Aktivno pristopamo do vprašanj na področju socialnega varstva

Z namenom povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih praks na področju socialnega varstva smo v zasavski regiji organizirali srečanje ZLHT Regionalni center NVO v sodelovanju z RRA Zasavje in CSD Zasavje. Na srečanju smo pregledali uresničevanje ukrepov zapisanih v Regijskem izvedbenem načrtu na področju socialnega varstva v zasavski regiji 2017 -2020 (RIN), spoznali tri dobre prakse ter se dotaknili razpisov, ki so lahko vir sredstev za  realizacijo dodatnih programov v regiji.

Na našem dogodku smo tako povezali 25 udeležencev iz javnega in nevladnega sektorja, ki delujejo na področju socialnega varstva v regiji in skupaj ugotovili, da je potreba po tovrstnih srečanjih in izmenjavi informacij ter dobrih praks zelo velika. S sodelovanjem in povezovanjem lahko uspešno prispevamo k napredku in novim programom na tem področju v zasavski regiji.

Direktor CSD Zasavje, Rok Zupanc nas je v uvodu seznanil z realizacijo ukrepov iz RIN. Trenutno je po ocenah realiziranih 40% predvidenih ukrepov imamo pa še čas, da se z aktivnim pristopom odstotek realiziranih ukrepov še dvigne. Eden od realiziranih ukrepov iz RIN in dolgoletno prizadevanja je tudi razširitev Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi na enoto v Litiji. Njihovo delo, prostore in izdelke smo lahko spoznali od blizu, saj se je srečanje odvilo v njihovih prostorih na Ljubljanski cesti 3 v Litiji. Skozi njihovo delo, potrebe in aktivnosti nas je popeljal Boštjan Beber, koordinator dela v enoti Litija.

Velika potreba v regiji je tudi vzpostavitev Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki še ni bila realizirana. Čeprav to področje v občinah regije različno rešujejo in del teh aktivnosti izvajajo mladinski centri, Večgeneracijski center Zasavje in društva prijateljev mladine pa se potreba na terenu po dodatnih aktivnostih s tega področja še vedno kaže. Priložnost je seveda v razpisu, ki bo v prihodnje razpisan prav za ta namen, tako da upamo, da se bo našel akter v regiji, ki bo izvajal programe v prihodnje tudi na tem področju. Dobro prakso na tem področju nam je predstavila gospo Vesna Žibert, vodjo Dnevnega centra za otroke in mladostnike Škofja Loka, ki se pri njih izvaja v okviru CSD Škofja Loka.

Potreba po prevozih starejših občanov, ki nimajo dostopnega javnega prevoza in so iz oddaljenih krajev ter tako mnogokrat prikrajšani za aktivno vključevanje v družbo je še kako aktualna in potrebna v naši regiji. Občina Litija se je tega aktivno lotila z vključitvijo v projekt Zavoda Sopotniki s katerim se je v okviru občine vzpostavilo brezplačne prevoze za starejše v občini Litija in Šmartno pri Litiji. V Zavodu Sopotniki s tem naslavljajo problematiko vključevanja starejših s ponudbo brezplačnih prevozov in so to uspešno prenesli na 12 enot po Sloveniji. Kako so takšni prevozi organizirani so z nami delili Lijana Lovše, podžupanja Občine Litija, Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki in Andreja Jerant, koordinatorka prevozov in prostovoljcev na občini Litija. Predstavitev nas je navdušila in upamo, da se bo začela izvajati tudi v drugih občinah regije. 

Sledila je predstavitev aktualnih razpisov, s katerimi lahko uspešno naslovimo potrebe na področju socialnega varstva v regiji in jih je predstavila strokovna sodelavka ZLHT Regionalnega centra NVO, Barbara Možina. S skupnim sodelovanjem in izmenjavo informacij lahko dosežemo večje učinke in pripeljemo ter izvajamo več potrebnih programov na področju socialnega varstva v regiji. Zavedamo se, da je nevladni sektor finančno in kadrovsko podhranjen ima pa veliko znanja in idej, kako nasloviti potrebe v lokalnem okolju. S tvornim sodelovanjem vseh treh sektorjev in odprtim dialogom lahko realiziramo več programov, ki bodo reševali različne socialne stiske lokalnega prebivalstva in omogočile boljše življene občank in občanov v zasavski regiji. Udeleženci so pozdravili takšna srečanja in si jih želijo tudi v prihodnje. Zato že snujemo nadaljevanje tega srečanja, ki bo še bolj začrtal pot za realizacijo novih programov na tem področju.

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru