov«?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež*  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

* Kaja Mlakar Agrež: Ne pozna omenjene storitve.

* Marko Funkl: V Hrastniku ne zaznavamo pojava psov brez lastnikov. V kolikor se le-ti pojavijo imamo že dogovor z društvom za zaščito živali ter Veterinarsko postajo Sevnica.

 1. Ali boste zagotovili sredstva za plačevanje obratovalnih stroškov nepremičnin, ki jih imajo v lasti nevladne organizacije?

 

Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik
Iztok Izlakar Željko Železnik Zoran Poznič Gregor Pajić
Boris Doblekar Boštjan Ocepek Drago Kočar Žiga Kovač
Franci Rokavec Til Šiles Jože Pustoslemšek Marko Funkl
Kaja Mlakar Agrež  Matjaž Švagan Primož Siter  
Boris Bevc   Patricija Gorenc  
    Dejan Debelić  

 

** legenda:

-s sivo so obarvana imena kandidatov, ki svojih odgovorov niso podali

- z zeleno so pritrdilno obarvani odgovori županskih kandidatov

- z rdečo so negativno obarvani odgovori županskih kandidatov

 

Na Regionalnem centru NVO bomo podane zaveze županskih kandidatov spremljali.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00