Uspešna turistična ponudba? Ključna je dobra lokalna zgodba

Kje se dogaja zgodba, kdo nastopa v njej, kakšen problem je nastal, kako je prišlo do zapleta, kakšna je rešitev zapleta, kdo je rešitelj, kakšne koristi je dala rešitev in kakšen je nauk zgodbe?, so vprašanja, ki nas vodijo do dobre zgodbe. Pa začnimo…

Naša zgodba se odvija v občini Grosuplje. Glavni akterji so nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove) iz občine Grosuplje, ki so prepoznala lokalno potrebo po razvoju turizma in skupnega turističnega produkta, ki bi pomagal, da turizem v občini Grosuplje doseže potencial, ki ga je zmožen doseči in po mnenju vseh sodelujočih ta ni majhen.

Tako kot imamo ljudje svoje potrebe, imajo le-te tudi lokalne skupnosti. A potrebe ne smemo enačiti s težavo, problemom. Potreba je "luknja" med situacijo, ki je in situacijo, kakršna bi morala biti. Nevladne organizacije so z izvajanjem svojih dejavnosti in programov močno vpete v proces zadovoljevanja potreb prebivalcev.


V občini Grosuplje deluje kar nekaj turističnih ali s turizmov povezanih društev. Turistično društvo Tabor - Št. Jurij, Konjeniško športno turistično društvo Cer Cerovo, Županova jama - turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Turistično društvo Kopanj in Turistično društvo Šmarje-Sap se pod koordinacijo Stičišča NVO osrednje Slovenije povezujejo že od leta 2016. Vsako od omenjenih društev je gostilo srečanje, kjer so imela ostala društva priliko spoznati njihovo delovanje, aktivnosti, ki jih izvajajo in dobre prakse, beseda pa je vedno tekla tudi kako oživeti turizem v občini.


Tokrat so se predstavniki društev udeležili sklopa treh delavnic z naslovom »Priprava skupnega turističnega produkta«, ki sta jih izvajala dr. Andrej Pompe in Mateja Gruden, strokovnjaka na področju turizma in trženja. Udeležence sta, med drugim, seznanila s potenciali destinacije in doživetjem kot osnovo za razvoj turističnega produkta, trendi v turizmu, temeljnimi ciljnimi skupinami in inovativnimi pristopi v turizmu, ter skupaj z njimi začela razvijati integralni turistični produkt. Ideje, ki so se porodile in zanos udeležencev so gotovo kombinacija za uspešen razvoj turizma v Grosuplju. 


Veliko vlogo pri uresničevanju teh idej bo lahko prevzel tudi Javni zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje, katerega predviden začetek dela je v januarju 2018. Turistična društva in ostale nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom, imajo tako priložnost, da se že na začetku delovanja zavoda vzpostavi pozitivna praksa sodelovanja vseh deležnikov.
 

Ustanovitev Javnega zavoda za turizem je po mnenju vseh sodelujočih predstavnikov turističnih društev pozitiven dogodek, ki bo omogočil okrepitev turistične ponudbe v občini in že nestrpno pričakujejo začetek njegovega delovanja. Želijo si, da bi Zavod povezal vsa turistična društva in turistično ponudbo v občini, zato se skupaj s Stičiščem NVO osrednje Slovenije pripravlja pobuda za sodelovanje s katero bodo turistična društva že pred začetkom njegovega delovanja pokazala interes in pripravljenost za medsebojno produktivno sodelovanje, ki bo pospešilo turizem in razvoj v občini Grosuplje.


In kakšen je nauk te zgodbe? S skupnim sodelovanjem in medsektorskim povezovanjem lahko dosežemo uresničitev marsikaterega cilja, tudi razvoj uspešnega turizma.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru