Disciplinski postopek in disciplinski pravilnik

Za učinkovito delovanje organizacije je pomembno, da ima organizacija urejeno tudi ugotavljanje in sankcioniranje disciplinske odgovornosti svojih članov oziroma organov. Pri tem je potrebno poskrbeti, da je postopek enoten. Postopek ugotavljanja kršitev in izrekanje disciplinskih ukrepov se določi v posebnem aktu, disciplinskem pravilniku.

Pri društvu lahko delo disciplinskega organa pomeni tudi reševanje sporov med člani društva.

 

Disciplinski postopek


Disciplinski postopek lahko vodi poseben disciplinski organ (disciplinska komisija, častno razsodišče), lahko pa je pristojnost prenesena na kakšen drug organ.  Če gre za poseben organ je pomembno, da se že v temeljnem aktu določi ta organ, njegove pristojnosti, sestavo. Pomembno pa je, da disciplinski organ deluje neodvisno od izvršilnega organa v organizaciji. 


V disciplinskem postopku naj bo zagotovljeno dvostopenjsko odločanje. Odločanje organa na 1.stropnji (npr: disciplinska komisija pri društvu) in odločanje organa na 2.stopnji (npr: zbor članov pri društvu).

 

Načeloma se disciplinski postopek začne na pisni predlog. Disciplinski postopek se uvede s sklepom – ta se vroči članu, zoper katerega je postopek uveden in tudi predlagatelju.  Disciplinski postopek mora potekati hitro. Pomembno je iskanje materialne resnice. To pomeni, da organ, ki odloča, ni zavezan le na zbrane in predlagane dokaze, ampak sledi temu, da se zadeva vsestransko razjasni in da se ugotovi resnica. Pomembno je tudi, da ima domnevni kršitelj možnost, da se izjasni o vseh očitanih kršitvah in da predloži dokaze. O samem postopku se vodi zapisnik. O disciplinski odgovornosti se lahko odloči le na podlagi obravnave!


Društvo lahko s temeljnim aktom določi, da se  disciplinski postopek podrobneje uredi v posebnem aktu.

 

Disciplinski pravilnik


Disciplinski pravilnik nima predpisane vsebine, tako da je le ta odvisna od notranje organizacije in potreb v organizaciji. Mora pa biti skladna s pravnim redom Republike Slovenije, predvsem pa je pomembno, da se pri disciplinskem postopku zasleduje načelo kontradiktornosti, to pomeni, da se zagotavlja možnost izjave o očitani kršitvi. Načelo kontradiktornosti je namreč del pravice do obrambe.

 


Priporočljivo je, da vsebina disciplinskega pravilnika vsebuje določila:
•    pojem disciplinske kršitve
•    vrste disciplinskih kršitev
•    vrste disciplinskih ukrepov oziroma sankcij
•    za koga in kdaj velja
•    potek postopka
•    upravičeni predlagatelji
•    vročanje
•    odločitev v postopku
•    vsebina sklepa o odločitvi
•    pravna sredstva (npr:pritožba)

Vzorec Disciplinskega pravilnika, ki si ga prilagodite, je na voljo nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru