Nekaj dejstev in številk o stanju sektorja v zasavski regiji

V zasavski regiji je nevladni sektor kljub majhnosti regije precej aktiven. Temelji predvsem na prostovoljskem delu članov, ki se aktivno angažirajo in prevzemajo odgovornost za spremembe in se učinkovito odzivajo na družbene izzive. Za boljšo predstavo o razvitosti nevladnega sektorja v zasavski regiji smo na Regionalnem centru NVO pripravili nekaj dejstev in številk o tem, koliko jih je, koliko ljudi zaposlujejo in kako se financirajo. 

Najmanjša regija v Sloveniji

Zasavsko regijo tvorijo 4 občine: Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje. Na skupni površini 485 km2. prebiva 57.148 prebivalcev (1.1.2021, SiStat), kar predstavlja 3% vseh prebivalcev v Sloveniji. Po podatkih SURS je zasavska regija tako najmanjša slovenska regija tako po površini kot po številu prebivalcev. Skupna višina proračuna v regiji za leto 2021 znaša 68,77 milijona €.

V zasavski regiji deluje 2,3% vseh NVO

V letu 2021 je bil o v zasavski regiji registriranih 610 nevladnih organizacij, kar predstavlja 2,3% vseh slovenskih NVO. Od tega je bilo 568 društev, 37 zavodov in pet ustanov. Največ nevladnih organizacije je bilo v občini Zagorje ob Savi (196), najmanj pa v občini Hrastnik (88), ki je tudi najmanjša občina po številu prebivalcev v zasavski regiji. V občini Trbovlje jih beležimo 167, v občini Litija 159.

Delež društev (93,11%) v strukturi NVO v regiji je zelo visok v primerjavi s povprečjem na ravni države (86,12%). Na drugi strani pa je na 1000 prebivalcev povprečno 10,67 NVO, kar je za slovenskim povprečjem, ki je 12,5 NVO na 1000 prebivalcev.

Največ društev je registriranih v občini Zagorje (180). Največ zavodov, dobra tretjina (13) deluje v občini Trbovlje, ustanove so prisotne le v Zagorju (3) in Litiji (2).

Največ društev deluje na področju športa

Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in rekreativna društva (195), največ v jih je Zagorju (60) in Trbovljah (59). Sledijo kulturna in umetniška društva (97) ter društva za pomoč ljudem (85). V Trbovljah je tudi največ znanstveno raziskovalnih društev (17). V Hrastniku deluje edino nacionalno in politično društvo. V zadnjem letu je prišlo tudi do porasta društev za varstvo okolja v vseh občinah. Za izpostaviti je dejstvo, ki je posebnost tako občine Litija kakor tudi Zagorja ob Savi veliko število društev za razvoj kraja (Litija - 13, Zagorje - 17) ter varstva okolja in vzreje živali (Litija - 16, Zagorje - 21).

1/3 prihodkov NVO prispevajo občine

Nevladne organizacije v zasavski regiji so v letu 2021 ustvarile 9,41 milijona € prihodkov. Kar je le 0,86% vseh prihodkov NVO v Sloveniji. Kljub prepričanju, da se NVO večinoma financirajo iz občinskih sredstev, podatki kažejo, da so občine prispevale le tretjino (34,7%)  prihodkov, ki so jih NVO v regiji ustvarile v letu 2021. S tem, da je najmanjši delež proračuna v letu 2021 namenjen sofinanciranju NVO, prispevala Občina Litija (4,15%), največji pa Občina Hrastnik (5,61%). Podatek tudi govori o tem, koliko občina vpenja NVO v storitve, ki jih zagotavlja svojim prebivalcem.

Kar 58% NVO s prihodki do 5.000€

Večinski del prihodkov vseh NVO v regiji ustvarjajo društva (93%), večji del teh prihodkov pa izhaja iz nepridobitne dejavnosti (76%). Več kot polovica (58%) vseh NVO v regiji deluje s prihodki do 5.000€ kar kaže, da imajo skromen obseg delovanja. Od tega je 15% NVO brez prihodkov.

Povečuje se število NVO upravičenih do donacij 1% dohodnine

Leta 2021 je v regiji delovalo 166 organizacij, ki so na seznamu prejemnikov 1% dohodnine, od tega največ v Zagorju (57) najmanj pa v Hrastniku (25). Kar sovpada tudi številom NVO v obeh občinah.  Kljub temu, da je v občini Hrastnik najmanj NVO, ki so upravičene do donacije 1% dohodnine so donacijo prejele skoraj vse upravičene NVO (24 organizacij).  V zadnjih letih se število NVO v zasavski regiji, ki so upravičene do donacije dohodnine povečuje.

95% NVO v zasavski regiji nima zaposlenih

V letu 2021 je imelo le 30 NVO zaposlene, ki so skupaj zaposlovale 48 oseb. To predstavlja le 0,4% vseh zaposlenih v NVO. Kar pomeni da 95% NVO nima niti ene zaposlene osebe, kar ni le pod evropskim ampak tudi pod slovenskim povprečjem. Če pri ustvarjanju delovnih mest upoštevamo vse nevladne organizacije ugotovimo, da največ delovnih mest ustvarjajo NVO iz Trbovelj (19), najmanj pa, glede na manjše število organizacij, NVO iz Hrastnika (3). V ustanovah ni zaposlenih.

V vseh slovenskih NVO (26.459) je bilo v letu 2021 zaposlenih 1.469 oseb. V povprečju to pomeni, da je v eni nevladni organizaciji na voljo 0,47 delovnega mesta. V zasavski regiji je v povprečju na eno nevladno organizacijo na voljo 0,08 zaposlitve. Pri zaposlovanju v nevladnem sektorju je naša regija precej pod slovenskim povprečjem.

Zasavska regija je na prvem mestu med vsemi slovenskimi regijami po količini opravljenih ur na prostovoljca

Nizka stopnja zaposlenosti pomeni veliko prostovoljskega dela za izvedbo programov in dejavnosti, manj profesionalizacije in s tem priložnosti za razvoj. Nizek delež zaposlenih je tudi odraz manjšega števila zavodov, kjer je v povprečju tudi največ zaposlenih znotraj NVO sektorja.

Delovanje nevladnih organizacij sloni na veliki angažiranosti prostovoljcev, ki delujejo v okviru organizacij. 1.938 zasavskih prostovoljcev je v letu 2021 opravilo kar 149.665 prostovoljskih ur, kar pomeni, da je vsak prostovoljec v letu 2021 v povprečju opravil 77 ur. 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00