Vlogo za državno pomoč lahko oddate še do sobote, 9. maja

V petek, 1. 5. 2020, je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki za nevladne organizacije med drugim prinaša spremembe glede višine državne pomoči in pogojev za povračilo nadomestil za delavce. Državno pomoč pa ne glede na upad dohodkov dobijo invalidske ali humanitarne organizacije.

Oddaja vloge za državno pomoč

Vlogo za povračilo izplačila nadomestila plače, v kolikor ste svoje delavce napotili na čakanje na delo doma oz. so bili odsotni zaradi višje sile, morate oddati v 8 dneh po uveljavitvi zakona, to je 9. 5. 2020.

Vlogo za povračilo izplačila nadomestil upravičene nevladne organizacije oddate na Zavodu RS za zaposlovanje, na portalu za delodajalce. Pri tem boste morali predložiti tudi izjavo:

  • da zaradi poslovnih razlogov začasno ne morete zagotavljati dela zaposlenim in ste  zaposlene napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo oziroma v primeru višje sile, da zaposleni, navedeni v vlogi, ne opravljajo dela zaradi višje sile;
  • da ne boste odrejali nadurnega dela, če bi lahko to delo opravili z zaposlenimi na začasnem čakanju na delo;
  • da sprejemate vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji;
  • da s kazensko in materialno odgovornostjo potrjujete, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Prihodki od prodaje kot merilo za pridobitev državne pomoči

Do državnega povračila nadomestila plač za delavce na čakanju ali za delavce, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile so upravičeni samo tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki iz prodaje v 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Kaj so prihodki od prodaje določajo Slovenski računovodski standardi (SRS). Ti določajo, da gre za prihodke iz prodaje blaga ali storitev, kar so pri nevladnih organizacijah praviloma prihodki iz pridobitne dejavnosti, kot so prodaja izdelkov ali prodaja storitev. Več...

Humanitarne in invalidske organizacije ne glede na upad prihodkov upravičene do državne pomoči

Organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah, pripada državna pomoč v obliki povračila nadomestila plač tudi če ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov za 10 %, kot sicer velja. Več...

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je skladno z drugim korona paketom obvezen

Drugi odstavek 33. člena interventnega zakona določa upravičenost do kriznega dodatka. Določeno je, da delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prvem odstavku 33. člena ZIUZEOP vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Krizni dodatek pripada delavcu, ki dela, in sicer za delo od 13. marca 2020 naprej. V kolikor delavec ne dela cel mesec, mu pripada sorazmerni del tega dodatka. Do kriznega dodatka so upravičeni tako delavci, ki delo opravljajo na sedežu delodajalca ali od doma.

Kako izračunate krizni dodatek.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Delodajalec je skladno z 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( v nadaljevanju: ZIUZEOP) oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da tako prispevka zavarovanca (v višini 15,50 %) kot tudi delodajalca (v višini 8,85 %) v času veljavnosti ukrepov po tem interventnem zakonu ne plača, temveč prispevke v celoti poravna Republika Slovenija. Delodajalci v zasebnem sektorju se temu ukrepu ne morejo odpovedati, saj se oprostitev opravi na podlagi samega interventnega zakona, brez kakršnekoli vloge delodajalca. Delodajalec prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračuna, vendar ga ne plača.

 

Več informacij najdete na CNVOS, kjer so vzpostavili posebno spletno stran, kjer so zbrane vse pomembne informacije o ukrepih za nevladne organizacije na enem mestu.

 

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru