3. Javni poziv LAS Srce Slovenije - priložnost za NVO iz občine Litija

LAS Srce Slovenije je objavila tretji javni poziv za črpanje sredstev iz evropskih skladov. Na voljo je 102.639,42€ sredstev. Vloge sprejemajo do 15. marca 2022.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Predlagane operacije (projekti) morajo prispevati ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanja narave, ali pa zagotavljati večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Pri tem je pomembno, da se operacije izvajajo na območju točno določenih urbanih naselij: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm, Kamnik, Mekinje, Litija, Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja in fizične osebe (samo samostojni podjetniki posamezniki, s.p.).

Upravičenec (in partner) mora imeti sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oz. poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma mora delovati na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu) in ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije.

Višina razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja

V okviru javnega poziva je na voljo 102.639,42€ sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije bodo sofinancirane v višini 80% upravičenih stroškov. Razliko do 100% ter neupravičene stroške pa krije upravičenec kot nosilec operacije ter projektni partnerji iz lastnih sredstev. Najnižji znesek sofinanciranja za posamezno operacijo je 5.000€.

Rok prijave

Vlogo na javni poziv je potrebno oddati do 15.3.2022 bodisi po pošti ali osebno. V primeru, oddaje vloge po pošti je potrebno poslati priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na naslov vodilnega partnerja Razvojni center Srca Slovenije d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija. V kolikor pa želite vlogo oddati osebno jo morate dostaviti v pisarno vodilnega partnerja med ponedeljkom in petkom med 9. in 15. uro, najkasneje do 15.3.2022 do 12. ure. Pisarna vodilnega partnerja se nahaja na naslovu, ki je naveden za pošiljanje vlog.

Dobro je vedeti

Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv je na voljo vodilni partner LAS Srce Slovenije:

  • po elektronski pošti: las@razvoj.si;
  • po telefonu: 01/896 27 13,  vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro;
  • osebno: po predhodnem dogovoru.

Kontaktni osebi sta Marija Bokal in Mitja Bratun.

Zadnja vprašanja bodo možna do 10.3.2022. Vsa vprašanja in dani odgovori pa se bodo sproti objavljali na spletni strani www.las-srceslovenije.si

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00