Dodatek za delovno aktivnost ostaja

Prejemniki denarne socialne pomoči, ki opravljajo prostovoljno delo v prostovoljski organizaciji, so še vedno upravičeni do dodatka za delovno aktivnost. Gre za dodatek k denarni socialni pomoči in je namenjen spodbujanju ljudi k delu ali k ohranjanju zaposlitve.

Nevladne organizacije smo s skupnimi močmi in velikim trudom dosegli, da se omenjeni ukrep ohrani. Ob ponovnem glasovanju v Državnem zboru o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, predlagana ukinitev namreč ni prejela zadostne podpore poslank in poslancev.  

 

Upravičenci do dodatka za delovno aktivnost so prejemniki denarne socialne pomoči, ki so obenem tudi prostovoljci. Za pridobitev dodatka je potrebno pri Centru za socialno delo izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč (oziroma v primeru, da se DSP že prejema, obrazec za sporočanje sprememb) in priložiti kopijo dogovora o prostovoljstvu.

 

Kaj je dogovor o prostovoljskem delu?

Dogovor o prostovoljskem delu je dogovor, ki ga s prostovoljsko organizacijo sklene oseba, ki bo opravljala prostovoljno delo. Ker je potrebno za uveljavljanje dodatka za delovno aktivnost priložiti dokazilo je potrebno skleniti pisni dogovor o prostovoljnem delu.

 

Za uveljavljanje dodatka za delovno aktivnost mora biti sklenjen dogovor o opravljanju vsaj 24 ur prostovoljnega dela letno. Več o dogovoru in samem prostovoljskem delu si lahko preberete tukaj.

 

Je vsaka nevladna organizacija prostovoljna organizacija?

Zakon o prostovoljstvu prinaša definicijo, da je prostovoljska organizacija po zakonu tista pravna oseba zasebnega prava, vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

 

V vpisnik prostovoljskih organizacij se organizacije vpišejo pri AJPES.

 

Zakaj postati prostovoljec v nevladni organizaciji?

S prostovoljnim delom pomembno doprinesete k uresničevanju poslanstva organizacije, ki ji pomagate. Prostovoljec pridobi pomembne izkušnje z različnih področij dela, spozna nove ljudi ter si tako tudi odpira možnosti zaposlitve.

 

 

Posredovalnica prostovoljskih del

Skupaj s Slovensko filantropijo vabimo vse nevladne organizacije iz zasavske regije v Posredovalnico prostovoljskih del, kjer lahko objavljate svoja prostovoljska dela oziroma potrebe po prostovoljcih pri organiziranih aktivnostih.

 

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00