Partnestva NVO in podjetij II. del

Partnerski projekti NVO in podjetij so postali pomemben del t.i. nove ekonomije, v kateri je gospodarska rast  povezana z napredkom ranljivih delov družbe ali z blaženjem vplivov na okolje. Gradijo jo gospodarski modeli, katerih cilj ni kopičenje kapitala in nenehno povečevanje produkcije pač pa disperzija kapitala v trajnostne in družbeno odgovorne dejavnosti.

V teh primerih gre za regulacijo hiperprodukcije v smeri zasledovanja zmernih gospodarskih modelov, ki obenem napajajo skupnost, ohranjajo naravno okolje in razvijajo inovativne rešitve za sprožanje pozitivnih učinkov v naravi in družbi. Nekaj dobrih primerov predstavljamo spodaj.   

Hilton hoteli & IYF (International youth foundation - mednarodna mladinska organizacija)

Ameriška Hotelska veriga Hilton Hotels se je pri širitvi hotelske verige v Savdsko Arabijo povezala z mednarodno mladinsko organizacijo International Youth foundation (IYT). V Savdsko Arabijo so vstopali s projektom novih dvajsetih hotelov, v katerih bi zaposlili 15.000 novih sodelavcev. Pri kadrovskih potrebah so zaznali priložnost, da lahko naredijo nekaj dobrega, vendar so potrebovali pomoč.  Organizacija IYF deluje na področju mladih s težkimi socialnimi okoliščinami in jim z različnimi programi pomagajo razviti kompetence in jim izboljšati zaposlitvene možnosti. Hilton Hotels in  IYF so tako skupaj oblikovali programe usposabljanj za zaposlitev depriviligiranih mladih v njihovih novih hotelih, pri čemer so s strani verige Hilton prispevali strokovni kader, IYF pa je zagotovil in animiral udeležence. Projekt traja že sedem let, razširil se je v petdeset držav in vključil 180.000 mladih iz celega sveta.  

Ameriški Campbell's soup  & Local foodbank New Jersey (javna kuhinja)

Kmetje iz New Jersey-a so vsako leto zavrgli do 40.000 ton breskev, ki zaradi neustrezne oblike, velikosti  ali poškodb niso bile ustrezne za prodajo. Te breskve so redno odvažali na odlagališče, kar je bilo povezano z visokimi stroški. Podjetje Campbell's Soup Company (proizvajalci juh in najrazličnejših omak) je v tem prepoznalo priložnost in pripravilo načrt za rešitev problema. Stopili so v kontakt z javno kuhinjo – Food bank v New Jersey-u in jim predstavili zamisel o sladki omaki iz breskev, ki so jo poimenovali Just Peachy salsa. Podjetje Campbell's soup je skupaj z dobavitelji zagnalo proizvodnjo produkta. Just Peachy salsa je izdelana izključno iz neustreznih breskev za prodajo in izdelana s prostovoljskim delom zaposlenih v podjetju in pri dobaviteljih. Najpomembnejše pa je sledeče. Vsa Just Peachy salsa je bila javni kuhinji Food bank v New Jersey-u podarjena, skupaj z vsemi pravicami za prodajo tega izdelka. Local food bank New Jersey je začela s prodajo izdelka in v prvem letu so ustvarili 100.000,00 dolarjev prometa. Ves izkupiček od prodaje so seveda vložili nazaj v dejavnost in v nadgradnjo programov javne kuhinje Food bank New Jersey. To partnerstvo in produkt je prejelo številne nagrade in glas o njih se je razširil po vsem svetu. Če povzamemo… Podjetje Cambell's soup je v okviru partnerstva razvilo nov produkt in pridobilo izjemen ugled in prepoznavnost, javna kuhinja je pridobila nov in stalen vir prihodkov, proizvajalci so privarčevali ogromno denarja pri odvozu zavrženih breskev in kar je najpomembnejše, rešili so problem zavržene hrane.

Založba Raincoast Books & Canopy (okoljska nevladna organizacija)

Kanadska založba Raincoast Books je na pobudo okoljske nevladne organizacije Canopy  natisnila knjigo Harry Potter in Feniksov red na tako imenovanem Ancient forest firendly ali »zelenem papirju«. Gre za  tisk knjig na 100% recikliranem papirju. Ancient forest friendly je blagovna znamka, ki jo je razvila nevladna organizacija Canopy in predstavlja najvišje okoljevarstvene standarde v papirni industriji. Poleg tega, da so papirni izdelki s to blagovno znamko narejeni iz 100% recikliranega papirja, je pomembno še, da surovine za izdelavo papirja ne izvirajo iz ogroženih gozdov. 

Raincoast books je bila prva med založbami, ki je izdala knjigo Harry Potter in Feniksov red na »zelenem papirju«, na mednarodnem tržišču. Takšen tisk je ohranil cca. 39.000 dreves in znatno zmanjšal emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri izdelavi tolikšne količine knjig. Nevladna organizacija je v projektu sodelovala kot strokovni svetovalec in povezovalec med partnerji in deležniki, ki so bili potrebni za izdajo knjige na t.i. zelenem papirju. Prav tako so z založbo Raincoast books skupaj načrtovali in izvajali marketinško kampanjo knjige pri kateri so kot ključno sporočilo uporabili tisk na t.i. zelenem papirju. Izdaja Harryja Potterja - vseh 1,15 milijona izvodov - na zelenem papirju je glas o založbi Raincoast books razširila po vsem svetu. Projekt je bil deležen obsežne pozitivne publicitete in založbo so že dan po objavi novice preplavili telefonskimi klici in elektronska sporočila njihovih navdušenih uporabnikov.

Zavod vozim & Toyota Adria d.o.o.

Zavod Vozim iz Celja so oblikovali projekt z naslovom Heroji Furajo v pižamah, ki je postal vseslovenska iniciativa, ki zasleduje cilj izboljšanja prometne varnosti mladih. Skozi množico preventivnih aktivnosti, ki se odvijajo na regionalni in nacionalni ravni, ozaveščajo mlade in njihove starše o nevarnostih, ki na mladostnike prežijo v prometu (alkohol in druge prepovedane psihoaktivne snovi, vrstniški pritisk, vožnja ponoči, …) in jih opolnomočijo z znanjem za varno in zdravo pot skozi življenje. Za razliko od klasičnih projektov ozaveščanja je Heroji furajo v pižamah usmerjen v spreminjanje vedenja in navad pri mladih. To dosežejo s prenosom življenjskih zgodb ambasadorjev projekta. To so poškodovanci v prometnih nesrečah, ki so pristali na invalidskih vozičkih. Ambasadorji v okviru projekta zagotovijo prevoze mladim iz zabav s prilagojenimi hibridnimi vozili Toyota in na ta način ozaveščajo mlade, da naj vedno poskrbijo za varen prevoz domov. Heroji so namreč vsi tisti, ki vstanejo sredi noči in pred barom, klubom počakajo na razposajene mladince in jih varno pripeljejo domov. V projekt so zaradi njegove inovativne vsebine in pristopa, izjemno dovršene strategije komuniciranja, dolgoročnosti  in usklajenosti z njihovo strategijo in kulturo, velikodušno in brez posebnih zadržkov, poleg podjetja Toyota Adria  d.o.o., vstopili še Zavarovalnica Generali, oglaševalska  agencija Luna in še nekateri partnerji iz ostalih sektorjev.

Zavod za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite & Lidl Slovenija

Z namenom vzpostavitve dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnost, je ZŠIS – POK (Zavod za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite) skupaj z Lidlom Slovenija razvil program Postani športnik. Program vključuje širok nabor aktivnosti, pobud, dogodkov in delavnic, ki so namenjene mladim invalidom in njihovim staršem, učiteljem in profesorjem športne vzgoje, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam, društvom invalidov in podobno.

S programom želijo tudi spremeniti pogled na šport iz vidika mladih invalidov, ozaveščati javnost in posledično razbijati predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne programe in pomagati ter spodbujati različna društva ter organizacije pri prilagoditvi programov za mlade invalide. Pomemben del programa je tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi in vzpostaviti kakovostno bazo ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide.

Nadaljevanje sledi...

Projekti

Regionalni center NVORegionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.