Nova priložnost za manjše NVO - objavljen je zadnji Active Citizens Fund razpis

Objavljen je četrti in hkrati zadnji razpis programa Active Citizens Fund (ACF) v Sloveniji. Rok za prijavo je 12.7.2021 ob 12.uri. Skupna vrednost razpisa je 358.500 €, podprtih pa bo najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000€.

V ponedeljek 10.5.2021 je bil objavljen četrti in hkrati zadnji razpis programa Active Citizens Fund (ACF) v Sloveniji. Razpis je priložnost za pridobivanje referenc in izkušenj vodenja projekta za manjše nevladne organizacije. Upravičeni prijavitelji so namreč manjše NVO s sedežem v Sloveniji, ki so imele med letoma 2018 in 2020 povprečne letne prihodke v višini do 50.000 €. Rok za prijavo je 12.7.2021 ob 12.uri.

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Skupna vrednost razpisa je 358.500 €, podprtih pa bo najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000€. Upravičeni stroški projekta bodo v celoti financirani s strani Programa ACF v Sloveniji, zato sofinanciranje ni potrebno. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele organizacije, ki delujejo na slabše razvitih območjih. Tem bo namenjenih 70% sredstev razpisa. Kot manj razvita področja se v tem razpisu štejejo vsa področja, razen mestnih občin v zahodni kohezijski regiji (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica). Več o razpisnih pogojih na povezavi: Domača stran razpisa.

Za vse organizacije, ki razmišljajo o prijavi bodo tudi tokrat organizirane delavnice in brezplačna individualna svetovanja. Dobro poznavanje in razumevanje razpisnih pogojev je ključno za pripravo uspešne projektne prijave. Z namenom podrobnejše predstavitve ciljev razpisa, pričakovanih rezultatov in učinkov, vsebine prijavnice, načina prijave in ocenjevanja je bila 17.5.2021 izvedena informativna spletna delavnica. Za vse, ki ste delavnico zamudili je na YouTube kanalu CNVOS na voljo video posnetek informativne delavnice.

Do konca maja pa bodo potekale tudi delavnice za razvoj projektnih idej. Te so namenjene vsem, ki že imate idejo, potrebujete pa pomoč pri oblikovanje le-te tako, da bo kar najbolj ustrezala razpisnim pogojem. Udeležba na posamezni delavnici je omejena na 30 oseb, vsak pa se lahko prijavi samo na eno delavnico. Za udeležbo se zbirajo prijave, ki morajo vsebovati tudi čimbolj jasen opis projektne ideje. Sodelujoči na delavnici bodo namreč izbrani na podlagi opisov projektnih idej.

S klikom na povezavo se vam odpre prijavnica na posamezno delavnico.

24. 5. med 10. in 13. uro: področje demokracije

24. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite)

27. 5. med 10. in 13. uro: človekove pravice

27. 5. med 14. in 17. uro: varstvo okolja

31. 5. med 10. in 13. uro: opolnomočenje ranljivih skupin

31. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite).

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00