Podjetjem, ki donirajo nevladnim organizacijam, v letu 2022 višje davčne olajšave

S spremembo Zakona o davku od dohodkov pravni oseb je za pravne osebe - podjetja – donatorje določena višja olajšava za dane donacije.  S 1. Januarjem 2022 je seštevek davčnih olajšav lahko do 5% obdavčenih prihodkov donatorja.

 

Višje davčne olajšave za donatorje

S sprejeto novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se je med drugim povečala davčna olajšava za donacije. 

  • Dosedanja davčna olajšava, ki so jo lahko donatorji upoštevali pri pripravi davčnega obračuna, se je iz višine 0,3% obdavčenih prihodkov povečala na 1%.
  • S 1. januarjem bo mogoča tudi dodatna olajšava za donacije dane v športne namene. Dodatna 0,2% olajšava je tako mogoča za izplačila v denarju ali v naravi za kulturne in športne namene ter prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi ni drugimi nesrečami, ki  delujejo v javnem interesu.
  • Dodana je tudi davčna olajšava v višini 3,8%, s katero lahko zavezanec (donator) zmanjša svojo davčno osnovo z izplačili v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganje v vrhunski šport.

Seštevek vseh davčnih olajšav je do 5% obdavčenega prihodka donatorja, vendar največ do višine davčne osnovo davčnega obdobja.         

Kaj je donacija?

Donacija je po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti brezpogojno plačilo oz. prispevek v denarju ali naravi, ki ga zavezanec kot zavod, društvo, ustanova prejme od fizičnih ali pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nenanašajo na plačilo za proizvode ali storitve. Torej, donacija je denarni prispevek, ki ga podjetje da organizaciji brez kakršnekoli obveznosti.

Davčni vidik donacije

Za prejemnika donacije se donacija šteje med dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in se izvzemajo iz davčne osnove, kar pomeni, da donacija ni predmet obdavčitve od dohodkov pravnih oseb.

Za donatorja donacije niso davčno priznani odhodki (30. Člen ZDDPO-2).  Lahko pa zavezanec (donator) uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali v naravi v višini kot je opisano zgoraj.

Pogodba o donaciji

S pogodbo o donaciji se dogovorijo obveznosti donatorja in prejemnika donacije, da bo prejeto donacijo namensko porabil. Sklenjena pogodba o donaciji je podlaga za knjiženje in nakazilo donacije. Za donacije se nikoli ne izda račun.

Vzorec pogodbe

V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo na številki 059 927 619 ali preko e-maila info@consuta.si

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00