Izplačilo stroškov "službenih" poti

Potni nalogi, kot računovodske listine, dokazujejo obstoj službenih poti delavcev oz. tudi članov društev. Z obračunom potnih nalogov povrnemo upravičencu službeni poti  davčno priznane stroške, ki jih je pri tem imel. Stroški so lahko dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) in prevozni stroški (kilometrina, cestnina, parkirnina, …). 

Obračunajo se lahko tudi drugi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve naloge službenega potovanja. Potni nalog podpiše odgovorna oseba in s tem člana društva napoti na pot, ki mora biti povezana z namenom in cilji društva.  

Obdavčitev potnih nalogov

Po Zakonu o dohodnini se dohodnina ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnic kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v društvih zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena. To pomeni, da so poti za opravljanje nepridobitne dejavnosti neobdavčene, tiste poti, ki jih člani društva opravijo pri opravljanju pridobitne dejavnosti pa so obdavčene.

Povračila potnih in drugih materialnih stroškov, izplačanih pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v skladu predpisom vlade, so oproščena plačila dohodnine samo, če oseba poleg povračil stroškov ne prejme nobenega drugega dohodka (npr. nagrade, žepnine, honorarja). Če pa prejme tudi drug dohodek, se njen bruto prejemek obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

K vsakemu potnemu nalogu je poterbno priložiti ustrezno prilogo. Za uveljavljanje stroška parkirnine, cestnine,... je potebno priložiti ustrezne račune. Za dokazovanje upravičenosti poti priložite k obračunu potnega naloga tudi vabilo na dogodek (sestanek, delavnica,...), kamor je bil član namenjen.

Potni nalogi morajo vsebovati naslednje podatke:

• številko in datum potnega naloga,
• delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni,
• prebivališče zaposlenega,
• naloga – če gre npr. za poslovni obisk, je pomembna tudi navedba poslovnih strank, ki se obiščejo,
• točno relacijo poti (npr. če gre za relacijo Zagorje – Koper, s postankom pri poslovnem partnerju v Novem Mestu, je potrebno na potni nalog napisati relacijo Zagorje – Novo Mesto – Koper – Zagorje),
• datum in ura prihoda in odhoda,
• ali je bil izplačan predujem ali ne,
• navedba, ali gre za uporabo privatnega ali službenega vozila z navedeno registrsko številko službenega vozila,
• podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na obračunu potnih stroškov,
• podpis predlagatelja na obračunu potnih stroškov,
• podatek, ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina,
• začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na potnih nalogih ali posebni evidenci,
• število prevoženih kilometrov s točno navedbo krajev,
• na obračunu potnih stroškov je potrebno našteti dokumente (lahko tudi s številkami) s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje dejansko opravljeno,
 odtisniti žig firme.

Brezplačen vzorec potnega naloga, ki ga lahko uporabljate, je na voljo nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije.

Višina kilometrine

V primeru, da uporabljate lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eurov za vsak prevožen kilometer.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru