Potrdilo o prostovoljskem delu - Pomoč pri odpravi posledic poplav

Če ste prostovoljska organizacija, ki je aktivirala prostovoljce za pomoč pri odpravi posledic poplav jim lahko izdate potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. Kdo in kako izda potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu ?

Za namen sodelovanja pri pomoči odpravljanja posledic naravne nesreče poplave, bodo prostovoljci imeli pravico do dodatne plačane odsotnosti z dela v obsegu največ sedem delovnih dni, ki jo delodajalcem povrne Republika Slovenija. Prostovoljec bo moral upravičenost do odsotnosti izkazati na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu, izplačana nadomestila plač prostovoljcev pa bo Republika Slovenija povrnila v celoti. To je del prvih ukrepov novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) za omilitev posledic obsežnih poplav, ki so Slovenijo prizadele 4. in 5. 8. 2023. 

Potrdilo mu lahko izda organizacija s statusom prostovoljske organizacije, ki je vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES. Na povezavi najdete vzorec potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, ki so ga pripravili na Slovenski filantropiji. 

Prostovoljske organizacije so opredeljene v Zakonu o prostovoljstvu v 9. členu. To so društva, zasebni zavodi in ustanove, ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo in v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

Organizacije vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES morajo vsako leto ob oddaji letnega poročila poročati tudi o številu opravljenih prostovoljskih ur. Zato mora organizacija sproti spremljati in beležiti število opravljenih ur prostovoljcev glede na spol, starost, vrsto in področje dela. Pri tem si lahko pomagate tudi s programom eConsulta za vodenje članstva in prostovoljskih ur. 

V vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES se lahko vpišete z oddajo obrazca priglasitev v vpisnik

Seznam prostovoljskih organizacij vpisanih v vpisniku prostovoljskih organizacij najdete na tej povezavi.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00