Obravnavali smo ključne socialne problematike v Hrastniku

V četrtek, 30. 11. 2017, smo v Hrastniku z NVO in predstavniki ostalih sektorjev obravnavali ključne socialne problematike občine Hrastnik. Namen srečanja je bil identifikacija in vrednotenje socialnih problematik ter pregled razpisnih možnostih za njihovo reševanje. Dogodek sta organizirala Občina Hrastnik in ZLHT Regionalni center NVO.

V prvem delu srečanja je bila udeležencem predstavljena podpora za nevladne organizacije v okviru ZLHT Regionalnega centra NVO. Sledila je identifikacija potreb iz področja socialnega varstva. Delovna skupina je najprej izpostavila splošno družbeno problematiko, nato pa so predstavili bolj specifične  potrebe, ki jih zaznavajo na terenu. Sledilo je vrednotenje in razvrščanje identificiranih potreb, na koncu pa smo poiskali primerne razpise s katerimi bi te potrebe lahko zelo konkretno naslovili.

Udeleženci so kot splošno problematiko območja izpostavili brezposelnost, apatičnost, nizke plače, opuščanje določenih javnih storitev in socialno izključevanje manjšin, predvsem izključenost prebivalstva na ruralnih območjih .

Področje invalidov

Podrobneje so udeleženci delovne skupine predstavili problematiko invalidov, kjer ugotavljajo, da so predstavniki te ranljive skupine slabše informirani, v okolju obstaja pomanjkanje ljudi in stroke na terenu, prav tako so prisotne potrebe po pomoči in storitvah invalidov in starejših na domu ter pomanjkanje programov za mlajše invalide. Izpostavili so problematiko pomanjkanja nastanitev za samostojno življenje mlajših invalidov in servisa dnevne nege in varstva. Po mnenju delovne skupine potrebujejo invalidi pomoč pri zaposlovanju ter več dodatnih vsebin in usposabljanj za boljše socialno vključevanje invalidov.

Podarili so potrebo po ureditvi arhitektonskih ovir in potrebo po organizirani ekipi prostovoljcev, ki bi delovala na terenu.

Področje družin, otrok in mladostnikov

Druga ključna socialna problematika je bila vezana na področje družin, otrok in mladostnikov, kjer delovna skupina ugotavlja pomanjkanje preventivnih in kurativnih programov na področju odvisnosti in nasilja. V Hrastniku ni delujoče skupine anonimnih alkoholikov, prisotne so težave v odnosih v družini, predvsem družinsko nasilje ter težave z različnimi odvisnosti pri otrocih in odraslih. Pri odraslih je predvsem prisoten alkoholizem.

Oblikovani dve projektni ideji

V nadaljevanju so bili s strani ZLHT Regionalnega centra NVO predstavljeni potencialni razpisi s katerimi bi lahko naslovili obravnavane problematike. Na podlagi problematike je delovna skupina oblikovala dve projektni ideji in izbrala ustrezne razpise na katerih bi jih v ustrezni partnerski strukturi lahko realizirali.

Projektna ideja za področje invalidov nosi delovni naslov Servisni center za invalide in starejše v okviru katerega bi se na območju občine izvajal celosten servis za pomoč, informiranje in socialno vključevanje invalidov vseh starosti. Storitve servisnega centra bi lahko v določeni meri koristili tudi ostareli v občini Hrastnik.  

Projektno idejo za področje družin, otrok in mladih smo oblikovali v Center za otroke, mladostnike in družine, kjer bi z različnimi izobraževalnimi, svetovalnimi in vzgojnimi programi poskrbeli za reševanje in preprečevanje kriznih situacij pri omenjenih ranljivih skupinah.

Na obeh projektnih idejah se bo v okviru Kavarne NVO delalo naprej v letu 2018. Oblikovale se bodo delovne skupine v katerih bodo pod mentorstvom ZLHT Regionalnega centra NVO predstavniki nevladnih organizacij in predstavniki iz ostalih sektorjev projektne ideje razvijali vse do prijave.  

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru