Sooblikujemo strategijo razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Predlagali smo, da se nevladne organizacije prepozna kot enakovredne partnerje pri razvoju regije in se jim nameni ustrezno podporo pri tem. 

Nevladne organizacije smo pomembne nosilke razvoja in življenja na ravni regije, v posameznih lokalnih skupnosti. Pestrost delovanja je pomembna prednost vsake regije, pogosto smo prav nevladne organizacije na posameznih področjih tiste, ki z izvajanjem aktivnosti doprinesemo k uresničevanju ključnih strateških usmeritev.

Zato je pomembno, da smo tudi v regijskih strateških dokumentih prepoznane kot enakovreden in aktiven partner. V ta namen smo predlagali, da se osnutek Strateških izhodišč razvoja kohezijske regije dopolni tako, da se opredeli:

Nevladne organizacije so pomembne nosilke razvoja in življenja na lokalni ravni, vendar se ves čas soočajo s težavami pri zagotavljanju finančnih sredstev, zato jim je potrebno nameniti sredstva za osnovno delovanje ter spodbujati krepitev razvoja nevladnih organizacij, njihovih funkcionalnih znanj in profesionalizacije. To je področje, kjer se skupnost na najbolj temeljni, osnovni ravni poveže, pomembno je tako s socialnega kot tudi materialno-storitvenega vidika (gasilci itd… ).

Prav tako smo predlagali, da se v strateških izhodiščih predvidi ukrep spodbujanja  razvoja nevladnih organizacij in zagotavljanje podpore pri izvajanju njihovih programov in projektov.

Pobudo smo skupaj z ostalimi sedmimi regionalnimi stičišči nevladnih organizacij poslali na sekretariat Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Pobuda je bila upoštevana in vključena v zadnjo verzijo osnutka Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

V namen zagovarjanja nevladnih organizacij kot enakovrednih partnerjev pri regionalnem razvoju smo se udeležili tudi Razvojne konference Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki je potekala v Slovenski Bistrici. Opozorili smo na pomen nevladnih organizacij in za boljše načrtovanje izvajanja CLLD v regiji izpostavili težave, s katerimi se srečujemo pri izvajanju programa CLLD in posledično prijav na razpise LAS.

Predlog za spremembo in

dopolnitev strateških

izhodišč razvojne regije

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00