Pogodba o poslovodenju

Pogodba o poslovodenju je pogodba, ki jo je možno skleniti v primerih enakopravnega odnosa, prirejenosti, ko je več svobode pri odločanju medsebojnih pravic in obveznosti. Je ena izmed možnosti podlage za delo direktorja v zavodu.

Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava, s katero se opredelijo pravice in obveznosti, ki izvirajo iz poslovodne funkcije. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da poslovodna oseba pridobi pravico in obveznosti vodenja poslov organizacije in zastopanje že z samim imenovanjem. Poslovodna oseba je pogodbena stranka, ki izvaja storitev –poslovodenje v zameno za nadomestilo in za določeno obdobje. Tako se poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, organizacija pa mu bo v zameno izplačevala nadomestilo. Plačilo za poslovodenje ni enako smislu plače v delovnem razmerju in ta, ki opravlja poslovodstvo ni v delovnem razmerju v organizaciji.

Pogodbe o poslovodenju kot take slovenski pravni red ne pozna, a gre po naravi pogodbe praviloma za podjemno pogodbo oziroma za mandatno pogodbo, ki pa sta urejeni v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) . Je pa takšna pogodba priznana tako v teoriji kot praksi. Prav tako je pomembno, da določila pogodbe ne nasprotujejo prisilnim predpisom, ustavnim načelom in morali

Ker gre za civilno pogodbo, ostaja zavezanec za plačila potrebnih prispevkov poslovodja. Se pa lahko v okviru pogodbe o poslovodenju dogovori, da mu te prispevke –v njegovem imenu- plačuje organizacija.

Vsebina pogodbe:

  • določitev pogodbenih strank
  • podlaga ( imenovanje )
  • opredelitev, da se sklepa pogodbo o poslovodenju kot civilno pogodbo
  • predmet, namen pogodbe
  • trajanje ( npr: za čas trajanja mandata )
  • kraj dela
  • obveznosti in pooblastila
  • plačilo
  • druge določbe

 

Iz Pojasnilo DURS, št. 4210-5839/2011, 15. 4. 2011 pa izpostavljamo:

Dohodki, ki jih fizična oseba – poslovodja doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Enako velja za dohodke prokurista, dosežene za vodenje družbe, na podlagi pogodbe o poslovodenju. Pri tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka, in sicer pod pogoji in do višine, ki jo določi vlada.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru