Predlogi in pobude za županske kandidate

Zbrali smo predloge, pobude in ideje številnih različnih nevladnih organizacij iz regije, ki jih bomo poslali županskim kandidatkam in kandidatom s ciljem, da jih umestijo v svoje programe naslednjega 4-letnega obdobja županovanja.  Nekaj predlogov smo prejeli na mail, o večini pa smo se skupaj s predstavniki različnih društev pogovarjali na srečanju, v ponedeljek 12.9.2022. Vabimo vas, da k temu dodate še kakšno pobudo oz. predlog, za katerega menite da je pomemben pri izboljšanju življenja v lokalni skupnost. Svoje pobude lahko oddate preko spletne aplikacije Pametni glas NVO ali jih pošljite na mail tjasa.bajc@consulta.si.

Šola za župane

Dogodek Šola za župane, na katerem bomo županskim kandidatom in kandidatkam predstavili izbrane predloge in pobude bo v sredini meseca oktobra. Poleg pogovora o pobudah, predlogih in njihovih rešitvah bomo na dogodku čas namenili tudi županskim kandidatkam in kandidatom, da podajo svoja videnja in razmišljanja o posamezni pobudi oz. predlogu in se o njih tudi opredelijo.

V okviru akcije Šola za župane spodbujamo kandidate za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju, večji povezanosti in večji osredotočenosti na programskem delu za prihodnje županske mandate. Glavni namen akcije Šola za župane je vključevanje predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij  v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2022.

Pobude razvrščene po tematskih sklopih:

Samooskrba in zelene površine

 • Vzpostavitev LETS (Local exchange trading system)
 • Skupnostni vrtovi in površine zanje
 • Ohranjanje in podpiranje lokalno pridelane hrane in lokalnih ponudnikov
 • Ohranjanje zelenih površin in odraslih dreves, vzpostavitev novih zelenih površin
 • Ureditev parka oz. zelene površine za prireditve, piknike (Litija)
 • Ohranjanje reke Save brez novih hidroelektrarn
 • Čistoča javnih površin – zagotavljanje dostopnosti vrečk za pasje iztrebke na javnih mestih in ozaveščanje lastnikov o tem

Stanovanjska problematika

 • Ustanovitev stanovanjskih zadrug
 • Bolj aktivna vloga občin pri pridobivanje sredstev za oskrbovana stanovanja
 • Za reševanje stanovanjske problematike ni potrebno graditi novih kapacitet, izkoristiti je treba že obstoječe
 • Boljše izkoriščanje praznih stanovanj

Mladi

 • Dostopnost in posluh občinskih funkcionarjev do mladih, udeleževanje dogodkov in komunikacija z mladimi
 • Objekt v katerem bi delovale različne mladinske organizacije občine s prostorom za športne aktivnosti (npr. igrišče za odbojko)
 • Zagotavljanje prostorov za varno druženje mladih

Mobilnost

 • Zagotoviti bolj dostopen javni promet za vse občane (daljši časi obratovanja, javni promet tudi med vikendom, več linij-predvsem povezovanja centra občine z okoliškimi kraji)
 • Za boljšo mobilnost starejših naj bo Sopotnik dostopen tudi popoldne in med vikendi
 • Ureditev invalidom prijazne infrastrukture (več klančin, bolj primeren naklon klančin, višina robnikov, pločniki kjer jih še ni, širši pločniki)
 • Poskrbeti za urejeno mrežo kolesarskih poti, ki bi omogočale tudi vsakodnevni promet

Zdravje

 • V sodelovanju z društvi organizirati in izvesti več akcij za več gibanja in boljše prehranjevanje
 • Reševanje problematike nege in oskrbe starejšega prebivalstva po odpustu iz bolnišnic, kjer je bivanje časovno omejeno. Prav tako za čas okrevanja ni razpoložljivih kapacitet v DSO ali negovalnih bolnišnic, pomanjkanje oskrbovalcev na domu

Vključevanje občanov

 • Vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odloačanja v občini
 • Posluh za občane, njihove težave in predloge ter ukrepanje z razmislekom
 • Več vključevanja lokalnih kulturnih društev v občinske dogodke

Energetska oskrba

 • Uvedba energetskih skupnosti z izkoriščanjem streh javnih stavb
 • Poskrbeti za zmogljivo elektro omrežje, ki bi lahko podpiralo priklop novih sončnih elektrarn
 • Pripravljenost na energetske krize
 • Akcije za čistejši zrak, manj ogrevanja na drva
 • Kako bo občina poskrbela, da zdravje občanov ne bo ogroženo zaradi varčevanja pri ogrevanju zaradi vse višjih stroškov

Delovanje društev

 • Pomoč občin društvom z lastno infrastrukturo pri zagotavljanju sredstev za vzdrževanje in tekoče stroške tako kot je to zagotovljeno za javne zavode
 • Zagotvaljanje prostorov za delovanje nevladnih orgnazacij
 • Boljša oz. drugačna razporeditev občinskih sredstev, ki so namenjena NVO 
 • Pomoč občin pri zagotavljanju kakovostnih vodstvenih kadrov v društvih
 • Razpisi za (so)financiranje – pripravljeni tako, da omogočajo financiranje aktivnosti, ki jih v sodelovanju izvajajo društva iz različnih občin, nosilec aktivnosti pa nima sedeža v občini
 • Shema za predfinanciranje odobrenih projektov
 • Uvedba pavšalov pri izvedbi občinskih razpisov
 • Podpora občin pri promociji in izvedbi aktivnosti društev (ne finančno)

Turizem

 • Vzpostavitev TIC Zagorje, povezava turističnih in lokalnih zanimivosti, ustvarjanje zagorske zgodbe, ki povezuje turizem, kulturno dediščino in rudarstvo
 • Dogodki za predstavitev lokalnih kmetij z njihovimi izdelki, turistično dejavnostjo, dopolnilnimi dejavnostmi
 • Tematski poletni kulturni večeri na urejenem prostoru ob Mediji - Pristan, (Zagorje)

Šport

 • Postavitev, obnova športnih igrišč, organizacija športnih turnirjev in povezovanje športnih društev 

Razno

 • Prenos dobre prakse iz Zagorja: Ulov psov, več dogovorov z zavetišči, ustanovitev zavetišča v Zasavju.
 • Izobraževanje otrok v vrtcih in šolah o psih, primernem vedenju in odnosu do njih
 • Bolj aktivni občinski odbori pri medobčinskem povezovanju NVO z istega področja (usklajevanje aktivnosti in terminov izvedbe, medsebojna pomoč pri izvedbi in promociji, udeleževanje aktivnosti drugih NVO)
 • Zagotoviti večjo pokritost z optiko in spodbujanje ter motiviranje predsednikov KS k večji aktivnosti pri doseganju tega
 • Boljše in več izkoriščanja prostorov KS izven centra občine

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00