Vodenje evidenc delovnega časa

Z sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti so pomembne novosti, ki jih morajo upoštevati tudi društva in druge nevladne organizacije, ki zaposlujejo delavce oz. delo v organizaciji opravljajo osebe na kakršni koli pravni podlagi. 

 

 

V praksi to pomeni, da bo potrebno od 20. novembra 2023 dalje poleg vodenja evidence za zaposlene voditi evidenco tudi za prostovoljce ali študente in honorarne sodelavce, ki na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe v organizaciji opravljajo delo, pod pogojem, da  ga opravljajo osebno in so vključeni v delovni proces ali pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa.

 

Po novem mora evidenca, v katero se dnevno vpisujejo podatki o izrabi delovnega časa, vključevati naslednje podatke:

 1. podatke o številu ur,
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 3. opravljene ure v času nadurnega dela,
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 8. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 9. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 10. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 11. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 12. tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa. 

 

Način in obrazec za vodenje evidence nista predpisana, zahtevana je le hramba evidence o izrabi delovnega čas, ki je lahko na sedežu organizacije ali na kraju opravljanja dela. Omenjena evidenca sodi med listine trajne vrednosti, kar pomeni, da je ni dovoljeno uničiti.

Pripravili smo vzorec obrazca za vodenje evidence delovnega časa: Vzorec vodenja evidence delovnega časa

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00